עמדת הפורום לאנרגיה נקיה ביחס לעקרונות פעילות תחנות כוח בגז באיו"ש

הפורום לאנרגיה נקיה

"הפורום לאנרגיה נקיה" הגיש את עמדתו לקראת שימוע שהיה בנושא עקרונות לפעילות תחנות כח בגז שיוקמו ביהודה ושומרון. "הפורום לאנרגיה נקיה" ביקש שבעקבות כל הסיבות אותן פירט במכתבו יש להימנע מהענקת רישיונות הפעלה לתחנות גזיות נוספות בכלל ובאיו"ש בפרט.

עמדת ״הפורום לאנרגיה נקייה״ :

 • אין להסתמך על מדיניות שהיתווה משרד האנרגיה לפני מעל ל- 3 שנים.
 • יש לאפשר לתחנות כח מאנרגיה מתחדשת להשתתף בהליך ולקבל רישיון הפעלה.
 • משק החשמל בישראל אינו זקוק להספק פוסילי נוסף.
 • התחייבות לתשלומי זמינות שאינם נדרשים הם בזבוז כספי ציבור.
 • יש להעדיף יצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ואגירה במחיר נמוך משמעותית (!) ממחיר בתחנות הגזיות.
 • תחנות כח גזיות יפריעו למימוש הפוטנציאל הגדול לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בשטחי יו״ש.
 • תחנות כח גזיות, במקום בו חוק אוויר נקי אינו חל, עלולות לגרום לזיהום ונזק כבד במיוחד.
 • לפני הרחבת שימוש בגז מחצבים יש להמתין לסיום הבדיקה באשר לפליטות מתאן, גז חממה אגרסיבי במיוחד, לאורך שרשרת ההפקה, הולכה, אחסון וצריכה.

עמדת הפורום והנימוקים :

 1. ההצעה במסמכי השימוע מתעלמת מהחלטת ממשלה מספר 171 מיום 25.7.2021 בנוגע למעבר לכלכלת דלת פחמן. החלטת הממשלה מחייבת קיצוץ פליטות מייצור חשמל בשיעור של לפחות 30% ביחס לפליטות שנמדדו בשנת 2015 עד לשנת 2030. תוספת תחנות כח גזיות שתפלוטנה גזי חממה נוספים אינו מתיישב עם החלטות הממשלה ובוודאי אינו מתחשב במשבר האקלים ובתוצאותיו ההרסניות. זאת ועוד- טרם ועידת גלזגו, הכריז רוה"מ בנט על יעדים שאפתניים אף יותר מאשר אלו ננקבו בהחלטת הממשלה.
 2.  ההצעה במסמכי השימוע, אינה מאפשרת הקמת תחנות כח מבוססות אנרגיה מתחדשת ואגירה מלהשתתף בתהליך ולקבל רישיון הפעלה. זאת, בניגוד להצהרותיה של ממשלת ישראל על העדפת אנרגיה מתחדשת.
 3.  משק החשמל בישראל אינו זקוק להספק פוסילי נוסף. אגירה יכולה לתת מענה לשיאי הביקוש. אגירה תידרש בכל מקרה להוסיף גמישות לתחנות כח מבוססות מתחדשות.
 4.  היות שתחנות כח גזיות אינן דרושות כעת, התחייבויות לתשלום זמינות, כמתואר בהצעה, מהווה בזבוז כספי ציבור והעלויות הנוספות תושתנה בסופו של דבר על צרכני החשמל.
 5. במכרזים האחרונים שפרסמה רשות החשמל לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בצירוף אגירה, התקבלו הצעות לאספקת חשמל במחירים נמוכים באופן משמעותי מעלויות החשמל המיוצר מתחנות כח גזיות. שוב- העדפה של חשמל המיוצר מתחנות כח גזיות מהווה בזבוז של כספי ציבור, דבר שיוביל להעלאת מחיר החשמל ומכאן להעלאת ליוקר המחיה במשק.
 6. בשטחי יהודה ושומרון קיים פוטנציאל עצום להפקה של אנרגיה מתחדשת בצרוף אגירה.
  הבנק העולמי העריך את פוטנציאל ייצור החשמל הסולארי בהינתן 3% בלבד משטח C, ביותר מ- 3000 מגה וואט (MW) (ואף ניתן לנצל שטחים נרחבים יותר). בינתיים, יעילות המערכות הסולאריות עלתה ולכן פוטנציאל הייצור הסולארי המצוין אף גבוה יותר. תחנות כוח גזיות יפריעו למימוש הפוטנציאל הזה, עקב תפיסת מקום ברשת ההולכה, ככל שיופעלו.
 7. תחנות כוח גזיות, ככל שיופעלו באזורים בהם חוק אוויר נקי וחוקי מדינה נוספים אינם חלים וללא פיקוח קפדני על איכות הסביבה, הינם בעלי פוטנציאל לפליטות לאוויר של גזי חממה כגון מתאן וכן פליטות והזרמות מזהמים לאוויר, ליבשה, למי התהום ולנחלים. פליטות והזרמות כאלו יגררו נזק משמעותי לתושבים, למדינת ישראל וכן לפגיעה באקלים.
 8. מעבודה בין-משרדית ומדו"חות מומחים, אנו למדים כי הדיווח בדו"ח המפל"ס שפרסם המשרד להגנת הסביבה על בסיס עדכוני רשות הגז ודו"חות מחושבים של חברות הגז אודות פליטות המתאן שהינו כידוע גז חממה אגרסיבי במיוחד, ממערכת הפקת, הולכת, אחסון וצריכת הגז בישראל, הינו דיווח חסר. מחקרים בעולם מראים כי פליטות המתאן מתעשיית הגז עלולות להגיע לרמה המשפיעה על האקלים, אף יותר מאשר פחם. לכן, יש להמתין לסיום בדיקות שנערכות בימים אלו בהקשר זה, לפני הרחבת השימוש בגז מחצבים.מכל הסיבות לעיל חברי הפורום מבקשים להימנע מלתת רישיונות הפעלה לתחנות גזיות באיו"ש כמבוקש.

קישור למכתב המלא – עמדת ״הפורום לאנרגיה נקייה״ ביחס לישיבה 617: עקרונות לפעילות תחנות כח בגז טבעי, עד הספק מותקן שאינו עולה על 800 מגוואט שיוקמו ביהודה ושומרון למעט הישובים הישראלים והאתרים הצבאיים

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן