השגות "שומרי הבית" להקמת תחנת כוח גז בחדרה (תכנית תת"ל 20 ב')

עמותת שומרי הבית הגישה את התנגדותה והשגותיה לתכנית להקמת תחנת או.פי.סי חדרה 2 ליו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות, וליו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה. אנו מביאים את הנימוקים להתנגדות ולהשגות לתוכנית:

 1. זיהום אוויר ופליטות גזי חממה הצפויים מתחנת ה- OPC 

תוספת הזיהום השנתית מתחמוצות חנקן שתיפלט לסביבה מהארובה של תחנת או.פי.סי חדרה 2 צפויה לעמוד על 1,393 טון. כמות זו דומה לכמות תחמוצות החנקן הנפלטים מיחידה 5 בתחנת  הכח "אורות רבין" בחדרה, המוזנת בפחם ואשר כוללת אמצעי הפחתת פליטות (סולקן). בנוסף, צפויים להיפלט לסביבה 348 טון תחמוצות גופרית ו- 174 טון חלקיקים. תוספת זיהום זו הינה בהנחה שהפליטה לסביבה תעמוד בהתחייבות יצרן התחנה.

יש לציין כי, כמות תחמוצות החנקן הנפלטים מהתחנה המבוקשת אינה מבוטלת ותהווה כ-10% תוספת זיהום, לאזור שסובל ממילא מזיהום אוויר ברמה גבוהה ביותר עקב פעילות תחנת הכוח אורות רבין  הסמוכה.

2. הסכנה הבטיחותית 

תחנת הכוח או.פי.סי חדרה 2, מתוכננת להיות היחידה בהספק של 800 מגוואט ובנצילות של 64% מסוג J או H. נכון לכתיבת עדכון  זה, עדיין לא הותקנה והופעלה בעולם טורבינה מסוג H בהספק המבוקש- 899 מגוואט
לפיכך,
לא קיים ניסיון קודם שיוכיח כי אכן כל התחייבויות היצרן, גם בנוגע לפליטות וגם בנוגע לזמן ההפעלה, יעמדו בתקנים הנדרשים.
הספק התחנה צפוי להיות גדול  פי 2 מזה של תחנת הכח 'רידינג'  בת"א.

אסון מידלטאון והסכנות הטמונות בתחנת כוח גז

האסון במדיטון מראה את הסכנות הטמונות בתחנת כוח בגז כגון זו שמתוכננת בחדרה:
בשנת 2010  6 עובדים נהרגו ומעל 50 נפצעו בפיצוץ אדיר שהתרחש בתחנת כח המופעלת בגז טבעי בסמוך לעיר מידלטאון שבמדינת קונטיקט בארצות הברית. מדובר בתחנת כח בהספק של כ- 600 מגהוואט (קטנה מזו בה עסקינן). במהלך תהליך נישוב גז, נפלטו כמויות גדולות של גז טבעי בין שני בניינים. למרות שהגז הטבעי השתחרר לאוויר הפתוח, קירבתם של שני המבנים גרמה לכך שהוא הצטבר ביניהם בדומה למצב של "חלל כלוא" ולכן ענן הגז לא התפוגג וריכוזו עלה לרמה נפיצה.

במהלך חקירת האסון לא אותר הגורם לניצוץ שגרם להצתה, שצוין שעשוי היה להיות אחד מהבאים:
טעות אנוש, ביצוע עבודות ריתוך, פגיעת חלקים מתכתיים שיצרו ניצוץ, תקלה במערכת החשמל, מערכות שפעלו בבניין, הצטברות חשמל סטטי עקב הזרימה המהירה של הגז וכדומה. עקב הפיצוץ שנוצר, התנפצו זגוגיות במרחק של מעל 400 מטר. נזכיר כי מרחק השכונות הצפוניות מתחנת הכח המתוכננת, שכונת האוצר ונווה חיים, הינו כ- 400 מטר בלבד. כמו כן ישנו אזור תעשיה ומסחר בצמידות.

קישור למידע נוסף על האירוע 

קישור לדו"ח חקירת האסון


3. חוסר בתשתיות המאפשרות ניקוז שפכי התחנה אל מתקן טיהור השפכים

 תחנת הכוח או.פי.סי חדרה 2 ממוקמת באגן היקוות ובפשט נחל חדרה, כאשר נחל חדרה עובר מדרום לתחנה ומתעקל לכיוון צפון וממערב לתחנה הקיימת. התחנה תשתרע על פני כ- 45 דונם. בשלב ב' מתוכננת להתווסף טורבינה קיטורית, אשר תשולב עם טורבינת הגז ויחד הן תפעלנה במחזור משולב ("מחז"מ"), בהספק של כ – 800 מ"ו ובנצילות בעומס מלא העולה על 62%, בהתאם לצריכה במשק החשמל.

מתוכננות לקום 2 ארובות, אחת למחזור פתוח בגובה של כ- 40 מטר ואחת למחזור משולב בגובה של כ- 60 מטר. נציין, כי למרות שיותקנו שתי ארובות בפועל, כלל הזיהום יפלט מארובה אחת וזאת בהתאם לסוג המחזור. היחידה תעבוד ברציפות סביב היממה, תוך קירורה באוויר. שפכי התחנה יוזרמו למתקן טיהור השפכים (מט"ש) חדרה, בדומה לאלו של תחנת הכוח או.פי.סי חדרה 1. לאחרונה עיריית חדרה התנגדה  להזרמת שפכי תחנה זו למט"ש עקב גודלו המצומצם, כך שאין כרגע לאן לשפוך את שפכי התחנה זו .

 

 

 

4.סכנה לתקלת שפך ובעיות ניקוז/ הצפה

 

התכנית המבוקשת נמצאת בתחום אגן ההיקוות וההצפה של נחל חדרה, כפי שמוגדר סטטוטורית בתמ"א 1  כאפיק ניקוז ראשי. מוצאו של נחל חדרה במורדות הצפוניים של הרי שומרון והוא מנקז את אזור צפון השומרון, אליו מתנקזים מס' נחלים. מקורות המים הם נביעות לאורך הנחל, גלישות מבריכות דגים וממאגרי קולחין ומי ביוב גולמי ממספר יישובים במעלה הנחל.

הקרקע השולטת באזור התכנית הינה קרקע חרסיתית כבדה אשר אינה מאפשרת חלחול של מים בכמות גבוהה לתת הקרקע. על כן, באזור התכנית לא מתוכננת החדרת נגר עילי למי התהום. זאת, בנוסף לרגישות הידרולוגית קיימת.  

במקרה של הצפה של נחל חדרה והשפעות באזור התכנית במצב קיים ובהשפעת הקמת תחנת או.פי.סי חדרה 2 המתוכננת, נמצא בהסתברויות שונות עפ"י הנתונים שהתקבלו מרשות הניקוז, כי במקרה של הצפה בנחל ההתפשטות צפויה לחרוב מגבולות התחנה. וגם מגבולות תחנת הכח או. פי. סי חדרה 1 והמט"ש הקיימים ובהסתברויות נמוכות עלול לגלוש גם לאזורים עירוניים מיושבים בעיר חדרה.

לסיכום

עמותת "שומרי הבית" מתנגדת להקמת תחנת כוח זו, עקב כל האמור לעיל  ובפרט לאור האפשרויות הקיימות כיום של שימוש באנרגיה סולארית בתוספת אגירה, שאינה מזהמת  ואינה פולטת גזי חממה, התואמת את הכוונה הכלל עולמית שהוכרזה בהסכמי פריז  להפחתת פליטות וניסיון להימנע מהגעה לנקודת האל-חזור בהתחממות הגלובלית, במטרה להשאיר כר מאפשר ותומך חיים עבור הדורות הבאים.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן