בעד פיתוח משק הגז באופן אחראי ושמירה על שלום הציבור והסביבה

ארגון שומרי הבית, עשרות אלפי הפעילים, הארגונים התומכים, המועצות והעיריות, כולם בעד פיתוח משק הגז הישראלי באופן אחראי, המתחשב באינטרס הציבורי, שלום הציבור, בריאותו ובטחונו.

מעבר המשק לשימוש בגז הינו מהלך נכון ורצוי מהרבה בחינות.
גז טבעי הינו תצורת אנרגיה נקיה יותר ומזהמת פחות מאשר שימוש בנפט ופחם. מאגרי הגז הטבעי תורמים למשק הישראלי ויכולים לתרום רבות לכלכה הישראלית והוזלת עלוית החשמל שאנחנו משלמים – בניהול נכון ואחראי של משק הגז.

הבעיה נמצאת בתהליך הפקתו של הגז שהוא תהליך מזהם ביותר הטומן בתוכו סכנות רבות: בריאותיות, בטיחותיות ובטחוניות. כאשר משרד האנרגיה וברוני הגז מפרסמים "גז נקי" הם מתעלמים בכוונה תחילה מתהליך הזיקוק של הגז אשר מתבצע על אסדת הגז. תהליך זה נדרש על מנת להפוך "גז גולמי" (זה המופק מבטן האדמה) ל"גז יבש" (זה המיועד לשימוש).

אסדת גז: מפעל פטרוכימי מזהם

אסדת גז, היא למעשה מפעל פטרוכימי. בית זיקוק לכל דבר. כמות הזיהום הנפלטת מהאסדה תלויה בכמות הגז המטופלת, הרכבו של הגז הגולמי ואופן הטיפול בו. כך או כך, מדובר בתהליך אשר פולט לסביבה תוצרי לוואי בכמויות גבוהות ביותר, רבים מהם ידועים כחומרים מסרטנים וכחומרים המסוכנים לאדם ולסביבה כגון, מתכות כבדות, פחממני נפט ועוד. כל זה בזמן שיגרה.
במקרה של תקלה, מדובר באסון בקנה מידה בין לאומי, אסון שעלול לחרב את חופי ישראל למשך דורות קדימה ולפגוע בבריאות של מאות אלפי מבוגרים וילדים בישראל.

פיצוץ אסדת גז

בישראל פועלת כיום אסדת גז אחת, אסדת תמר, הממוקמת כ-22 ק"מ מחופי אשקלון. כיום כבר ידוע מהי רמת הפליטות של האסדה הזו (על פי נתונים שהעבירה מפעילת האסדה, נובל אנרג'י) והן גבוהות פי 30 ויותר מהערכות שניתנו על ידי השותפות במאגר. בשנה הבאה אמורה לקום אסדת גז נוספת, אסדת לוויתן במרחק 10 ק"מ בלבד מחוף דור בצפון הארץ ובעתיד מתוכננות לקום עוד מספר רב של אסדות גז לאורך כל חופי המדינה.

המאבק להרחקת אסדות הגז עוסק בפיתוח אחראי של משק הגז על ידי הרחקת אסדות הגז אל עומק הים – מעל פי הבאר – כפי שנהוג כיום בעולם כולו.

המאבק הינו למען שמירת הבריאות והבטיחות של תושבי המדינה כולה לדורות קדימה.
שמירה על הסביבה הימית, חופי הרחצה, החי והדגה בים ושמירה על מקורות מי השתיה של כולנו אשר מופקים כיום במפעלי ההתפלה ימיים הממוקמים לאורך החופים.

 

קריאה מומלצת נוספת: