על המעקב אחר תחקירי התקלות הרבות והדלקות הלפיד באסדת לוויתן?

הנתונים החסרים אסדת לוויתן

בפעילות אסדת הגז לוויתן חל מספר רב של תקלות, ופעמים רבות הופעל הלפיד באופן לא מתוכנן. בעקבות כך, ובהסתמך על חוק חופש המידע, פנתה עמותת "שומרי הבית" למשרד להגנ"ס, וביקשה לקבל לידיה את תוצאות התחקירים שנערכו על תקלות אלה. היתר הפליטה של אסדת הגז לוויתן מחייב את מפעילת האסדה להעביר תחקיר מפורט של אירוע הדלקת לפיד בתוך 14 יום ממועד התרחשותו.

לאחר פרק זמן ארוך ולא סביר הועבר המידע אל העמותה, וחלק מהנתונים בו הושחרו.
מעיון במידע עלתה תמיהה רבה ביחס לדיווחים החלקיים שהועברו על-ידי נובל אנרג'י לאגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, כמתחייב מהוראות היתר הפליטה של אסדת לוויתן:
בחלק מן הדוחות צוינו היקפי הפליטות שנפלטו לאוויר כתוצאה מן התקלות שארעו,
בחלק אחר שלהם בדוחות לא צויינו היקפי הפלטות.  
ואין אחידות ביחידות המדידה שצוינו בדוחות לצורך הערכת כמות הפליטות.

"…אנו למדים כי דיווח חברת נובל אנרג'י שהועבר למשרד להגנת הסביבה בעקבות אירועי הלפיד שהתרחשו אינו אחיד, אינו עושה שימוש בערכים זהים ולעיתים אינו כולל כל דיווח שהוא ביחס להיקף הפליטות שארע כתוצאה מן התקלה… "

עמותת שומרי הבית העלתה שיש להחיל על נובל אנרג'י חובת דיווח בפורמט BOEM. זוהי שיטת דיווח שהייתה יכולה למנוע העברת מידע חלקי ולמנוע את אי האחידות שבדרך הדיווח הנוכחית. וכן ראוי היה כי הדו"ח יכלול גם את השלכות האירוע, כיצד יימנע להבא וכיו"ב. 

כאמור, מבקשת עמותת "שומרי הבית" לדעת מה נפלט מלפיד האסדה, ומבקשת את התייחסות המשרד להגנ"ס לנושא ומבקשת את המידע המלא מהדוחות הנדרשים במידה והגיע לידי המשרד. 

ב- 13.1.2021 התקבל מענה המשרד להגנת הסביבה לפניתנו. 

קישורים:

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן