התייחסות עמותת "שומרי הבית" לפרק האסדרה בחוק ההסדרים

התייחסות "שומרי הבית" לפרק האסדרה בחוק ההסדרים

במסגרת העברת התקציב וחוק ההסדרים יש פרק הנוגע לתחום ההסדרה ובו תוכנית להקמת רשות לרגולציה. אנו עמותת "שומרי הבית" התרענו על מהלך זה ולטעמנו יש לנתק את הדיון בהקמת רשות לרגולציה – מחוק ההסדים לצורך ליבון, דיון ובחינה מעמיקה בכנסת ישראל. 

ברשות הרגולציה המתוכננת, לא יהיה חברים נציגי משרדי הבריאות, ביטחון הפנים והגנת הסביבה, זו תהייה רשות שתייעץ ולעתים תהיה מעורבת לעומק  – בכל מה שקשור בקידום של אסדרה חדשה ו"טיוב" של אסדרה קיימת, לעיתים עד כדי ביטולה. בכך,
יוחלף שיקול דעתם של משרדים מקצועיים אלו באופן חסר תקדים ויוקנה באופן ריכוזי לגורמים חסרי ניסיון וידע מקצועי ספציפי.

בתוכנית להקמת הרשות לרגולציה יש פגיעה חוקתית הנובעת מכך שיכולתם של המשרדים המקצועיים והשרים הממונים עליהם ליישם מדיניות ההגנתית נפגעת אנושות. הרשות תוכל לבטל מדיניות נהוגה על פי שיקול דעתה וזאת בעוד שהרשות כלל אינה אמונה על שמירה על בריאות הציבור, בטיחותו ושלומו, כמו גם על הסביבה והאקלים ואינה מהווה חלק ממשרדי הממשלה. 

בתחום הקשר שבין בחינת שיקולים כלכליים לבין האסדרה, אמנם הפרק על ההסדרה אינו מציין מפורשות כי יש לפעול על פי העיקרון כי החלת אסדרה תיעשה בהתחשב בעלויות הציות לרגולציה, אך יחד עם זאת, נראה כי בפועל כך ייעשה. והמסקנה הזו מתבססת על מספר הנחיות להסדרה בפרק. (לקריאת הנימוקים המלאים מכתב עמותת שומרי הבית)

אנו טוענים שמהותי לקבוע מפורשות וברורות כי יילקחו בחשבון בריאות הציבור ובטיחותו, שיקולי הגנת הסביבה ואקלים וכן עלויות חיצוניות ועלויות שתיגזרנה מאי מימוש הרגולציה הנבחנת. במצב המוצע ספק
אם אסדרה חדשה חשובה הנדרשת לשמור על שיקולים אלה תוכל בכלל להיות מקודמת.

בהתבוננות על רוח האסדרה המוצעת בפרק שהוגש לכנסת, מופיעים ביטויים מספר פעמים וניתן מהם לקבל את הרוח של ההסדרה אותה מובילים.
הביטוי 'עלו/יות הציות' –  מופיע 23 פעמים,
הביטוי 'נטל אסדרה/תי' מופיע 18 פעמים, 
המילה 'הפחתה' – מופיעה 7  פעמים,
והמילה 'צמצום'  3 פעמים.
גם אם המטרה המוצהרת היא טיוב הרגולציה, ברור שמדובר בהפחתתה של רגולציה, דבר שאין להעלות על הדעת לקדם בתקופת משבר אקלים, משבר בריאותי ומשבר זיהום, שהרי הרגולציה הקיימת שומרת על בריאות הציבור ובטיחותו. יש להתמקד בטיוב הרגולציה ולא בהפחתתה, כפי שהמליץ ה- OECD לישראל, ודאי שלא מתוך הפריזמה הכלכלית גרידא.

עוד טענו כי עד לתאריך  1.1.2024 לא ייקבעו כללי אסדרה כלל. – הצעה זו הינה בלתי סבירה ומיותרת, בראי הצורך להגן על האדם והטבע וגם כאן לא ברור מה מטרת ההוראה מלבד דחייה גורפת וכללית שאינה קשורה כלל ועיקר לצורכי האסדרה היום יומיים. 

אנו, עמותת "שומרי הבית" חוזרים ומבקשים להוציא את הפרק הנוגע להסדרה ולהקמת הרשות לרגולציה מחוק ההסדרים, שכן אין מקום לרפורמה כה עמוקה, בוסרית ולא מאוזנת, וזאת באמצעות חוק שעובר ללא תשומת לב פרטנית ומיוחדת של חברי כנסת ישראל.

למכתב המלא. 

הנמענים למכתב: 

שר האוצר- מר אביגדור ליברמן
שר המשפטים- מר גדעון סער
שרת התחבורה- הגברת מרב מיכאלי
שר הבריאות- מר ניצן הורוביץ
שרת האנרגיה- הגברת קארין אלהרר
שרת הכלכלה- הגברת אורנה ברביבאי
השרה להגנת הסביבה- הגברת תמר זנדברג
שר החקלאות- מר עודד פורר
שר הרווחה והביטחון החברתי- מר מאיר כהן
השר לביטחון פנים- מר עומר בר-לב
שר התקשורת- מר יועז הנדל

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן