6 עובדות שטייקוני הגז לא רוצים שתדעו על אסדת תמר

1. אסדת תמר פולטת יותר חומרים מסרטנים מכל המפעלים בארץ הגרף לקוח מתוך מפל"ס 2017 (מרשם פליטות לסביבה) של המשרד להגנת הסביבה תחת הכותרת: פליטה לאוויר של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים (הנתונים בטונות לשנה)  סימוכין: מפרט פליטות לסביבה (מפל"ס) 2017, עמוד 19 2. הפליטות בפועל מאסדת תמר גבוהות פי 30 מהצהרות רשמיות לפני הפעלת … המשך לקרוא 6 עובדות שטייקוני הגז לא רוצים שתדעו על אסדת תמר