נובל אנרג'י טוענת שאסדת לווייתן תפלוט רק 200 ק"ג של בנזן מסרטן בשנה – האם זה נכון?

בתהליך הפקת הגז, צפויה אסדת לווייתן לפלוט בנזן מסרטן

בנזן הוא החומר המסרטן הוודאי לאדם הנמצא בתוך קונדנסט – תוצר לוואי של תהליך הפקת הגז.

ההערכה של נובל אנרג'י לגבי הרכב הקונדסט והבנזן במאגר הגז לווייתן מבוססת על דגימת קונדנסט יחידה משנת 2012. במועד זה, לפי דו"ח של חברת דלק השותפה בשדה, אף לא הגיעו לעומק הגיאולוגי של תחתית הקידוח.

כל זאת בניגוד להנחיות המשרד להגנת הסביבה עצמו, המדגישות כי "הרכב הקונדנסט יכול להשתנות בשלבים שונים של ההפקה, יש לדרוש דגימות מייצגות כל תקופה קצובה, ולכל הפחות פעם בשנה" (1)

בנוסף, מצוין בפירוש לגבי אותה דגימה כי "יובהר כי הרכב הקונדנסט המובא להלן מבוסס על סימולציה תהליכית תיאורתית בלבד וייתכן כי בפועל תתקבלנה סטיות מהרכב זה.".

אם לא די בזאת, דו"ח חברת Intertek המציג את הרכב הקונדנסט המלא במאגר לווייתן ונעשה ע"י חברה בלתי תלויה – מוסתר מהציבור למרות בקשות "חופש המידע" לחשיפתו מעל לשנה. במקומות אחרים בעולם דו"חות כאלה גלויים לכל.

אסדת תמר פולטת פי 30 ויותר חומרים מזהמים מהערכת נובל אנרג'י בבקשת היתר הפליטה

גם בשנת 2013 טענה חברת נובל שאסדת תמר תפלוט פחות מ-40 טון VOC (חומרים אורגנים נדיפים, החומרים הגורמים לזיהום האוויר הפוגע בבריאות הציבור) בשנה וכמויות בנזן זניחות, בפועל "גילתה" שהאסדה פולטת קרוב ל-1,200 טון VOC (יותר מפי 30). שנים חלפו והבעיה טרם נפתרה. גם 1,200 טון זאת הערכת חסר, אם ניקח בחשבון את בקשת היתר הפליטה שהגישה נובל אנרג'י עבור אסדת הגז תמר שתלויה באוויר כבר תקופה ארוכה והמשרד להגנת הסביבה לא מצא לנכון לאשרה או לדחותה.

להלן כמה עובדות מתוך בקשת היתר הפליטה:

  • הארובות באסדת תמר אינן תקניות ואינן כוללות פתחי ומרפסות דיגום תקניות, לפיכך לא יערכו דיגומים והנתונים על הפליטות מבוססים על נתוני היצרנים בלבד…
  • בוונטים (שסתומי הפליטה) לא נמצאה שיטת דיגום אמינה וישימה.
  • לא קיימות מערכות ניטור רציף למדידת זיהום אווירי וימי באסדת תמר…
  • בטווח של 10 ק"מ ממיקום האסדה אין תחנות ניטור פעילות למדידת זיהום אווירי וימי.

הפליטות של האסדות של נובל אנרג'י מהגבוהות בעולם

בנוסף, הפליטות של האסדות של נובל אנרג'י בחו"ל, הן מהגבוהות בעולם וחורגות בצורה קיצונית מהממוצע העולמי, שכולל בתוכו גם אסדות משנות השישים של המאה הקודמת. אם זאת, הדבר לא מפריע לחברה לטעון ללא ביסוס, כי דווקא באסדת לווייתן יהיו הפליטות נמוכות בהרבה יותר, בסדרי גודל, מהממוצע העולמי, ואף מהממוצע הנורווגי, הטוב בעולם.

בנוסף להכל – נובל אנרג'י מנסה נמרצות להימנע מניטור ראוי של זיהום אוויר וימי :

  • טענת החברה  בבקשת היתר הפליטה של אסדת הגז לווייתן (2)  ש"לא מקובל להתקין אמצעי ניטור רציף על אסדות גז ונפט…מטעמי מקום ומשקל" (נזכיר שהאסדה שוקלת 25,000 טון – לפי אתר חברת דלק) – פרק CH-3-6.
  • מאמציה המתמשכים מול המשרד להגנת הסביבה להמנע מניטור רציף של אסדת לווייתן בטיעונים שונים ומשונים. (3)
  • הדרישה להודעה מוקדמת והגעה משותפת עם החברה לצורך קיום ביקורת של המשרד להגנת הסביבה על האסדה על פליטות לאוויר (זאת בניגוד לדו"ח מבקר המדינה שהמליץ לבחון אמצעים לניתוק התלות בין המפקח למפוקח) – עמוד 21.

אחרי כל זה, האם אתם עדיין חשים אמון לגבי הטענה של נובל אנרג'י בעניין גובה הפליטות מאסדת הגז לווייתן?

(1) דו"ח מסכם מטעם המשרד להגנת הסביבה בנושא סוגיות סביבתיות ורגולטוריות הנוגעות לשינוע, אחסון ושימוש בקונדנסאט – תוצר לוואי של הפקת גז טבעי (עמ' 21)

(2)  מה המסמך??   עמוד 10, סעיף 4.3

(3 ) מסמך הדרישות שהוכן עבור חברת נובל אנרג'י בנושא ניטור אסדות גז

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן