אודות שומרי הבית

ארגון מתנדבים הפועל לעיצוב מחדש של משק האנרגיה בישראל ולבקרה אחר פיתוח משק הגז המקומי.

הארגון שואף לבסס חלק הולך וגדל של מקורות האנרגיה של ישראל על מקורות מתחדשים, דוגמת השמש, ולהקטין ככל הניתן את התבססותה של המדינה על דלקי מאובנים מזהמי סביבה ופוגעניים באקלים, דוגמת פחם, נפט וגז.

הארגון מבוסס כולו על פעילות התנדבותית של פעיליו ותרומות מאנשים פרטיים.

 

שומרי הבית - עוצרים את אסון הגז

עקרונות שומרי הבית:

כארגון אזרחי המוביל מאבק עקרוני וחשוב למען תושבי ואזרחי ישראל, חרטנו על דגלנו 3 עקרונות מנחים מרכזיים:

  • א-מפלגתיות: הארגון נמנע כליל מהבעת עמדות בנושאים מפלגתיים ומהווה בית לפעילים מכל המפלגות מימין ומשמאל, חילונים ודתיים, יהודים וערבים, נשים וגברים וכל מי שמזדהה עם מטרות הארגון.
  • אי-אלימות: עשרות אלפי הפעילים והתומכים של הארגון הם אזרחים שומרי חוק וסדר. כל פעולות הארגון מתקיימות תוך הקפדה על החוקים וניהול מאבק בלתי מתפשר, אך נטול אלימות מכל סוג שהוא.
  • שיח מכבד: חוזקנו ועוצמתנו נטועים בצדקת דרכנו וביכולתנו לשמור על שיח מכובד וראוי.

הצטרפו אלינו לעשייה המקדמת טוהר כפיים ציבורי, שמירה על ערכי כבוד הסביבה והזולת ולחימה בתופעות הון-שלטון המקעקעות את זכויותיהם השוות של הפרטים בחברה.

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון,
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן,
ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן,
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך."
(מדרש רבה, קהלת ז', א')