האם יש מעקב אחר אומדני פליטות מצנרות הולכת הגז בישראל?

על פי הוראות חוק מרשם פליטות, על מפעל כהגדרתו בחוק להעביר דיווח שנתי אודות כמות החומרים המזהמים שהועברו על ידי המפעל לסביבה ובכלל זה על מפעלים העוסקים בזיקוק גז ודלקים.

מאחר וקיימת אי בהירות באשר לתחולת החוק ביחס לפליטות שמקורן בצנרת הולכה וחלוקה של גז על סוגיו השונים, וביחס לצנרת הולכת הקונדנסט, (בין אם בצנרת עצמאית ובין אם תוך בילול בצנרת נפט) – פנתה עמותת "שומרי הבית" אל הממונה על מערכת הפליטות במשרד להגנת הסביבה – מר אורי שלהב, בכוונה לברר האם חלה חובת דיווח על פליטות שמקורן בצנרות הגז והנפט השונות.

לאחר שהובן שאין חובת דיווח על כך, פנתה העמותה אל ראש אגף איכות אוויר מהמשרד להגנת הסביבה, דר' צור גלין.

השאלות שהועלו במכתב: 

  • האם המשרד להגנת הסביבה עורך או מקבל דיווחים או אומדנים כלשהם של הפליטות שמקורן בצנרות הולכת הגז השונות, כדוגמת אלו המופעלות על ידי נתג"ז וחברות להפקת גז הפועלות בישראל, לרבות צנרת הולכת הקונדנסט?
    במידה וקיימים דיווחים מבקשת העמותה לקבל את הדיווחים.
  • האם חלה החובה לעריכת תוכניות  לנוהל לביצוע תוכניות לאיתור וטיפול בדליפת מרכיבי ציוד (LDAR) ביחס לצנרות הגז והנפט שהוזכרו.
 
אנו עוקבים ומבקשים לשמור מכל משמר על המשאבים הטבעיים הן של הסביבה והן של האדם.
ממשיכים לעדכן.
 

קישורים: 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן