ארגוני הסביבה מוחים על מסקנות והתנהלות ועדת אדירי וטוענים: ייצוא הגז הוא אשליה מסוכנת שתעלה ביוקר לציבור הישראלי

יצוא הגז הוא אשליה מסוכנת

יש לעצור את מכירת החיסול של אוצרות הטבע של ישראל

ארגוני הסביבה פנו במכתב בו הביעו את מחאתם החריפה, לשר האנרגיה מר יובל שטיניץ, הארגונים מוחים על התנהלות משרד האנרגיה בהקשר לעבודת ועדת אדירי 2, הדנה בעתיד משק הגז. הארגונים טוענים כי בהתנהלות הועדה נודף ריח של מכירת חיסול של אוצרות הטבע של ישראל, בעת הרגישה בה ממשלה חדשה עשויה לקום.
הארגונים מבקשים להציג את עמדתם באופן מעמיק ומלא בפני הוועדה.

טענת ארגוני הסביבה

 • מבחינת פיתוח משק הגז, אנו נמצאים בעיתוי רגיש, מכמה היבטים, כלכליים, בריאותיים, סביבתיים, אקלימיים, חברתיים וביטחוניים. כלכלית, התחרותיות של גז מול אנרגיות מתחדשות הולכת ופוחתת, בישראל, כמו גם בעולם כולו.חוסר היכולת של הגז להתמודד אל מול האנרגיות המתחדשות בעלויות ייצור החשמל צורם לעין אף יותר, אם מכניסים למשוואה את הסובסידיות של המדינה לפרויקטי מתקני גז , שאינן מגולמות במחיר החשמל המיוצר ממנו: סלילת צנרת, תמיכה בהקמת תחנות כוח זעירות, דמי זמינות ליחידות הפרטיות, עלות אבטחת אסדות הגז ומתקני אנרגיה רגישים אחרים ועוד.
 • הירידה במחיר החשמל המיוצר מאנרגיות מתחדשות, בדגש על אנרגיה סולארית, איננה אירוע חד-פעמי, כי אם מגמה מתמשכת מזה מעל לעשור, ושעל פי התחזיות עשויה להימשך בשנים הקרובות.ובנוסף המשך מגמת ירידת מחירי הלוחות הסולאריים והסוללות עבור אגירת אנרגיה.  – ולכן, צריכת הגז בישראל צפוייה לרדת בהתמדה בשנים הבאות, בהתבסס על מערך של שיקולים כלכליים, בדגש על יצואנים שעלולים לשלם מס גבול פחמני עם הכניסה לשווקי היעד שלהם.

  אל מול צמצום הביקוש לגז בישראל, ייצוא הגז הוא אשליה מסוכנת שתעלה ביוקר לציבור הישראלי

  התחייבות מדינות האיחוד האירופי למעבר לכלכלה דלת פחמן תפחית את צריכת הגז שלה – המגמה האירופית ברורה והיא דומה במקומות אחרים בעולם, בין השאר בארה"ב והיא ביטוי של מצב חירום אקלימי שמשרד האנרגיה בוחר להתעלם ממנו.

  משרד הארנגיה מכיר בירידה בביקוש העולמי לגז בשנים הקרובות, ואף משתמש בכך כהסבר לצורך לייצא במהירות האפשרית, למען רווחים מקסימליים למדינה.

  מדוע תפיסת משרד האנרגיה היא שגויה ?

  ראשית, היא מהווה סיכון כלכלי לישראל, כיוון שזאת בחירה לתלות את המשק הישראלי בפרויקטים אדירים לייצוא גז, אשר עלולים להנטש בעתיד על ידי היזמים עקב חוסר כדאיות כלכלית, וכך להשית עלויות אדירות על המשק, ובסופו של דבר על אזרחי ואזרחיות ישראל.

  מדובר בתפיסה שמתעלמת מהעובדה שמשבר האקלים הוא משבר  גלובלי, שבו לכל מדינה מחויבות מוסרית כלפי אזרחיה לתרום את חלקה למאמץ העולמי למען עתיד האנושות. לפיכך, ייצוא גז אינו מנקה אותנו מהאחריות לפליטות גזי החממה, שאינם רק בשריפת הגז במדינת היעד, אלה גם כתוצאה מתהליך ההפקה והשינוע שלו, ואף מעצים את האחריות על ישראל, שהופכת מצרכנית שולית, ליצואנית גז בסדר גודל משמעותי.

  במקום לנסות לדלות רווחים אחרונים מתחום שעבר זמנו ושעצם ההשקעה בו מסכן אותנו, הארגונים קוראים למשרד האנרגיה ולשר, לנקוט במדיניות שתציב את מדינת ישראל כמובילה בינלאומית בגמילה מדלקים פוסיליים מזהמים, כולל גז, והשקעה באנרגיות מתחדשות ופתרונות ירוקים חדשניים אותם נייצא לעולם.

  יש סיכון של קידוחי גז ונפט בים לזיהום ים ולפליטה נוספת של מתאן לאטמוספרה, בהיקפים שעלולים להיות אדירים.
  הארגונים סבורים כי ללא מערך ניטור, סלמעשה היקף הדליפות גדול הרבה יותר מהצפוי. הגדלת אחוז הגז לייצוא – תייצר לחץ לקידוחי גז נוספים, וכך יגדל הסיכון לזיהום ופגיעה בים, בתשתיות חיוניות ובחופים שלנו.

  הארגונים מוחים כנגד הפרסום המגמתי והמוקדם של מסקנות ועדת אדירי 2. התנהלות המעלה סימני שאלה כבדים לגבי טוהר והתנהלות עבודת הוועדה ונראה שלא נבחנו שורה של שאלות מפתח לרבות ההיתכנות של מכירת גז ישראלי לאירופה ללא תמיכה ממשלתית ניכרת, והשפעתם של חיפושי גז ונפט נוספים על מדיניות האקלים של ישראל, על כלכלתה, על בריאות תושביה, על הסכנות למי השתיה של ישראל ועל ההשפעות על חופיה, נמליה, בסיסיה וכלכלתה במקרה של אירוע שפך משמעותי.

  הארגונים מבקשים להציג את עמדות הציבור בפני הוועדה טרם סיום עבודתה ולתת משקל וביטוי לעמדות אלו גם בנוסח הסופי של המלצותיה.

  למכתב המלא 

  הארגונים החתומים:

מחאת הנוער למען האקלים
גרינפיס ישראל
עמותת שומרי הבית
עמותת צלול
תנועת הורים למען האקלים
מגמה ירוקה

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן