אודות שומרי הבית

ארגון "שומרי הבית" הנו ארצי בפריסתו, התנדבותי במהותו וסביבתי בתפיסתו, תוך הקפדה יתרה על התנהלות נאותה של תאגידים, ארגונים וממשלות כלפי האזרחים והתושבים. הארגון מבוסס כולו על תרומות של אנשים פרטיים וגופים נטולי כל אג'נדה פוליטית, הרואים עמו עין בעין את מטרותיו.

מטרות ארגון שומרי הבית:

  1. הפרדת הגז הגולמי למרכיביו- על פי בארות הקידוח בלב ים בלבד.
  2. מניעת שינוע, אחסון וטיפול בתוצרי הלוואי המסוכנים של הגז הטבעי על אדמת ישראל.
  3. הרחקת תעשייה פטרוכימית מריכוזי אוכלוסין בישראל.
  4. עמידת מדינת ישראל ביעדי ההפחתה של פליטות גזי החממה, הנגזרים ממחקרי ה- IPCC מטעם האו“ם, לצורך מניעת משבר האקלים הגלובלי.
אסדה צפה - תצמצם את הזיהום לים

הצטרפו אלינו לעשייה המקדמת טוהר כפיים ציבורי, שמירה על ערכי כבוד הסביבה והזולת ולחימה בתופעות הון-שלטון המקעקעות את זכויותיהם השוות של הפרטים בחברה. שלחו לנו הודעה ונצרף אתכם לעשייה אזרחית ברוכה, בהתאם למקום מגוריכם- חוגי בית, ריכוז קבוצות מקומיות, פעילות בוועדות מטה ועוד. שמחנו לפגוש אתכם כאן. נשמח להיפגש גם בעולם האמתי.
”שומרי הבית“.

עקרונות שומרי הבית:

כארגון אזרחי המוביל מאבק עקרוני וחשוב למען תושבי ואזרחי ישראל, חרטנו על דגלנו 3 עקרונות מנחים מרכזיים:

  • א-מפלגתיות: הארגון נמנע כליל מהבעת עמדות בנושאים מפלגתיים ומהווה בית לפעילים מכל המפלגות מימין ומשמאל, חילונים ודתיים, יהודים וערבים, נשים וגברים וכל מי שמזדהה עם מטרות הארגון.
  • אי-אלימות: עשרות אלפי הפעילים והתומכים של הארגון הם אזרחים שומרי חוק וסדר. כל פעולות הארגון מתקיימות תוך הקפדה על החוקים וניהול מאבק בלתי מתפשר, אך נטול אלימות מכל סוג שהוא.
  • שיח מכבד: חוזקתנו ועוצמתנו נטועה בצדקת דרכנו וביכולתנו לשמור על שיח מכובד וראוי.

שומרי הבית

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך." 
מדרש רבה, קהלת ז', א'