הערותינו לתכנית למדיניות רוחבית ברגולציה להתמודדות עם משבר הקורונה

התוכנית להקלה ברגולציה עלולה להביא לפגיעה משמעותית בבריאות ובסביבה
השבוע (18.4.21) שלחנו למשרדי רוה"מ האוצר והמשפטים את הערותינו לתוכנית למדיניות רגולציה רוחבית להתמודדות עם משבר הקורונה.
מטרת התכנית היא להקל על הנטל הרגולטורי. מטרה חשובה בפני עצמה, אך לתפיסתנו אינה יכולה לבוא על חשבון בריאות הציבור ואיכות הסביבה. יישום התוכנית המוצעת עלול להביא לשינויים משמעותיים בממשק שבין הרגולטור, התעשייה ושמירה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה.
למשל, במסגרת הוראות חוק אוויר נקי רשאי בעל מקור פליטה להציג ניתוח כלכלי שיראה כי הצורך לעמוד בדרישה סביבתית מסוימת יקר מדי עבורו, ובסמכות הרגולטור לבחון דרישה זו ולהכריע בהתאם לנסיבות. עמדתנו היא, כי אין לקשור בין עלות ציות להוראה שנקבעה בדין, לבין מחירה הכלכלי.

עוד בתוכנית יש רצון להקמת גוף מרכזי לפיקוח על הרגולציה כדי לייעל את הליכי הרגולציה השונים, אך מנגד הקמת גוף לפיקוח על הרגולציה עלול להביא חלילה להחלפת שיקול דעתו של הגורם המקצועי הרלוונטי כמו המשרד להגנת הסביבה. ובכך  שיקול דעתו וניסיונו של המשרד להגנת הסביבה יוחלפו באלו של גופים בלתי מיומנים ובלתי מקצועיים, דווקא בסוגיות הדורשות מידה מוגברת של ניסיון וידע. לכן אין מקום לאפשר הגבלה זו על שיקול הדעת של המשרד להגנת הסביבה.

עמותת "שומרי הבית" חושבת כי יישום הוראות התוכנית עלול להביא בסבירות גבוהה לפגיעה משמעותית בסביבה ובבריאות הציבור.

לקריאת המסמך המלא.

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן