תיעוד שוטף ומתעדכן של תקלות ואירועים באסדת לוויתן ומתקניה

עדכון מתאריך –  14.5.2024

תעוד לפיד בוער באסדת לוויתן. 
בצאת יום העצמאות. לפני יומיים הלפיד שוב דלק. 
שוב תקלה באסדת הגז לוויתן, שמצטרפת לרשימה ארוכה של תקלות, אשר חלקן נראות למרחוק כאשר נדלק הלפיד, וחלקן מוסתרות (כשגם הלפיד לא נדלק). 

בהמשך לדיווח על הקלות וויתורים חוזרים, לחברת שברון לאחר הפרות של היתר הפליטה – אנחנו קוראים למשרד להגנת הסביבה להתחיל לאכוף את החוק בצורה קפדנית, אמיצה ובלתי מתפשרת.

נזכיר ששימוש בלפיד אסור על פי היתר הפליטה של המשרד, להוציא במקרים של תקלה או השבתה/ תחזוקה מתוכננת. למרות זאת, שברון משתמשת בלפיד באופן שוטף, במקום לטפל בשורש הבעיה.

ידוע כי לא כל הגזים נשרפים בלפיד – ושהלפיד גם פולט גזי חממה. על שברון לטפל בשורש הבעיה ולא להמשיך ולהפעיל את הלפיד באופן שוטף.

אסדת לוויתן החלה לפעול ב- 19.11.19, יום בו החלה תקופת ההרצה של האסדה, (שאמורה היתה להמשך כ- 45 יום לפי התוכנית שפירסמה נובל אנרג'י).

מאז תחילת הפקת הגז ראינו כבר כ 60 תקלות:  

 • חשיפה של צנרת הקונדנסט הנדיף והרעיל בעקבות הגשמים ב 11.1.2020
 • ירידת לחצים שגרמה להפסקת הזרמת הגז ב 21.1.2020
 • תקלת תקשורת עם ראש הבאר ב- 11.2.2020
 • תקלה תפעולית המחייבת הפסקת הפקת גז וריקון הגז מהאסדה והפעלה של הלפיד ב-14.3.2020 
 • ועוד פעמים רבות בהן פעל הלפיד, שלא אמור לעבוד בפעילות שגרתית

חשוב להבין: תקלות בהן צפויים להיפלט כמות גדולה של רעלים מחייבות הפעלת לפיד – שאמור לשרוף מזהמים. אולם הפעלת הלפיד אינה שורפת את כל המזהמים 

היתר הפליטה של אסדת לוויתן מחייב דיווח דו"ח מפורט בתוך 14 ימים

בימים אלה אנו מגייסים מימון המונים למערך ניטור עצמאי של שומרי הבית.
מוזמנים לתרום ולסייע לנו להקים את מערך הניטור שייתן מענה מותאם לצרכי הניטור הקיימים באופן מקצועי, אמין, ומתמיד. 

לתרומה למערך הניטור העצמאי של שומרי הבית.

היתר הפליטה לאסדת לוויתן:

"הלפיד יופעל רק בעת פעילות לא שגרתית הכוללת מקרי חירום והשבתה מתוכננת של האסדה. עבור כל אירוע של הפעלת הלפיד ידווח דו"ח מפורט בתוך 14 ימים".

רצף התקלות הידוע לנו עד כה :
 1. 2.1.2020 תקלת תקשורת ובקרה לפיד בלחץ נמוך (LP)
 2. 4.1.2020 תקלה בה הופעל לפיד בלחץ גבוה (HP) הזרמת הגז פסקה ל3 שעות.
 3. 5.1.2020 תקלה בה הופסקה הזרמת הגז ל3 שעות, הופעל לפיד בלחץ נמוך.
 4. 11.1.2020  חשיפה של צנרת הקונדנסט הנדיף והרעיל בעקבות הגשמים. 
 5. 21.1.2020 ירידת לחצים שגרמה להפסקת הזרמת הגז למשך 44 שעות, הופעל לפיד בלחץ גבוה (HP) 
 6. 21.1.2020  תקלה עם הפעלת לפיד בלחץ גבוה (HPׂׂׂ). 
 7.  24.1.2020 תקלה בה הופעל הלפיד בלחץ נמוך. 
 8. 25.1.2020  תקלה עם הפעלת לפיד. 
 9. 29.1.2020  תקלה עם הפעלת לפיד.
 10. 1.2.2020   תקלה עם הפעלת לפיד. 
 11. 2.2.2020   תקלה עם הפעלת לפיד. 
 12. 4.2.2020 תקלה עם הפעלת לפיד בלחץ נמוך. 
 13. 6.2.2020 תקלה עם הפעלת לפיד בלחץ נמוך.
 14. 10.2.2020 תקלה עם הפעלת לפיד . הופעלו 2 הלפידים. 
 15. 11.2.2020 תקלת תקשורת עם ראש הבאר.
 16. 11.2.2020 תקלה עם הפעלת לפיד. 
 17. 7.3.2020 תקלה עם הפעלת לפיד בשעה 04:00 בבוקר. 
 18. 7.3.2020 תקלה עם הפעלת לפיד בשעה 10:00 בבוקר.
 19. 10.3.2020 בשעה 20:02 תקלה עם הפעלת לפיד 
 20. 10.3.2020 בשעה 21:11 תקלה עם הפעלת לפיד  
 21. 14.3.2020 תקלה תפעולית באסדה, הפסקת הפקת גז, וריקון הגז מהאסדה עם הפעלת שני הלפידים. 
 22. 17.3.2020 תקלה עם הפעלת לפיד בלחץ גבוה – הפסקת הספקת הגז למשך 5:12 שעות.  
 23. 17.3.2020 תקלה עם הפעלת לפיד בלחץ גבוה – הפסקת הספקת גז למשך 4:09 שעות 
 24. 27.3.2020 תקלה עם הפעלת לפיד בלחץ גבוה הפסקה בהספקת הגז למשך שעה וחצי. 
 25. 30.3.2020 תקלה עם הפעלת לפיד. 
 26. 3.4.2020 תקלה בה הופעל לפיד. 
 27. 17.4.2020 הלפיד דלק מספר פעמים ( בדיקת תחזוקה שגלשה ליום נוסף)
 28. 27.4.2020 תקלה בה הופעל הלפיד בלחץ גבוה. 
 29. 2.5.2020 תקלה בה הופעלו שני הלפידים 
 30. 8.5.2020 הפעלת לפיד (צילום הלהבה מעין הוד)
 31. 9.5.2020 הפעלת שני הלפידים באסדה.
 32. 10.5.2020 הופעל לפיד בלחץ נמוך. 
 33. 18.5.2020 הופעלו 2 הלפידים באסדה. (עצירת הספקה למשך 2:35 שעות)
 34. 23.5.2020 תקלה בה הפועל הלפיד ומשרד האנרגיה עצר את ההפעלה. הופעלו 2 הלפידים.
 35. 31.5.2020 הפעלת לפיד בלחץ גבוה באסדה. 
 36. 4.6.2020 מספר הפעלות לפיד.  בהפעלה ראשונה הופעל לפיד בלחץ גבוה.
 37. 4.6.2020 תקלה עם הפעלת לפיד בלחץ נמוך. 
 38. 8.6.2020 הפעלת לפיד בלחץ גבוה.
 39. 29.6.2020 הופעל הלפיד. (עדכון משרד האנרגיה)
 40. 1.7.2020 הפעלת לפיד.
 41. 6.7.2020 הפעלת לפיד.
 42. 17.10.2021 שרפה במטבח האסדה שגורר הדממה וחרום באסדה. 
 43. 30.10.2020 הפעלת לפיד.
 44. 5.11.2020 לפיד בוער
 45. 26.11.2020 לפיד בוער 
 46. 27.11.2020 לפיד שוב בוער ( 00:55)
 47. 6.1.2021 לפיד בוער
 48. 22.1.2021 הודלק לפיד 
 49. 19.2.2021 הדלקת לפיד 
 50. 3.3.2021 הדלקת לפיד
 51. 4.3.2021 הדלקת לפיד 
 52. 23.4.2021 הדלקת לפיד
 53. 17.5.2021 הדלקת לפיד להבות ענק
 54. 23.7.2021 הדלקת לפיד סביב 4 בבוקר 
 55. 24.7.2021 הדלקת לפיד תעוד מ9:20
 56. 18.8.2021 עדכון על ארוע תפעולי=תקלה באסדה והדלקת לפיד
 57. 6.9.2021 הדלקת לפיד (עודכן על ידי שברון)
 58. 12.9.2021 הדלקת לפיד (עודכן על יד שברון)
 59. 10.11.2021 לפיד ענק דולק.
 60. 1.12.2021 הדלקת לפיד באסדה
 61. 3.12.2021 הדלקת לפיד באסדה (הודעת עדכון משברון)
 62. 2.1.2022 – הדלקת לפיד ועדכון על ידי שברון.
 63. 15.2.2022 – הדלקת לפיד
 64. 3.3.2022 הדלקת לפיד (עדכון על עבודות תחזוקה)
 65. 16.3.2022 הדלקת לפיד 
 66. 26.3.2022 הדלקת לפיד (עדכון על עבודות תחזוקה) 
 67. 4.4.2022 הדלקת לפיד (עדכון על עבודות תחזוקה)
 68. 6.4.2022 – עדכון על טיפול בארוע על האסדה 
 69. 9.4.2022 – הדלקת לפיד בעקבות ארוע תפעולי על האסדה.
 70. 16.4.2022 הדלקת לפיד בעקבות ארוע תפעולי על האסדה.
 71. 28.4.2022 הדלקת לפיד בעקבות ארוע תפעולי על האסדה.
 72. 3.5.2022 הדלקת לפיד בעקבות ארוע תפעולי על האסדה.
 73. 16.5.2022 הדלקת לפיד בעקבות ארוע תפעולי על האסדה.
 74. 20.5.2022 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 75. 2.6.2022 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 76. 25.6.2022 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 77. 10.7.2022עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 78. 16.7.2022 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 79. 1.8.2022 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 80. 14.8.2022 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 81. 20.8.2022 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 82. 17.9.2022 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה.
 83. 8.10.2020 שברון עדכנה על הדלקת לפיד בעקבות ביצוע עבודות תחזוקה.
 84. 9.10.2022 הדלקת לפיד בעקבות ארוע תפעולי על האסדה.
 85. 14.11.2022 הדלקת לפיד בעקבות ארוע תפעולי.
 86. 19.11.2022 הדלקת לפיד עדכון על ארוע תפעולי באסדה. 
 87. 5.12.2022 שברון עדכנה על הדלקת לפיד בעקבות ביצוע עבודות תחזוקה.
 88. 6.12.2022 הדלקת לפיד ועדכון על ארוע תפעולי באסדה.
 89. 17.12.2022 עדכון על עבודות לתזוקה ועל הדלקת הלפיד בתאריך זה.
 90. 26.12.2022 הדלקת לפיד בעקבות ארוע תפעולי על האסדה.
 91. 13.1.2023 הדלקת לפיד עדכון שברון על טיפול בארוע תפעולי על האסדה.
 92. 13.1.2023   הדלקת לפיד עדכון שברון על טיפול בארוע תפעולי על האסדה. 
  (ביום זה עדכון על 2 ארועים תפעוליים)
 93. 21.1.2023 עדכון שברון על הדלקת לפיד בעקבות עבודות תחזוקה מתוכננות.
 94. 30.1.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה. 
 95. 14.2.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 96. 1.3.2023 עדכון מראש על הדלקת לפיד. 
 97. 3.3.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 98. 4.3.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 99. 31.3.2023 עדכון מראש על הפעלת לפיד. 
 100. 4.4.2023 עדכון מראש על הפעלת לפיד. 
 101. 22.4.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 102. 24.4.2023 עדכון מראש על הפעלת לפיד. 
 103. 6.5.2023 עדכון מראש על הפעלת לפיד. 
 104. 14.5.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 105. 15.5.2023 עדכון מראש על הפעלת הלפיד.
 106. 18.5.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 107. 26.62023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 108. 19.7.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 109. 30.7.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 110. 26.8.23 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה, כלומר תקלה. 
 111. 6.9.2023 הדלקת הלפיד בעקבות טיפול בארוע תפעולי על גבי האסדה כלומר תקלה. היו ביום זה 2 דיווחים. 
 112. 18.9.2023 הדלקת לפיד באסדת לוויתן בעקבות תקלה
 113. 23.12.2023 הדלקת לפיד באסדת לוויתן בעקבות תקלה
 114. 2.2.2024 הדלקת לפיד באסדת לוויתן בעקבות תקלה
 115. 21.3.2024 תיעוד לפיד בוער באסדת לוויתן
 116.  12.5.2024 תיעוד לפיד בוער באסדת לוויתן
 117. 14.5.2024 תיעוד לפיד בוער באסדת לוויתן.

מכתב ריכוז תקלות אסדת לוויתן מטעם משרד האנרגיה, שהוגש לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

היתר הפליטה של האסדה, הלפיד "הבטיחותי" אמור לפעול רק במקרים נדירים, אך מתחילת שנת 2020, הוא כבר הופעל עשרות פעמים, בשורה מדאיגה של תקלות. 

בעקבות התקלות הרבות בוצעה בדיקה חיצונית באסדה אשר חשפה בעיות בטיחות חמורות.

חשוב לדעת, גם כשהלפיד עובד, נפלטים ממנו גם מזהמים (משום שיעילותו אינה מוחלטת וכן גזים חומקים לפני הפעלתו) וגם גזי חממה. בנוסף, תוצרי השריפה מזהמים. מבחינתנו כתושבים- עדיף שלא תהיינה תקלות, שכדי להתמודד איתן מופעל הלפיד. על פי היתר הפליטה של האסדה, הלפיד אמור לפעול רק במצבי חירום נדירים וכן לתחזוקה, אך מתחילת השנה הוא הופעל כבר עשרות פעמים, כאמור… 
אנו ממשיכים לעקוב ולעדכן.  

הצטרפו אלינו לשמירה על הבית בתמיכה חודשית. 
24/7 שומרי-הבית. 

תעוד תקלות הפעלת לפיד :

12.5.2024  – תעוד הדלקת לפיד

21.3.2024  – תעוד הדלקת לפיד

2.2.2024  – תעוד הדלקת לפיד

23.12.2023 – תעוד הדלקת לפיד

תקלה באסדת לוויתן 23.12.2023

18.9.2023 – תעוד הדלקת לפיד

18.9.23 הדלקת לפיד באסדת לוויתן בעקבות תקלה
תקלה באסדת לוויתן 18.9.2023

19.11.2022 – תעוד הדלקת לפיד

תעוד תקלה והדלקת לפיד באסדת לוויתן 19.11.22

14.11.2022 – תעוד הדלקת לפיד

 

תעוד תקלה והדלקת לפיד באסדת לוויתן 14.11.22

15.2.2022 – תעוד הדלקת לפיד

 

 

תעוד תקלה הדלקת לפיד באסדת לוויתן 15.2.22
תעוד תקלה והדלקת לפיד באסדת לוויתן 15.2.22

2.1.2022 

תעוד הדלקת לפיד.

תקלה באסדה הדלקת לפיד

1.12.2021 – הדלקת לפיד 

 

שוב תקלה ולפיד בוער באסדת לוויתן

17.10.2021 – הלפיד דולק ונראה למרחקים

לפיד ענק בגובה עשרות מטרים נראה למרחוק. 
וכשמספרים לכם ש"הלפיד שומר על הסביבה" תזכרו שלא כל הגזים הרעילים נשרפים, חלקם נפלט לאוויר.
ותזכרו שאנרגיה סולרית לא זקוקה ללפידים… וגם לא מחמירה את משבר האקלים שמאיים על כולנו.   

 

הדלקת לפיד באסדת לוויתן
הדלקת לפיד

כךהלפיד נריאה מבית אורן. עם גובה להבות ענק. 

ב- 24.7.2021  הגיע אלינו תעוד של הדלקת לפיד בשעה 9:20 

ב- 23.7.2021 בלילה בין חמישי לשישי יש תעוד להדלקת הלפיד סביב השעה 4:00  

אנו מאוד מודים לשומרי הבית שושומרים, ערים למתרחש, מעדכנים ומצלמים. 

תעוד הדלקת לפיד 23.7.2021

17.5.2021 הדלקת לפיד 

17.5.21 הדלקת הלפיד בלוויתן

החל מהשעה 16 קבלנו דיווחים על הדלקת הלפיד ועד השעה 20:30 

בשעה ארבע דיווחו שהלפיד הקטן באסדה הודלק ומעל האסדה יש עשן שחור שלא נראה בדרך כלל. וסביב השעה 20:00 התחלנו לקבל תמונות של להבות ענק מזיכרון, חיפה, חדרה ונתניה ועוד. 

קישור אל הפוסט בדף שלנו בו אנשים צרפו תמונות נוספות להדלק הלפיד.

17.5.21 הדלקת לפיד בלוויתן. להבה גודלה יוצאת דופן.

23.4.2021 – הדלקת לפיד 

החל משעות הבוקר המוקדמות נצפו להבות ענק מאסדת לוויתן. 

23.4.2021 הלדקת לפיד

4.3.2021 – הדלקת לפיד 

 

הלפיד הודלק.

אנו עוקבים האם מתקיימים תחקירים המוגשים למשרדי הממשלה כפי שמחייב היתר הפליטה. 

4.3.2021 הדלקת לפיד באסדת לוויתן

3.3.2021 – הדלקת לפיד.

חברת שברון- נובל אנרג'י עדכנה גם על הדלקת הלפיד עקב תקלה – "ארוע תפעולי".

הדלקת לפיד 3.3.21
צילום : אריק חסידים
צילום : ענבל בן יעקב

19.2.2021 – הדלקת הלפיד 

תעוד להדלקת לפיד באסדת לוויתן.

הדלקת לפיד אסדת לוויתן 19.2.2021 09:47 תודה למשה הזורע

22.1.2021 – הדלקת הלפיד 

תעוד להדלקת לפיד באסדת לוויתן היום בשעה 8:20 . 
אנו עוקבים האם מתקיימים תחקירים המוגשים למשרדי הממשלה כפי שמחייב היתר הפליטה. 

אסדת לוויתן הודלק לפיד האם מתקיים תחקיר?

6.1.2021 – הדלקת הלפיד 

בשעת לילה – בוקר מוקדמת מתעד אחד משומרי הבית את הלפיד. 
אנו עוקבים. 

27.11.2020 – הלפיד בוער 

שעת לילה 00:55 יש שהולכים לישון ויש ששומרים על הבית.
אנו מקבלים עדכון משומר בית וצילום שהלפיד שוב דולק. 
ויש מי שמקבל את העדכון ומעביר למעקב וברור. 
כל זה קורה קצת אחרי העדכון של הצוות המדהים של מערך הניטור העצמאי שלנו. 

26.11.2020 – לפיד בוער

הלפיד הודלק במקביל חברת נובל אנרג'י עדכנה שהיא מטפלת בתקלה ובשפתם "ארוע תפעולי". 

5.11.2020 – הלפיד בוער 

אסדת לוויתן עדכנה על "עבודת תחזוקה שגרתית" במפעל הפטרוכימי העצום שהיא מהווה.
הלפיד בוער בלהבה עצומה בגובה עשרות מטרים שניתן להבחין בה ממרחק עשרה קילומטרים ויותר. 
בנתיים התושבים נושמים את הגזים הרעילים הנפלטים. ניתן לראות זאת בבירור בצילום.

על-פי היתר הפליטה של האסדה, לפיד "הבטיחות" אמור לפעול רק במקרים נדירים, אך השנה הוא כבר הופעל עשרות פעמים בשורה מדאיגה של תקלות. 
בעקבות התקלות הרבות בוצעה בדיקה חיצונית באסדה אשר חשפה בעיות בטיחות חמורות.

29.10.2020  – לפיד בוער 

למיניין ספירתנו זוהי ההדלקה מספר 42. 
חברת נובל אנרג'י עדכנה  כי "…במסגרת עבודות תחזוקה שיתבצעו בשעות הקרובות על אסדת לוויתן יהיה צורך בהפניית גז ללפיד…"  

היתר הפליטה של אסדת לוויתן מחייב דיווח דו"ח מפורט בתוך 14 ימים – אנו עוקבים אחר כך.

17.10.2020 –  

מתוך כתבת YNET על ארוע שריפה במטבח שגרם להדממה ומצב חרום באסדה. 
" ב-17 באוקטובר 2020 אירעה שריפה במטבח האסדה, ובשל כך התרחש אירוע הדממת חירום. בעקבות הדממת החירום, הוזרמו גזים ללפידי האסדה, אך הם לא נשרפו בשל אי קיום להבת פיילוט לשריפתם – בניגוד לתנאי היתר הפליטה של האסדה. בנוסף לכך, התקיימה הפרה נוספת הנוגעת לחיווי זיהוי תקינות להבת הלפיד."  

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/sy63kp7ky

6.7.2020  – העברת גז אל הלפיד 

חברת נובל אנרג׳י עדכנה שב7.7 תהייה הפסקה יזומה של הזרמת הגז והגז יופנה אל הלפיד. 

"..במסגרת עבודות תחזוקה על אסדת לוויתן שיתבצעו בתאריך ה- 7 ליולי החל משעות הבוקר, תתבצע הפסקה יזומה של הזרמת הגז ויהיה צורך בהפנייתו ללפיד לצורך פינויו מהאסדה, על מנת לבצע את העבודה באופן בטיחותי. 

הפעלת הלפיד צפויה למשך מספר שעות. המשמעות היא שיתכן כי מן החוף תיראה לעיתים להבה גבוהה ויתכן שישמע רעש…"

1.7.2020 – הועבר עדכון על תקלה, הפעלת לפיד, ועצירת הפקת גז

חברת נובל אנרג'י עדכנה כי הופסקה הפקת הגז באסדה ובהתאם לנוהלי הבטיחות של החברה הופעל לפיד האסדה. 
דיווח ערן אזרן ב THEMARKER

29.6.2020  הפעלת לפיד 

עדכון על ידי משרד האנרגיה שבאסדת לוויתן הופעל הלפיד. 

8.6.2020 – הפעלת לפיד  
תקלת לפיד בה הופעל הלפיד בלחץ גבוה. 

הודעת משרד האנרגיה על תקלה זו- 
ביום שני, 8.6.2020, אירעה תקלה באסדת לוויתן, בעקבותיה הופעל הלפיד לשריפת הגז הטבעי ששוחרר בעת התקלה למניעת זיהום האוויר.

בסביבות השעה 04:30 נדלק הלפיד באסדה, זאת בעקבות דליפת מזערית של גז טבעי בתוך הצנרת המוליכה אותו ללפיד. הסיבה לדליפה היא שאחד מהברזים אשר צריך להיות סגור לחלוטין ולמנוע מעבר גז טבעי בצנרת, נמצא כתקול – והברז לא נסגר לחלוטין. 

טרם הובהרה הסיבה בגללה הברז היה תקול.  

תקלה בה הופעל הלפיד – 4.6.2020 

הודעת דוברות משרד האנרגיה, אודות תקלה מיום חמישי ה- 4.6.2020 

"ביום חמישי, 4.6.2020, אירעה תקלה באסדת לוויתן, בעקבותיה הופעל הלפיד לשריפת הגז הטבעי ששוחרר בעת התקלה למניעת זיהום האוויר.

במהלך עבודות תחזוקה יזומות במכל המנקז נוזלים הנשפכים על סיפון האסדה, הועברה מערכת הבקרה במכל ממצב אוטומטי להפעלה ידנית, בה המשאבות ממלאות ומרוקנות את המכל. כתוצאה מכך, התמלא המכל בנוזלים מעבר לרף העליון, מה שהפעיל את מערכת החירום.

הנוהל קובע כי במהלך פעולות תחזוקה יש לבצע מעקף למדד המתריע על מפלס הנוזלים במכלים. בעקבות העובדה שלא בוצע מעקף זה, המדד זיהה עלייה חריגה במפלס הנוזלים במכל והשבית את האסדה.

לאחר שהאסדה שבה לתפקד, ארעה נפילת מתח בספק הכוח הראשי באסדה, מה שהוביל להשבתה נוספת שלה. הסיבה לנפילת ספק הכוח עדיין נבדקת…"

תקלה 25 – 3.6.2020
 
הלפיד שלנו חזר. במהלך הערב והלילה הלפיד דלק מספר פעמים. 22:20, 23:45, 00:05, 00:13 עדיין דולק האם זה אומר שמקור התקלות הוא לא מערכת הטורבו-אקספנדרס כפי שסיפרו לנו? (המערכת שמשרד האנרגיה הורה השבוע להפסיק את התקנתה). או שנובל אנרג'י ממשיכים בהתקנה למרות ההוראה ממשרד האנרגיה?  או שישנם מקורות רבים ומגוונים לתקלות לפיד באסדת לוויתן?
כך או כך – מתקן בטוח זה לא.

נזכיר שלפני ובזמן הפעלת לפיד משתחררים גזים רעילים: גם משום שיעילות הלפיד אינה 100% וחלק מהרעלים אינם נשרפים, וגם משום שתוצרי השריפה עצמם הם לא בדיוק "חמצן טהור".
די להפקרות.

הגיע הזמן לעצור את פעילות אסדת לוויתן עד לפרסום כל התחקירים.
אנא תרמו להקמת מערך הניטור שלנו – מערך שישקיף את המתרחש על האסדה ויחנוק רגולטורית את אסדת לוויתן.
 

יו"ר עמותת "שומרי הבית", יוני ספיר, אמר בחדשות וואלה, כי "יש לעצור כליל את פעילות אסדת לוויתן, עד לביצוע בדק בית מקיף וטיפול בממצאים. מחזות תקלות הלפיד השכיחות חייבות להיפסק, שכן, בניגוד להצהרות נובל אנרג'י ומשרדי הממשלה, האוויר ללא הדלקת לפיד נקי יותר מאשר לאחר הדלקתו".

חריגות זיהום נמדדות על החוף. במהלך הלילה האחרון הודלק הלפיד לפחות חמש פעמים. משמעות הדבר שאין הבעיה טמונה במערכת הטורבו-אקספנדרס, זו שמשרד האנרגיה דרש מנובל אנרג'י לעצור את התקנתה בחשד שהיא מקור הבעייה להפעלות הלפיד התכופות – הבעיה באסדה שורשית יותר. 

התקלות התכופות מנבאות את האסון הממשמש ובא, בדומה להתראות שהתקבלו לפני אסונות שהתרחשו באסדות אחרות בעולם. יש לעצור את פעילות האסדה לאלתר, עד סיום עבודת הבדיקה ופרסום המסקנות של חברת הייעוץ RPS, אותה מינה השבוע משרד האנרגיה לביצוע בדק בית יסודי באסדה. זו מחוייבות הממשלה כלפי אזרחיה להגן על בריאותם. לכך התחייבו שרי הממשלה ומנכ"לי המשרדים חזור והתחייב, טרם הקמת האסדה".

תקלה מספר 24 – 31.5.2020

הלפיד באסדה הופעל. 
העדכון על כך נמסר גם על ידי משרד האנרגיה. 

אחיה ראב"ד עדכן שהלפיד הופעל בעקבות תקלה בעת הרצת טורבינה TEX-1 באסדת הגז, מול חוף דור.

זוהי תקלה מספר 24 והפעם ה20 בה נדרש להפעיל לפיד. 

הודעת דוברות משרד האנרגיה אודות תקלה זו:  

"ביום ראשון, 31.5.2020, אירעה תקלה באסדת לוויתן, בעקבותיה הופעל הלפיד לשריפת  הגז הטבעי ששוחרר בעת התקלה למניעת  זיהום אוויר. 

התקלה אירעה במהלך בחינת מתקן טורבו אקספנדר, שנועד להגדיל את כושר הפקת הגז הטבעי באסדה. 

לצורך בחינת מערכת הטורבו אקספנדר, מועבר הגז הטבעי בצנרת נפרדת מהצנרת בה עבר  טרם ההרצה. לצורך תחילת הזרמת הגז הטבעי למתקן יש לסגור ברז ראשון בצנרת ולפתוח ברז שני בצנרת המוליכה הגז הטבעי לתוך מתקן  הטורבו אקספנדר. התקלה ארעה כיון שהברז אשר היה צריך להיפתח לצורך הזרמת הגז הטבעי לתוך הטורבו אקספנדר, לא נפתח, כך שהגז הטבעי נותר כלוא. 

כאשר זיהה מפעיל פעולות ההרצה כי שני הברזים סגורים, החליט לפתוח מחדש את הברז הראשון.  הברז נפתח במהירות גבוהה מהמותר עד ל- 40% פתיחה, פעולה שגרמה לנפילת לחץ מהירה במיכל הממוקם לפניו וכפעולת שרשרת, גרם הלחץ הנמוך להפעלת חיישן שסגר אוטומטית את מקטע הצנרת בה בוצעה פעולת ההרצה.

הגז ששוחרר נשלח ללפיד לשריפה, במהלך בעירת הלפיד האסדה המשיכה לעבוד כרגיל, דרך שני  צינורת אחרים. 
המשרד בוחן את נהלי העבודה של החברה בדגש על נהלי העבודה של הרצת מתקן הטורבו אקספנדר. 
במהלך כל האירוע לא הייתה השפעה על איכות האוויר באסדה ובחוף.

כזכור לאור ריבוי התקלות בהרצת מתקן הטורבו אקספנדר, הודיע הממונה על ענייני הנפט בתחילת השבוע לחברת נובל אנרג'י כי חל עליהם איסור להתקדם עם הרצת/בדיקת/בחינת המתקן, לא בגז טבעי ולא בחנקן. רק לאחר בחינה מעמיקה שיבצע המשרד יחד עם חברת ייעוץ הנדסית, יוחלט על אופן המשך פעילות הרצת המתקן"

תקלה מספר 23 – 23.5.2020

יום שבת להבות ענק מכיוון אסדת לוויתן, תקלה מספר 23. 
הגיעו אלינו עשרות תמונות מאזרחים ממקומות שונים המדווחים על גודל להבה שטרם נראה. 

משרד האנרגיה הודיע על הפסקת הייצור של האסדה: "לפני מספר דקות בוצע באסדת לוויתן ESD- סגירת חירום של האסדה, והופעל הלפיד. "

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית" מסר:  "מדובר בתקלה ה- 23 של אסדת לוויתן בארבעה חודשי פעילות, שהרי הפעלת לפיד הלחץ הגבוה שהופעל הערב, אסורה בשגרה על פי היתר הפליטה של אסדת לוויתן.

נזכיר כי נובל אנרג'י מסרבת להעביר לידינו את תחקירי התקלות עד כה וגם המשרד להגנת הסביבה לא סיפקם במסגרת הליך חופש המידע. התושבים זכאים לדעת את מלוא האמת באשר לגורמים המשליכים על בריאותם וחייהם. אסור שיהיו סודות בהקשרים כל כך אקוטיים.

תושבים דיווחו הערב על בהלה ועל אש בהיקף שטרם נראה עד היום, שהאירה עזות את פני השמיים וצבעה אותם באדום. זאת, בנוסף לדיווחים רבים מהעת האחרונה של תושבי האזור על צריבות, ריחות קשים וכאבי ראש.

מחזה האימים הזה מול בתי ילדים רכים חייב להיפסק. המשרד להגנת הסביבה חייב לכפות על נובל אנרג'י לעמוד בהוראות היתר הפליטה שלה, אחרת- אין דין ואין דיין". 

קיבלנו מספר דיווחים על ריחות וסימפוטמים בריאותיים במהלך האירוע הערב ולאחריו. אם חשתם בתופעות כאלו, אנא הקפידו לדווח בטופס המעקב שלנו, יש לכך חשיבות רבה. 
בנוסף לכך, חשוב לדווח גם במוקד המשרד להגנת הסביבה, בטלפון: 073-2733200 או 6911*

לסיקורו של אחיה ראב"ד ב YNET 
לסיקור הארוע על ידי כתב מעריב יובל בגנו 
לסיקור הארוע על ידי כתבי ישראל היום
לסיקור הארוע בגלובס על ידי שני אשכנזי 
לסיקור חדשות חדרה 

הודעת דוברות משרד האנרגיה אודות תקלה זו ב23.5.2020:
"ביום שבת, 23.5.2020, אירעה תקלה באסדת לוויתן, בעקבותיה הופעלה מערכת החירום באסדה והופסקה הפקת הגז הטבעי. הפסקת ההפקה לוותה בהפעלת הלפיד על מנת לשרוף את הגז הטבעי ששוחרר בעת התקלה ולמנוע זיהום אוויר.

מערכת החירום הופעלה בעקבות התרעת גלאי גז על דליפה באזור מגורים. במקום מוצבים שלושה גלאים במרחק של חצי מטר האחד מהשני, כאשר אחד מהגלאים מפסיק לעבוד מסיבה כזאת או אחרת, מערכת הבקרה מאתרת אותו כגלאי שזיהה דליפה של גז טבעי, מה שמוביל להדלקת נורת אזהרה בחדר הבקרה של האסדה. יש להדגיש כי התרעה של גלאי בודד אינה מפסיקה אוטומטית את פעילותה של האסדה, וזו עוצרת את עבודתה רק כאשר שני גלאים הסמוכים זה לזה מזהים דליפה של גז טבעי.

בעת התרעת הגלאי, הפעיל אחד העובדים בחדר הבקרה את שיקול דעתו והניח כי מכיוון שרק הגלאי האמצעי התריע על דליפה, מדובר בגלאי תקול ולא בדליפת גז טבעי. מתוך חשש כי תתרחש תקלה בגלאי נוסף, דבר אשר יביא להפעלת מערכת החירום האוטומטית, השבית המפעיל את הגלאי הצמוד לגלאי אשר התריע על הדליפה, ובמקביל, שלח איש תחזוקה לבחון את המצב בשטח.

מערכת הבקרה באסדת לוויתן מזהה השבתה יזומה של גלאי, כאילו זיהה הגלאי דליפת גז טבעי, מה שגרם לכך שהמערכת איתרה בסך הכל שני גלאים סמוכים המזהים דליפה – ומערכת החירום הופעלה. חשוב לציין כי מערכת זו הינה בטיחותית יותר מהמערכת הקיימת באסדת תמר, אשר אינה מזהה השבתה יזומה של גלאי כגלאי אשר זיהה דליפה של גז טבעי.

המפעיל באסדת לוויתן פעל שלא על פי הנוהל המחייב, לפיו השבתה יזומה של גלאי מאושרת רק על ידי דרג ברמת ממונה מעליו. 

על מנת למנוע תקלות מסוג זה בעתיד, דרשו מהנדסי משרד האנרגיה מאנשי נובל אנרג'י לוודא ולתרגל את הנהלים הקיימים באסדה, בדגש על עובדים חדשים המגיעים לאסדת לוויתן ממאגרים אחרים.

תקלה באסדת לוויתן מספר 23

סיקורם האמיץ והיסודי של טל ברמן ואלי לוי על מה שקרה באסדה באותו סוף שבוע  (23.5.20)


"כל מה שאמרו התושבים – מתממש. במשך חמש שנים האנשים האלה יצאו למאבק, התריעו, אמרו שהתמונות האלו יראו. השתיקו אותם, אמרו שמדובר באנשים שדואגים רק לעצמם… נימב"י… אבל במקרה הזה אפשר לומר בערב הזה: התושבים צדקו"

תקלה באסדה – 18.5.2020 

הודעת דוברות משרד האנרגיה: 
"ביום שני, 18.5.2020, אירעה תקלה באסדת לוויתן, בעקבותיה הופעלה מערכת החירום באסדת והופסקה הפקת הגז הטבעי. הפסקת ההפקה לוותה בהפעלת הלפיד לשריפת הגז הטבעי, זאת על מנת לשרוף את הגז ששוחרר בעת התקלה ולמנוע זיהום אוויר.

מערכת החירום הופעלה בעקבות התרעה של אחד הווסתים במכלים על גלישה של נוזלים. הווסת אשר התריע על הגלישה הינו וסת במיכל האוגר מים לאחר שימוש בהם במטבח, מים הניגרים על גבי רצפת האסדה ומי מוצר, טרם ניקיונם והזרמתם לים.

בעת חשש לגלישה של נוזלים מהמכלים, מופעלת התראה אוטומטית ומערך החירום באסדה מתחיל לפעול. 

לאחר בדיקה פיסית במכל על ידי מהנדסי האסדה נמצא כי לא היה חשש לגלישה במי המכלים, והווסת פעל לשווא כתוצאה מירידת מתח חשמלי."

תקלה מספר 22 – 9.5.2020 

בשעות הבוקר המוקדמות תושבים מדווחים ומצלמים להבה גדולה מכיוון האסדה. 

להבות ענק בגובה עשרות מטרים מאסדת לוויתן. זאת לאחר שביום הקודם  במהלך היום הלפיד שוב דלק ובלילה נכבה – וכך החל משעות הבוקר המוקדמות הלהבה בלפיד חוזרת.

הודעת דוברות משרד האנרגיה אודות תקלה זו: 
"ביום שבת, 9.5.2020, אירעה תקלה באסדת לוויתן, בעקבותיה הופסקה הפקת הגז הטבעי באסדה. הפסקת ההפקה לוותה בהפעלת הלפיד לשריפת הגז הטבעי, זאת על מנת לשרוף את הגז ששוחרר בעת התקלה ולמנוע זיהום אוויר. 
 
התקלה התרחשה אחרי שחיישן טרמוסטט באסדה זיהה חום גבוה מדי, מה שמביא להפסקת פעולת הפקת הגז הטבעי באופן מידי. מקור החום שזוהה הינו משחרור של מעטפת בידוד סביב אחד המכלים המובילים את הגז הטבעי באסדה. תפקידה של אותה מעטפת הוא לבודד את החום המצוי במכל, והחיישן פעל אחרי שהחום שנלכד בה השתחרר לכיוונו. במהלך עטיפת אותו מכל במעטפת הבידוד, זז חיישן החום ממקומו, מה שגרם לו להיות קרוב יותר למכל ולחום שנפלט ממנו…"

תקלה מספר 21 – 8.5.2020 

להבה ענקית הנראית מעין הוד. אנו מודאגים ומתריעים. 

תקלה מספר 20 – 2.5.2020

להבות ענק בגובה עשרות מטרים עכשיו מאסדת לוויתן. 

תזכורת לכולנו עד כמה תעשית הגז היא מזוהמת ומסוכנת. 

הודעת דוברות משרד האנרגיה:

"ביום שבת, 2.5.2020, אירעה תקלה באסדת לוויתן. בעקבותיה נשלח צוות המהנדסים של המשרד לאסדת לוויתן ובחן את הסיבות לתקלה שהביאה להפעלת הלפיד בלחץ גבוה.

 

התקלה התרחשה בעת ביצוע מבחני קבלה של מתקן Turbo Expander)  TEX). מתקן שמטרתו להבטיח אספקת גז טבעי בצורה בטיחותית ואמינה בספיקות גבוהות למערכת ההולכה הארצית, כך שהאסדה תוכל להגדיל את ייצור הגז הטבעי מכ-780 MMBTUD לכ-1,200 MMBTUD.

במהלך העבודה להפקת הגז הטבעי וכדי להתמודד עם גז שעובר בצנרת בלחץ גבוה, מתבצעת פתיחה וסגירה של חלק מהברזים בצנרת. במקטע המדובר בו אירעה התקלה, הברז שאחראי על החלפת החנקן בגז טבעי לא נסגר, מה שהביא לדליפת הגז הטבעי.  מהנדסי המשרד מצאו כי בפרוטוקול התהליך לא נכללה בדיקת מצב של ברז הניקוז.

מערכת הבטיחות האוטומטית באסדה זיהתה את הדליפה, עצרה את הפעלת האסדה והלפיד הופעל.

התקלה זוהתה וטופלה על ידי עובדי האסדה…" 

כך משרד האנרגיה מדווח על התקלה: 
משרד האנרגיה מעדכן שבבדיקה ראשונית של התקלה אמש (שבת 2.5.2020) באסדת לוויתן עולה כי מקורה בדליפה מזערית של גז טבעי מאחד הברזים באסדה עצמה, דליפה אשר התגלתה באמצעות גלאים. הדליפה מקורה בעבודות המתבצעות על הטורבואקספנדרים. לאור כך, הנחה משרד האנרגיה את חברת נובל אנרג'י לעצור את המשך העבודות עד לבחינה בשטח של התקלה. מהנדסים מטעם המשרד יבקרו באסדה בימים הקרובים לתחקור ובחינה מעמיקה של האירוע.

תקלה מספר 19 – 27.4.2020

שוב, הפעלת לפיד עם להבה גבוהה של עשרות מטרים, ללא כל הודעה  מוקדמת וככל הנראה באופן לא מתוכנן.

נציין, שכן יצאה הודעה מנובל אנרג'י לגבי הפעלות לפיד המתוכננות למחר, דווקא במהלך יוםהזכרון לחללי מערכות ישראל. 

יש לציין שההפעלה במועד הנוכחי היא תקלה לכל דבר ועניין.

הודעת דוברות משרד האנרגיה אודות תקלה זו:
"משרד האנרגיה מעדכן כי היום, יום שני 27.4.2020, עקב תקלה שאירעה באסדת לוויתן, הופעל הלפיד שעל האסדה. 

משרד האנרגיה נמצא בקשר שוטף עם מפעילי האסדה על מנת להבין את הסיבה להפעלת הלפיד ולמנוע הישנות הדבר. 

המשרד מדגיש כי לאורך כל זמן הפעלת הלפיד לא הייתה השפעה על איכות האוויר בחוף. 

במהלך הימים הקרובים, לאחר סיום הטיפול בתקלה ובכפוף לאישור המשרד, יבצעו מפעילי אסדת לוויתן, מבחני הפעלה למערכת טורבו אקספנדרס, וייתכן שבמהלכם יופעל הלפיד מספר פעמים. ככל שיהיה צורך בהפעלת הלפיד, תימסר על כך הודעה על ידי נובל 24 שעות מראש. מובהר כי לא צפויה כל הפעלה יזומה של הלפיד עד לשבוע הבא. המשרד ימשיך לעדכן באופן שוטף."

תקלה מספר 18 – 17.4.2020

האירוע התחיל ב 17.4 עם הודעה מראש של נובל אנרג'י. נוסח ההודעה ציין בפירוש שהיא תימשך "משך מספר שעות". הלפיד פעל לסירוגין במהלך יום שישי ה- 17.4,
אבל להפתעתנו (או לא?) האירוע גלש גם ליום הבא, שבת ה- 18.4, ללא הודעה כלשהי מנובל, עם הפעלות נוספות של הלפיד.

גם אם האירוע התחיל כאשר לנובל יש שליטה מסויימת עליו, הרי שהתמשכותו מעבר למועד שעליו התחייבה נובל הוא תקלה שברור שנובל לא שולטת עליה. 

בתחילה משרד האנרגיה הודיע ב16.4 כי " לאור התקלות האחרונות באסדת לוויתן, ועל מנת למנוע תקלות בהמשך, תבצע חברת נובל אנרג'י מחר (יום שישי 17.4) פעולות תחזוקה באסדה"

ובהמשך – 

"במסגרת עבודות התחזוקה ועל מנת לבצע אותה באופן בטיחותי, תפסיק חברת נובל באופן יזום את הזרמת הגז הטבעי למשך מספר שעות. 

עבודות התחזוקה באסדה מתבצעות על רקע התקלות האחרונות באסדה.

המשרד דרש מחברת נובל לבצע תחקיר על כל אחת מהתקלות, והדוחות נבחנו על ידי צוות מקצועי של המשרד וכן על ידי חברת ייעוץ בינלאומית. 

מהממצאים עלה כי מקור הבעיה העיקרי של התקלות הינו בהעברת נתונים במערכת ההפקה, ובכדי למנוע תקלות נוספות בהמשך, דרש המשרד מהחברה לתקן זאת ולכן מבוצעות פעולות התחזוקה.  

עבודות התחזוקה צפויות להתחיל בשעות הבוקר ובמסגרתן יוזרמו כ-4 mmscf של גז טבעי ללפיד לצורך פינויו מהאסדה. במהלך העבודות צפוי הלפיד לפעול, למשך מספר שעות, מה שיביא לכך שמן החוף תיראה להבה גבוהה ויתכן שיישמע גם רעש.

יש לציין כי הלפיד מיועד לשמירה על הסביבה ובטיחות עובדי האסדה, והפעלתו ממזערת את הפליטות לאוויר. יודגש כי בעת עבודות התחזוקה לא צפויות השפעות על איכות האוויר ביבשה.

משרד האנרגיה ימשיך לעקוב מקרוב אחר פעילות חברת נובל לכיול מערכת העברת הנתונים ולצמצום התקלות המפסיקות את הפקת הגז הטבעי."
 

תקלה מספר 17 – 3.4.2020 

תקלה בה הופעל לפיד ויש דיווחים על ריחות מתושבי האזור.  
זוהי הפעם ה13 המתועדת בה הופעל הלפיד. 
פנינו במכתב למשרד להגנת הסביבה –  "… הוראות היתר הפליטה של אסדת לוויתן מחייבות להעביר למשרד להגנת הסביבה דיווח\תחקיר בעקבות אירועי הפעלת לפיד באסדה וזאת בתוך 14 יום ממועד האירוע. אין חולק כי על דיווחים אלה להיות מפורסמים לציבור המבקש להיות בטוח כי מפעילת האסדה נוקטת בכל הצעדים הדרושים לשם הפעלתה הבטוחה.

ולמרות בקשה לפי חוק חופש המידע בעניין…טרם פורסם לציבור ולו דיווח אחד שהוגש למשרד להגנת הסביבה בעקבות אירועי הלפיד…"  

אלון וייס כתב מערכת "לתוך הלילה" כותב על פנית שומרי הבית:  "לאחר 13 תקלות בהן דלק הלפיד באסדת לוויתן, המשרד להגנת הסביבה עדיין לא פרסם לציבור את 13 התחקירים שחברת נובל אנרג'י היתה אמורה להגיש, לפי הוראות היתר הפליטה שקבע המשרד עצמו … לפני חודשים הגשנו בקשת חופש המידע על מנת לקבל את התחקירים וטרם נענינו. השבוע שלחנו מכתב למשרד בטרם נאלץ לפנות לערכאות משפטיות".

ממשרד האנרגיה לא נמסרה תשובה מעבר לכך שבלפיד נעשה שימוש במקרה של תקלה או תחזוקה של אסדת הטיפול." 

3.4.2020 תקלת לפיד 17

תקלה מספר 16 – 30.3.2020 

תקלה 16 30.3.20 אסדת לוויתן

משרד האנרגיה מעדכן  (ב27.4.2020) בהמשך להודעה שלו מה 22.3.2020:  

"הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה, הודיע לחברת נובל אנרג'י כי לאחר שביצעה את הפעולות לריסון הרטט מהג'אמפרים בקידוחי לוויתן, וחברה חיצונית מדדה את התוצאות ואישרה אותן, הוא מאשר לחזור להפקה רגילה, עד ל 350 MMBTU ליום בכל אחד מארבעת הקידוחים."

תקלה מספר 15  –  17.3.2020  
מהפרטים הידועים לנו עד כה, סביב השעה 21:00 תושבים עדכנו וצפו בלפיד הדולק.

מהיתר הפליטה של אסדת לוויתן,  אנו למדים שכל הדלקה של הלפיד מחייבת הגשת תחקיר, והדלקת הלפיד הינה אסורה בשגרה. 

הפעלת לפיד תקלה 15 אסדת לוויתן

תקלה 14 – 14.3.2020 תקלה תפעולית באסדת הגז לוויתן 

בשעות הערב הודיעה חברת נובל אנרג'י כי בעקבות ארוע תפעולי באסדה יופנה הגז אל הלפיד. 

מאוחר יותר הודעת משרד האנרגיה " בעקבות תקלת תקשורת במערכת הפקת הגז הטבעי בלוויתן, הוחלט על ריקון הדרגתי של הגז הטבעי מאסדת לוויתן, זאת על מנת לאפשר את הבדיקות הנדרשות באסדה. "… 

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית", מסר בתגובה: 

"זו התקלה מספר 14 של אסדת לוויתן מאז החלה לפעול מסחרית ומאז הן נובל אנרג'י והן המשרד להגנת הסביבה הודיעו רשמית על תום תקופת ההרצה של האסדה. 

אנו מתעוררים חדשות לבקרים אל תקלה נוספת. לנגד עינינו מתגלם חלום הבלהות ממנו הזהרנו משך שנים, על בסיס המוניטין הסביבתי המפוקפק של נובל אנרג'י בארה"ב, הנמצאת בצמרת תקלות השפך בקולורדו ואף נקנסה על זיהומיה לא אחת.

מנסים להרדים אותנו באמירות שווא כי הלפיד מגן עלינו ושורף את הזיהומים, אך אנו יודעים את האמת- היעילות של הלפיד אינה מוחלטת ומזהמים משתחררים לאוויר ובנוסף- גם תוצרי השריפה עצמם מזהמים. 

אנו מעדיפים פעילות ללא זיהומים וללא הפעלת לפיד, שהינה אסורה בשגרה על פי היתר הפליטה של אסדת לוויתן, אך לצערנו הופכת לשגרת חיינו. אנו מצפים כי נובל אנרג'י תפרסם לציבור במהירה את כל תחקיריה לגבי כל התקלות באסדת לוויתן, מאז הפעלתה המסחרית בתחילת שנה זו".  

לעדכון Themarker 

הודעת משרד האנרגיה:
"בעקבות תקלה במערכת הפקת הגז הטבעי בלוויתן, הוחלט על ריקון הדרגתי של הגז הטבעי מאסדת לוויתן, זאת על מנת לאפשר את הבדיקות הנדרשות באסדה. 

לאור כך צפוייה נראות חזקה של הלפיד המותקן על האסדה מהחוף…"

תרלה תפעולית באסדת לוויתן 14.3.20

10.3.2020  – תקלה עם הפעלת לפיד בשעה 20:02

10.3.2020 – תקלה עם הפעלת לפיד בשעה 21:11

7.3.2020  – בשעה 4:00 בבוקר תועד הלפיד בוער 

בשעה 4 בבוקר נצפה לפיד בוער באסדת לוויתן. עוד התקבלה עדות על קול פיצוץ עז בשעה 3:40. 

 כאמור על פי היתר הפליטה של אסדת לוויתן הלפיד יופעל רק בעת פעילות לא שגרתית הכוללת מקרי חירום והשבתה מתוכננת של האסדה.

7.3.2020 4 בבוקר הפעלת לפיד

7.3.2020 – בשעה 10:00 בבוקר הופעל שוב הלפיד באסדת לוויתן 

צילום : עין הנץ

הודעת משרד האנרגיה ב13.2.2020:

אודות תקלה בצנרת הבארות – התגלה רטט בצנרת (ג'מפרים) שזוהה על ידי רובוט תת ימי
"בעקבות תקלה שהתגלתה בצנרת לבארות לוויתן, משרד האנרגיה הודיע לחברת נובל: עד שלא יושלם תחקיר האירוע ותאושרנה הבדיקות הנדרשות, לא תתאפשר הפקה מלאה מבארות לוויתן וזו תוגבל לכ- 60%."

"התקלה התגלתה בתקופת ההרצה בפרויקט הפקת הגז הטבעי באסדת לוויתן, במקטעי צנרת ההזרמה המצויים בסמיכות לקידוחי ההפקה בבאר המאגר – (ג'מפרים), בהם התגלה רטט, אשר זוהה על ידי רובוט תת-ימי שהורד למעמקי הים. 

על מנת לצמצם ולמזער את הרעידות, הופחתו כמויות הגז הטבעי המופקות מהבארות בכ- 40% מהתפוקה המירבית. הכמות תוגדל רק באישור משרד האנרגיה לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות. 

המשרד בוחן יחד עם יועצים חיצוניים ועם חברת נובל את התקלה. המשך הפעולות ייקבע על סמך בדיקות הנדסיות קפדניות שמתבצעות בימים אלה. 

יש להדגיש כי לאורך כל התקופה לא הייתה דליפת חומרים כלשהם למי הים ולא נגרם לאסדה או למתקנים הנדסיים הקשורים לאסדה כל נזק. 
עוד יצוין, כי אין קשר בין תקלת התקשורת שאירעה בבוקר יום שלישי (11.2.20), לעניין זה."

11.2.2020 –  בזמן שישנתם – רעש של פיצוץ אדיר מאסדת לוויתן 

11.02.2020 פיצוץ גדול ותקלת הפעלת לפיד 
בתודה לדורון פיליפס על התעוד. 

מעט לפני השעה 4:00 לפנות בוקר היום, שלישי 11.2.2020, התעוררו תושבי חוף הכרמל מפיצוץ עז שהרעיד את בתיהם. זוהי התקלה השמינית. עד כה, כחודש מתחילת פעילות האסדה.
במשרד האנרגיה מכחישים שאירע פיצוץ, ומוסרים כי התקלה תתוחקר.

יסמין, תושבת חוף הכרמל, מספרת: "התעוררתי מרעם מתגלגל, מאוד חזק, שלא נשמע כמו רעם טבעי. בהתחלה חשבתי שאולי זה משהו של חיל האוויר, אבל אז היה פיצוץ מאוד משמעותי שהבהיר לי מיד שמדובר באסדה. זינקתי לחלון, אנחנו רואים את האסדה מהחלון של הבית, וראיתי באסדה להבה אימתנית ממש, שהאירה את כל השמים והים. זה היה נראה רע, ממש רע. לא בשליטה. השעה היתה 3:40. האסדה הזו מפחידה. מאז שהיא התחילה לעבוד, יש כל הזמן תקלות ותקלות." 

גלובס: "פיצוץ עז": תקלה באסדת לוויתן הובילה להפסקה בהזרמת הגז

הודעת דוברות משרד האנרגיה אודות התקלה ב11.2.2020:
"בלילה אירעה תקלה בסיב תקשורת בין בארות הגז לאסדת לוויתן"

"משרד האנרגיה מעדכן, כי בלילה אירעה תקלה בסיב תקשורת בין בארות הגז לאסדה לוויתן, התקלה חייבה את ריקון הגז הטבעי מהאסדה – באמצעות שריפתו, בדומה למה שנעשה בכל עת שיש לרוקן את האסדה, אז הלפיד שורף את הגז הטבעי על מנת שלא ייפלט לאוויר. 
יש להדגיש כי לא היה כל פיצוץ באסדה. 
המשרד יתחקר את האירוע מול נובל אנרג'י ויעדכן את הציבור בתוצאות.

הגז הטבעי הפסיק למספר שעות מ- 3:25 וההזרמה התחדשה בשעה 7:45 בבוקר."

 2.2.2020 – הפעלת לפיד
הלפיד – שלא אמור לפעול – דולק ובעוצמה רבה.

תקלת הפעלת לפיד 2.2.2020
2.2.2020 תקלת הפעלת לפיד

מה נסגר עם אסדת לוויתן???
האם צפוי לנו יום ללא תקלה?

מצפים לתגובה רצינית ויסודית מצד המשרד להגנת הסביבה, שהבטיח פיקוח צמוד על האסדה, לאחר שתמך בהחלטה לקרב אותה לחופי ישראל (בניגוד להגיון סביבתי ובריאותי).

נמשיך לעקוב, לעדכן ולדרוש תשובות ואכיפה.

1.2.2020  תקלה עם הפעלת לפיד 

נובל אנרג'י תקלות זה עניין שבשגרה…

תקלה באסדת לוויתן 01-02-2020
1.2.2020 תקלת הפעלת לפיד

היום יום שבת – שוב הלפיד באסדה דולק.
בקושי עבר חודש מתחילת הפקת הגז וראינו כבר שש תקלות.

29.1.2020 תקלה עם הפעלת לפיד באסדת לוויתן

29.1.2020 תקלת הפעלת לפיד

25.1.2020 תקלה עם הפעלת לפיד 

 לכבוד שבת – תקלה נוספת שבעקבותיה הפעלת לפיד

תקלה באסדת לוויתן
25.1.2020 תקלת הפעלת לפיד

21.1.2020 – תקלת הפעלת לפיד באסדת לוויתן

תקלה באסדת לוויתן
21.1.2020 תקלת הפעלת לפיד

11.1.2020  חשיפת צנרת ההולכה 
בעקבות גשמים – נחשפת צנרת הקונדנסט – חומר מסוכן, דליק ופציץ –  ליד אתר חגית. 

11.01.2020 חשיפת צנרת הקונדנסט מאסדת לוויתן ליד אתר חגית בעקבות גשמים…
(קרדיט לצילום התמונה : יח"צ בת שלמה)

ynet: צנרת נחשפה: נובל אנרג'י הוזמנה לשימוע

צילום מתוך היתר הפליטה של אסדת לוויתן

מתוך היתר הפליטה של אסדת לוויתן
מתוך היתר הפליטה של אסדת לוויתן. לקישור למידע המלא על ההיתר המלא לחצ/ו כאן

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן