התייחסות "שומרי הבית" למסמך מדיניות ניטור ודיגום האוויר "על הגדר" של מפעלים מזהמים

ריכוז המזהמים באוויר על גדר מפעל עשוי לשקף במידה רבה את ריכוז המזהמים במקום, ומהווה כלי משמעותי להערכת ההשפעה הבריאותית והסביבתית של מקור הפליטה. המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך למדיניות ניטור ודיגום מזהמי אוויר "על הגדר" או בתוך שטח מקור הפליטה. שלחנו למשרד את התייחסותנו והערותנו לאחר בדיקה מקצועית שערכנו.

קצת רקע

לפי הוראות חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008 ניתנו סמכויות לדרוש ניטור ודיגום של מזהמי אוויר, הן במקורות הפליטה והן בסביבה, ולהורות על הדרכים והמועדים לביצועם ועל הדיווח עליהם.

מהן אמות המידה לדרישה למקם תחנת ניטור אוויר על גדר מקור הפליטה או בצמוד אליה:

א. מבחינת סוג הפליטות – מקור פליטה המאופיין בפליטות לא מוקדיות.
ב. נתוני ניטור או דיגום על גדר מקור הפליטה מצביעים על חריגה מערכי איכות אוויר או על ערכים הגבוהים מערך הסביבה, גם אם לא נצפית חריגה בתחנות הניטור.
ג. מקור פליטה ממוקם בסמוך לאוכלוסייה.
בשים לב לפוטנציאל ההשפעה הסביבתית, הסעת המזהמים, סוג המזהמים, והמיקום הגיאוגרפי והטופוגרפי, וקיים חשש לחשיפה של הציבור לריכוז מזהמים גבוהים.
ד. נדרש שיוך מקורות באזור בו מצויים מספר מקורות פליטה בסמיכות זה לזה, הגורמים לחריגות מערכי איכות האוויר.

קצת מתוך התייחסות שומרי הבית:

  • לצד ההסכמה לחשיבות שיוך מקורות פליטה הממוקמים בסמיכות זה לזה, נדרש לפרט, בנוהל (מסמך מדיניות ניטור ודיגום האוויר "על הגדר")  את מתודת השיוך למקורות הזיהום.
  • נדרשת הבהרה למשמעות הכיתוב: "וכי הוא רשאי לערוך את הנתונים" שאלנו האם הכוונה לדיגולם? ואם כן, חשוב לציין זאת מפורשות וכן את המקרים בהם נדרשת עריכת הרגולטור את הנתונים. וכיצד במדויק יבוצע הדבר.
  • נדרש לוודא כי התייחסות לבקשות הנוגעות להפסקת המדידה על גדר מקור הפליטה – תבוצע באמצעות שימוע ציבורי ובאופן כזה שיתאפשר לציבור לבחון את הממצאים ולהשפיע על המהלך, לפני שיקבע כי המדידה תופסק.
  • :קישורים
  • למסמך ההתייחסות המלא של שומרי הבית
  • למסמך מדיניות ניטור ודיגום מזהמי אוויר "על הגדר" או בתוך שטח מקור הפליטה

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן