הרחקת אסדת לוויתן מהחוף – תצמצם את זיהום הים מהאסדה

הרחקת אסדת הגז לווייתן מהחוף תביא לצמצום זיהום הים והחופים מהאסדה ומהצנרות גם בפעילות שגרתית, וגם כתוצאה מתקלת שפך.
הבא נראה מדוע:

עדכון: ב- 09 למרץ 2020 התקבל דו"ח מדעי חדש, המנתח תרחישים אפשריים לשפך קונדנסט מאסדת לוויתן, ומחשב את הזיהום שצפוי להגיע לחוף ואת מהירות הגעתו.
מדובר בדו"ח המקצועי ביותר שנעשה בנושא זה בישראל.
מומחי חברת "אורביס אנרגיה לימיטד" בדקו את האלטרניטיבות השונות למיקום האסדה, ובהתאם תרחישי השפעת תקלת שפך על החוף. 
הדו"ח המדעי תומך בנימוקים והטיעונים שהועלו כאן.

המומחים קבעו חד משמעית כי המיקום הנוכחי של אסדת לוויתן הוא האלטרנטיבה הגרועה ביותר במקרה של שפך קונדנסט מהאסדה.

הרחקת האסדה מהחוף - תמנע שפיכת מי תוצר מזוהמים לים

מי תוצר, הינם תוצר לוואי של תהליך הפקת הגז.
מים אלה מכילים כמויות גדולות של מתכות כבדות בריכוזים גבוהים – כספית, ארסן, עופרת, קדמיום ואחרים – וכן, שאריות רדיואקטיביות.
כיצד נפטרים מהם?

אסדת גז מקובעת בקרבת החוף

אסדה בקרבת החוף: 

 • מי התוצר יוזרמו לים לאחר סינון, הזוי כפי שזה נשמע!
 • התנ"ס מאפשר לאסדת לוויתן להזרים לים עד 800 קו"ב מי תוצר ליום. כל זאת בטיפול שגרתי לחלוטין ללא תקלות.
 • מי התוצר יוזרמו לים ליד האסדה, ממש מעל מדף היבשת, איזור דייג המהווה בית למגוון ביולוגי עשיר ורגיש.
אסדת גז צפה מעל המאגר FPSO

אסדה צפה מעל למאגר: 

כאשר האסדה ממוקמת מעל המאגר עצמו, ניתן להזרים את מי התוצר חזרה אל תוך המאגר במקום לים, בדיוק כפי שמחייבת אמנת ברצלונה – אמנה להגנה על הים התיכון מפני זיהום ימי.
הזרמת מי התוצר חזרה לתוך הבאר תורמת ליציבות הבאר ומאפשרת שאיבת חלק גדול יותר מהגז שבמאגר.

הרחקת אסדת הגז מהחוף - צמצום משמעותי של אסונות במקרה של תקלת שפך מהאסדה
 • תקלת שפך של חומרים מסוכנים מאסדת הגז היא אסון אקולוגי וסביבתי חמור בכל מקום, גם בעומק הים.
 • בקרבת החוף, מימדי האסון והשלכותיו יובילו לנזק בלתי הפיך אשר ישפיע על מדינת ישראל למשך עשרות שנים קדימה.
 • בעולם, אין עדיין טכנולוגיה לטיפול יעיל במקרה של שפך קונדנסט (בגלל הרכב החומר הנמהל במים בניגוד לנפט, למשל).
 • נובל אנרג'י מחזיקה, במשך שנים, בשיא המפוקפק של שיאנית תקלות במתקני גז ונפט ותקלות שפך, בפרט.

אסדה בקרבת החוף:

 • על פי התסקיר הסביבתי בתמ"א 37 ח' במקרה של תקלת שפך, צפויים החומרים רעילים להגיע לחופי הארץ תוך 12-24 שעות בלבד ולהמיט חורבן על כל מגוון החיים בים, דגי המאכל ושמורות הטבע.
 • אמצעי הטיפול בתקלת שפך בעייתיים לשימוש במים רדודים, להבדיל מבמים עמוקים.
 • לפי דו"ח מבקר המדינה, ישראל אינה ערוכה להתמודד עם תקלת שפך כזו.
 • בכיר במשרד להגנת הסביבה הודה כי אין בידי המשרד תקציב, כח אדם, או ציוד מספק להתמודדות עם אירוע כזה.
 • אותו בכיר הוסיף, כי במקרה שכזה מסתמך המשרד על נובל אנרג'י כקו ההגנה הראשון.
 • נובל אנרג'י, הודתה לאחרונה, כי אין לה את היכולת להתמודד עם תרחיש שכזה.

הרג הדגה, סגירת החופים למשך שנים והשבתת מתקני ההתפלה.

 • במקרה של תקלת שפך – כתוצאה מתקלה, תאונה, אירוע בטחוני, אסון טבע ועוד – כמויות הרעלים והזיהום שיוזרמו לים עלולים להחריב את אזור החוף והחי בו למשך שנים רבות!
 • נקודת היניקה של מתקני ההתפלה נמצאת 9 ק"מ בלבד מהמיקום המתוכנן לאסדה.
 • שפך של קונדנסט יהווה איום ממשי על מתקני ההתפלה, המספקים כיום את הרוב המוחלט של המים בישראל ויגרום להשבתתם לפרק זמן בלתי ידוע. 
 • שפך של קונדנסט לים עלול בתרחישים מסוימים לגרום לענן אדי קונדנסט רעיל שעשוי אף לאלץ פינוי חירום של האוכלוסיה באזור נרחב כמו גם של בסיס השייטת בעתלית – פינוי שאף גוף לא נערך אליו.
זיהום ים - תקלת שפך

אסדה צפה מעל המאגר:

 • במקרה של תקלת שפך במרחק 120 ק"מ מהחוף, משך הזמן להגעת הזיהום לחופים הינו בין שבועיים לחודש – זמן מספיק להערכות צוותי החרום והזעקת סיוע בינלאומי.
 • אחוז ניכר מהחומרים הרעילים יתאדה ויתנדף  בתוך 48 שעות, לפני שיגיעו לחוף.
 • אין סיכון לשאיפת אדי הקונדנסט, הודות לריחוק מהאוכלוסיה.
 • אחוז גדול יותר של הקונדנסט יתנדף בטרם הגיע השפך אל מדף היבשת הרגיש.
 • המגוון הביולוגי בלב ים קטן משמעותית מאשר המגוון הביולוגי באזור המדף היבשתי בקרבת החוף בו מתוכננת לקום האסדה.
 • אין סכנה לסגירת מתקני התפלת המים בזמן תקלת שפך.
 • צמצום משמעותי בסיכון לסגירת חופים ופגיעה במגוון הביולוגי.
שיא עולם מעגל גולשים להרחקת אסדת לווייתן מחופי ישראל
הידעת?
הסיכוי הסטטיסטי לתקלת שפך מאסדה קבועה בקרבת החוף, גבוה פי 2.5 מהסיכוי לאותה תקלה באסדה צפה!

סטטיסטיקה זו, המבוססת על נתונים עולמיים, איננה כוללת את הסיכוי המוגבר לאירוע חבלה מסיבות ביטחוניות באסדה הממוקמת בקרבת החוף הישראלי!

הרחקת אסדת הגז לווייתן מהחוף תצמצם מאוד את הסיכון לתקלת שפך מהאסדה.

הרחקת האסדות מהחוף - צמצום משמעותי של זיהום הים בתקלת שפך מהצנרת

אסדה בקרבת החוף:

עקב המרחק הרב שבין מאגר לווייתן לאסדת הגז בקרבת החוף יש צורך בצינור גז גולמי תת ימי ארוך מאוד (כ- 110 ק"מ) המחבר את האסדה אל המאגר.

בצינור יוזרם גז גולמי מלוכלך "רטוב", בלחצים גבוהים (הלחץ בראש הבאר הוא כ- 450 אטמ') ומזוהם בחומר נוגד קפיאה (רעיל מאוד).
כל חלק מקטע בצינור עלול לדלוף הן מגוף הצינור והן מהריתוכים המחברים בין המקטעים השונים.

 • דליפה של גז "רטוב" ומלוכלך מסוכנת מדליפה של גז "יבש" ונקי.
 • בפרוייקט בן עשרות שנים כמו לוויתן, דליפה כתוצאה מבלאי, קורוזיה, פגם ביצור או בהתקנה, תזוזת קרקע, או פיגוע, היא רק עניין של זמן.
 • צנרת מלאה מכילה מעל 315,000 חביות גז גולמי נוזלי בכל רגע נתון.
 • לאורך כל אורך הצינור, מתוכננים 2 מגופים בלבד – אחד על פי הבאר ואחד בסמוך לאסדה. 
 • לשם השוואה, דליפת גז נקי (ללא תוצרי הלוואי) במשך שבוע אחד מאסדת הגז תמר, שבבעלות נובל אנרג'י,  הובילה לנזק סביבתי המוערך ב- 40 מליון ש"ח ונזק כולל של 110 מיליון שקל למשק.
זיהום ים - תקלת שפך

אסדה צפה מעל המאגר:

 • הזיקוק והעיבוד של הגז הגולמי נעשה באסדה מעל המאגר.
 • בצנרת הארוכה יזרום גז "יבש" ונקי בלבד, ללא תוצרי הלוואי השונים.
 • למרות השפעתו, הנזק מדליפת גז נקי, נמוך משמעותית מהנזק הנגרם משפך קונדנסט, מי התוצר והחומר נגד קיפאון, הנדרש להובלת הגז הגולמי.
הידעת?

מר פרד ארזואן, סגן ראש אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה הודה שלמשרד אין באמת מענה לתקלת שפך מאסדת הגז וכי האסטרטגיה היחידה שבה המשרד נוקט היא, להתפלל.

סכנה - FSO - אוניה לאחסון קונדנסט ליד האסדה בקרבת החוף

על פי התחזיות במאגר לווייתן כמויות עצומות של קונדנסט. בהתאם לתמ"א 37 ח' – בשלב ב' של הפיתוח, לצורך אחסונו של הדלק העודף – תמוקם מיכלית ענק בסמוך לאסדה, אשר מסוגלת להכיל עד 100,000 חביות קונדנסט

עודפי הקונדנסט שבז"ן לא יוכלו לקבל, ימכרו ישירות לאוניות זרות – בדיוק כמו באסדה מעל המאגר רק ממש ממש בקרבת החוף.
כך "יהנו" אזרחי ישראל מתוספת סיכון עצומה, חלמאית ומיותרת לחלוטין של שפך קונדנסט בקרבת החוף.

עוד על הצרות הטמונות במיכלית האחסון, לחצו כאן

אוניה טבועה

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן