האם בג"ץ אישר את התכנית?

הטענה שהתכנית להקמת אסדות גז ליד החוף נבחנה והתקבלה במספר בג"צים ואושרה היא טענה מוטעית ודמגוגית של טייקוני הגז, חברות הדלק ועושי דברם. לפניכם הבג"צים שהוגשו בנושא:

בג"ץ 2293/10 – המועצה המקומית נגד המועצה הארצית לתכנון ובניה

בג"צ ראשון התקבל ואילץ את המדינה להעביר את פיתוח אסדת תמר מהיבשה (התכנון המקורי של המדינה עבורה) לים. איננו רוצים לתאר מה היה קורה אם אסדת תמר והחריגות העצומות בפליטות שאנו רואים ממנה היתה פועלת ביבשה בין ישובים מאוכלסים כמו שהמדינה רצתה בטענה כי מיטב המומחים שלה ושל חברת נובל אנרג'י אישרו כי לא תהיה כל בעיית פליטות.

בג"ץ 4687/10 – 'כחול וירוק' עמותה לאיכות סביבה בחוף הכרמל נגד שר הפנים

בג"ץ שני התקבל ואילץ את המדינה ואת נובל אנרג'י לבצע הליך תיכנוני מסודר בעלות של 25 מיליון ש"ח, בניגוד לכוונת המדינה המקורית לתת לנובל אנרג'י לבצע את עבודת התכנון בעצמה, בים וביבשה, ללא כל בקרה חיצונית.

בג"ץ 7377/14 – יקנעם, עמק חפר מגידו ואחרים נגד המועצה הארצית לתכנון ובניה (3 בג"צים שהדיון בהם אוחד)

בג"ץ שלישי התקבל חלקית ב 22/12/2015 ואילץ את המדינה להגדיר כי תנתן עדיפות מירבית לטיפול בגז בים, כדי לשמור על בריאות התושבים. בהקשר בג"ץ זה שהינו המשמעותי ביותר שדן בפרטי התכנית, חשוב לציין כי ב 2/2014, לפני מועד מתן ההכרעה, הודיעה נובל אנרג'י לממונה כי היא מבקשת לפתח את שדה הגז לוויתן באמצעות אסדה צפה – אותו מתווה ששומרי הבית מבקשים כעת לטובת בריאות הציבור והחופים. המשמעות היתה הרדמת המתנגדים דאז בבג"ץ. ארבעה חודשים אחרי מתן ההכרעה בבג"ץ נודע כי המתווה שונה למתווה הבעייתי הנוכחי.

בג"ץ 8365/16 –  מגידו נגד המועצה הארצית לתכנון ובניה

בג"ץ רביעי נדחה – עתירה בנושא מיקום מיכל הקונדנסט בחגית.

בג"ץ על מיקום האסדה בלב ים

לא הוגש ולא נדון מעולם. יתרה מכך, אפילו המועצה הארצית לתכנון ובניה מעולם לא דנה בחלופת האסדה הצפה מעל שדה הגז בתוך הים בטיעון שאין זה מסמכותה לדון על חלופות במים הכלכליים של ישראל. זמן קצר לאחר דיון בנושא מיקום אסדת הגז במועצה הארצית לתכנון ובניה, התקבלה חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי אבי ליכט כי הדין הישראלי חל גם על המים הכלכליים (אחד הטיעונים המרכזיים של המתנגדים להרחקת האסדה), אך בשלב זה לא חזרו לדון בנושא בועדה הארצית. נושא זה מעולם לא נדון במוסדות התכנון או בבג"ץ!

בנוסף, בג"ץ אישר את תכנית המתאר הארצית תמ"א 37 ח' בהתבסס על כך שיערכו בדיקות סביבתיות מפורטות בשלב ההיתרים – התנ"סים (תכניות לניטור סביבתי), אך חלק גדול מהן לא בוצעו. התנ"סים חסרים את מרבית התנאים שנדרשו ואשר הוצגו לבג"ץ שיבוצעו. כך שלמעשה תכנית המתאר הארצית אמנם עברה את בג"ץ, תוך שינויים, אבל היישום אינו בהתאם לתמ"א ולא בהתאם לפסיקת בג"ץ אשר אישר את התמ"א, ואלו הטענות העיקריות באחת העתירות שהוגשו לאחרונה.