תכנון משק החשמל בישראל – התייחסות "הפורום לאנרגיה נקיה"

הפורום

"הפורום לאנרגיה נקייה" הגיש את התייחסותו המעמיקה בנושא תכנון משק החשמל בישראל ל"חברת ניהול המערכת" שמובילה את הפיתוח והניהול של משק החשמל לתחרותיות וסחר שוויוני, בשגרה ובחירום.

התיחסות "הפורם לאנרגיה נקייה" התמקדה במספר מוקדים: 

  • מתן העדפה לייצור מבוזר
  • פרסום התנאים המאפשרים חיבור לרשת
  • שימוש בסוללות מבוזרות לייצוב תדר ול- Capcity Firming (הסטת הייצור מהצהריים לערב)
  • שימוש במאגדים לטובת מיקסום האפשרות לשימוש בניהול בצד הביקוש

מתוך עבודת הפורום לאנרגיה נקייה:

בעבודה מציין "הפורום לאנרגיה נקייה" כי גורם מרכזי שישפיע על תכנון משק החשמל בעתיד הקרוב הוא ירידת מחירי החשמל מאנרגיה מתחדשת ואגירה. מחיר החשמל המופק בשדות סולאריים גדולים כולל אגירה בסוללות ליתיום-יון או באמצעות אוויר דחוס – כבר היום יותר זול ממחיר חשמל המופק מתחנות כוח גזיות למיניהן פיקריות ומחז"מ והפער הולך וגדל עם הזמן.

מחירי הסוללות צפויים לרדת בשנים הקרובות באופן חד.
לכן, סביר לצפות שצרכני השוק הפרטי ירכשו יותר ויותר סוללות עבור אגירה לצרכיהם, למשל להבטחת אמינות האספקה, או לשם אגירה של ייצור עצמי לצורכי צריכה עצמית. כדאי לאפשר לסוללות להשתתף בשוק האיזונים כמו איזוני תדר ובשוק ה- capacity firming  – הסטת הייצור מהצהריים לערב, כיוון שהן יכולות להשתתף בשווקים אלו במחירים נמוכים יותר מסוללות ייעודיות,  לפי העקרונות של "כלכלה שיתופית".

חברי הפורום מאמינים שתהליך הבדיקה יראה כי שימוש באגירה לצורך ייצוב מתח ותדר יתן מענה לגמישות הדרושה למערכת טוב יותר מאשר התבססות על תחנות כח המונעות בגז, וכי אין צורך בתחנות כח המונעות בגז עבור הצרכים האלה. בנוסף, אנו סבורים שניתן להראות כי שימוש בסוללות מבוזרות הנמצאות ממילא במשק, יביאו לחיסכון משקי לעומת מכרזים לסוללות ייעודיות.

בעבודתו מציג הפורום כי יש להבחין בין המונח שהיה מקובל עד היום- "ניהול ביקושים", למונח "ניהול צד ביקוש".
כיום אנו רואים שבצד הביקוש יש שחקנים קטנים שהם צרכנים שמתחילים להיות גם יצרנים באנרגיה מתחדשת, ובהמשך גם בעלי יכולות אגירה. שחקנים אלו מחזיקים נכסי אנרגיה הכוללים מערכות הנמצאות מאחורי המונה בהן מערכות ייצור (מתחדשות ולא מתחדשות), מערכות אגירה, רכבים חשמליים, ומערכות אחרות בעלות פרופיל צריכה שניתן לווסת. הגמישות שמספקים נכסי האנרגיה המבוזרים הללו מכונה גמישות צד ביקוש demand-side flexibility  או גמישות מבוזרת distributed flexibility – וכך צד הביקוש יכול גם לתת שירותים למנהל המערכת.

הפורום ממליץ על שימוש במאגדים לטובת מיקסום האפשרות לשימוש בניהול בצד הביקוש. מאגדים (אגרגטורים) הם גופים החיוניים לשילובם של נכסי אנרגיה מבוזרים בשווקי חשמל שונים. ללא אגרגטורים נכסי אנרגיה מבוזרים אלו לא היו יכולים להשתלב בשווקים אלו כלל, או בצורה מיטבית. זאת, עקב הספק קטן, מדי או זמינות נמוכה מדי לאספקת שירותי גמישות, היעדר ידע או יכולות טכנולוגיות ו/או משאבים כלכליים להציע את נכסיהם החשמליים לשם אספקת גמישות, החזר השקעה נמוך מידי עבור שחקנים קטנים, חוסר יכולת לספק תחזיות בצורה אמינה או היעדר יתירות.

 

קישורים:

תגובת הפורום לאנרגיה נקייה לקול הקורא שפרסמה חברת ניהול המערכת
הקול הקורא
אתר חברת ניהול המערכת

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן