פניית "שומרי הבית" לחופש המידע מחברת קצא"א

חופש המידע קצא"א

הגשנו בקשות לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים לחברת קצא"א.

מה ביקשנו ?

  • פירוט של כל התקלות ו/או אירועי חומרים מסוכנים ו/או אירועים בלתי שגרתיים בכל חוות הדלקים ו/או האתרים של חברת קצא"א בישראל משנת 2010 ואילך לרבות דוחו"ת ו/או תחקירים ו/או כל מסמך אחר שהוכנו בגינם.
  • פירוט של סוגי החומרים המאוחסנים באתרי קצא"א והרכבם,
  • פירוט של מספר מיכלי האחסון להם יש תקרה צפה ושיעורם מסך המיכלים.
  • כל היתרי הרעלים התקפים על שם חברת קצא"א ו/או חברות הקשורות לה.
  • דו"חות תחקיר ו/או כל מסמכים רלוונטיים אחרים לרבות הזימון לשימוע שניתן לקצא"א ו/או לנושאי המשרה בה בגין אירוע הדליפה שארע ביום 26-27.11.2020 או בסמוך לכך באשקלון.

הבקשה הראשונה לחופש המידע הוגשה לממונה לחופש המידע במשרד האוצר בתאריך ה- 30.11.2020. קיבלנו מענה לבקשה זו שהפנה אותנו לקבלת המידע מחברת קצא"א. בתאריך ה- 2.5.2021 פנינו לממונה לחופש המידע בחברת קצא"א.

ב-31.5.2021 הגשנו בקשה נוספת ושונה לפי חוק חופש המידע לקבלת העתקים מכל הרישיונות וההיתרים התקפים של חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ הן באתריה באשקלון והן באתריה באילת ובכלל זה של מיכלי דלקים, צנרת, מקשר ימי וכל מתקן שהוא המתוחזק ומופעל על ידי קצא"א.

אנו ממשיכים לפעול ולעדכן.

הרשומות: 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן