הערות עמותת "שומרי הבית" לתכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (תלמ"ת)  

הערות שומרי הבית לתלמת

להלן המלצותינו והערותינו לחוק התלמ"ת, כפי שנשלחו לממשלה במסגרת הליך שיתוף הציבור. התלמ"ת הינה תוכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (נפט לסוגיו). התלמ"ת מהווה מסגרת ארגונית המאגדת את הגורמים השונים הפועלים בתגובה לאירוע של שפיכת שמן, שעלול לגרום לזיהום הסביבה הימית לאורך חופי מדינת ישראל בים התיכון ובמפרץ אילת.

ההתמודדות עם אירוע זיהום הים והחופים בשמן נערכת בשלושה מישורים

 • מניעת זיהום ים- חיוב כלי השייט להתקנת מערכות כמפורט באמנות הבינלאומיות. משטר פיקוח הדוק על יישום התקנות.
 •  טיפול באירועי זיהום ים וחופים-  הכנת תוכנית למוכנות ולתגובה לטיפול בזיהום הים והחופים בשמן ברמה המקומית (על ידי מתקני תשתית, מפעלים ורשויות מקומיות), וכן ברמה הלאומית והבינלאומית.
 • שיקום-  החזרת המצב לקדמותו בזמן הקצר ביותר ושיקום נכסים אקולוגיים שנפגעו.

המלצות עמותת "שומרי הבית" לתוכנית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן:

 • החלת הקונדנסט בהגדרה המונח "שמן"- יש לחדד את ההגדרה והשימוש במונח "שמן", כך שיובן באופן ברור כי הוא כולל גם את הקונדנסט המופרד מהגז על גבי אסדות הגז, ועלול להגיע למי הים בעקבות תקלה מכנית, דליפה, פגע טבע, אירוע ביטחוני, או תאונה.
 • זיהוי מוקדם– יש לקבוע יסודות להכנת מערכת אופרטיבית לזיהוי מוקדם של תקריות זיהום ים (מערכת רדאר חופית, מערכות רדאר רחבות טווח מזהמים על גבי 3 אסדות הגז לרבות אסדת כריש-תנין, רחפנים, כטב"מים, גלשנים תת-מימיים, מצופים, שימוש במערכות לוויין ושיתוף מידע עם מערכת הביטחון הישראלית).
 • לוחות זמנים– יש לקבוע בחוק עצמו לוחות זמנים קשיחים להשלמת הכנת התכניות שעל המדינה, הרשויות המקומיות ורשות הטבע והגנים להכין.
 • תוכנית מפעלית- יש לחייב כי פעילותו של מפעל כהגדרתו בתזכיר, לא תוכל להתבצע כלל ללא תוכנית בתוקף למניעת זיהום. כמו"כ- על הדו"ח השנתי להיות מפורסם לציבור על ידי בעל התכנית, זמן קצר לאחר הגשתו לממונה.
 • גובה האגרה- אישור תכנית מפעלית ייעשה כנגד תשלום אגרה משמעותית, שתשקף את העלויות בהן תידרש המדינה לשאת במקרים של תקרית ושל הטלת חובות פיקוח על אותו מפעל.
 • שקיפות מלאה- יש לאפשר מנגנון מסודר במסגרתו הציבור ייודע בכל עת בה מוגשת תכנית לאישור ותינתן לו זכות גישה לערכאות ביחס לאישורה של התכנית.
 • טכנולוגיות מיטביות- יש לחייב כי התכניות השונות תיעשנה על בסיס הטכנולוגיות המיטביות הזמינות, באופן שיבטיח הגנה מקסימלית אפשרית על הסביבה.
 • צוות חירום- יש לבנות צוות חירום בתשלום וכך להקטין את ההסתמכות על כוחות מתנדבים, כנדרש כיום. יש לדאוג לביטוח מלא עבור צוותי המתנדבים.
 • שמורות טבע- אין לאפשר, במקרים בהם קיימת חפיפה בין שטחה של שמורת טבע לשטחו של מפעל, מפעל ביטחוני או רשות מקומית, לאפשר לגורם פרטי להכין את תכנית המוכנות. הכנת תכנית מוכנות ביחס לשטחה של שמורות טבע דורשת מידת מיומנות וזהירות מוגברת, בהן רק רשות הטבע והגנים מסוגלת לעמוד כגוף מקצועי ולתקוותנו גם נטול פניות.
 • המזהם משלם- יש לקבוע אחריות מוחלטת מצד הגורם המזהם להשיב את המצב לקדמותו על חשבונו המלא.
 • ביטוח וערבויות- יש לחייב מפעלים להצטייד בביטוח בהיקף ניכר המתאים לאירועי שפך גדולים, וכן הפקדה של ערבויות כספיות בהיקף ניכר ומראש.

הקרן למניעת זיהום ים– יש להסדיר מקור תקציבי שוטף עבור הקרן למניעת זיהום הים, לרבות הסדרת התקנות שתאפשרנה לגבות אגרות ממפעילי אסדות וקידוחי הגז.

קישורים:

תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן, התשפ"ב- 2022

מסמך הערות עמותת שומרי הבית לתזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן, התשפ"ב- 2022

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן