איך הרחקת אסדת הגז לוויתן תעזור להקטין את הסיכונים והזיהום?

הרחקת אסדת הגז לוויתן מהחוף עדיפה בכל פרמטר: מבחינת ההשלכות הסביבתיות, הבריאותיות, הבטיחותיות והבטחוניות. ולכן פתרון זה נבחר עבור הרוב המכריע של מאגרי המים העמוקים בעולם, כולל במאגרי כריש-תנין ואפרודיטה.

אסדת גז היא למעשה מפעל פטרוכימי לכל דבר ועניין. משמעות הדבר, בית זיקוק הפולט בשגרה ריכוזים גבוהים של חומרים מסרטנים ובעלי השפעות בריאותיות וסביבתיות חמורות ביותר על האדם, החי והסביבה.
במקרה של תקלה, או אסון, מדובר על השלכות מרחיקות לכת בקנה מידה שטרם נראה במדינת ישראל!

להלן השוואה מקיפה בין שני הפתרונות, בפרמטרים השונים:

בכל העולם מרחיקים את אסדות הגז מהחוף

בכל העולם – ובפרט, בעולם המערבי – מעדיפים את פתרון האסדה צפה מעל למאגר, הרחק מהחופים:

באיטליה, הולנד, צרפתניו זילנדקליפורניה ומדינות נוספות, נחקקו חוקים למניעת הקמת אסדות בקרבת החוף. מדינות רבות במערב פועלות להרחקת אסדות הגז – אסדות קיימות נסגרות ומפורקות בגלל הזיהום והסכנות.
בקנדה הופסקה בניית צנרת הקונדנסט לאחר אסון המיכלית סאנצ'י בים סין. אסון אשר התרחש ממש לאחרונה והדגים את חוסר היכולת להתמודד עם שפך קונדנסט.

אין כל ספק: 

הרחקת אסדת הגז מהחוף ושימוש באסדה צפה מעל המאגר, עדיפה בכל פרמטר ומקטינה משמעותית את כל הסיכונים הנובעים מהקמת אסדה בקרבת החוף!

יש לחקור באופן מידי מדוע דווקא בישראל במסגרת פרוייקט לוויתן, מקדם משרד האנרגיה מהלך כל כך מסוכן, בניגוד מוחלט לאינטרס הציבורי ותוך העמדת אזרחי ישראל כבני ערובה ושפני ניסוי.

 

למען בריאותינו, למען עתיד ילדינו, למען מדינת ישראל
אסור לאפשר לאסון הלאומי הזה להתרחש!