"שומרי הבית" למשרד האנרגיה: להגביל את כמות הקונדנסט שתיאגר באסדת כריש-תנין, כדי למזער נזק בעת שפך

יש להגביל את אגירת הקונדנסט בכריש תנין

מפרסומים שונים אנו למדים כי ההערכות המוקדמות לגבי כמויות הקונדסנט במאגרים כריש ותנין היו נמוכות מדי. וכי קיימים במאגרים אלו, על פי הערכות עדכניות – 100 מיליון חביות קונדנסט וכי תשונענה בשיא כ-10 מיליון חביות בשנה אחת.

לאור כל זאת פנינו למנכ״ל משרד האנרגיה, מר אודי אדירי בנושא הגבלת כמות הקונדנסט הנאגרת באסדות כריש ותנין  – כדי למזער נזק אפשרי, יש לבצע אופטימיזציה של כמות הקונדנסט שייאגר באסדה הצפה, בהתחשב בכמות הצפויה להגיע אל החוף בקרות אירוע, בסיכוי לשפך קל, בעת העברת הקונדנסט מהאסדה למיכלית במקרה של שפך.

לתפיסתנו, על המשרד להשתמש בסמכויותיו ולהגביל את כמות הקונדנסט המקסימלית באסדת כריש-תנין בהתאם לתוצאות האופטימיזציה עליה אנו ממליצים, כך שהכמות המותרת לאגירה תיפול משמעותית מקיבולת האסדה המתוכננת המקסימלית.

ממשיכים לשמור לעקוב ולעדכן.

תזכורת על מהו הקונדנסט

קוֹנְדֶנְסָט – סוג דלק המתקבל כתוצר לוואי בעת הפקת גז. לקונדנסט חסרונות רבים בעלי השפעות סביבתיות ובריאותיות מרחיקות לכת, והעיקריים:
* בעל ריכוז גבוה של חומרים מסרטנים.
* בלתי ניתן לטיפול במקרה של תקלת שפך לים. הקונדנסט שקוף ונמהל במים. טכנולוגיות הטיפול הקיימות אינן יעילות עבורו והנזק הנגרם הינו לשנים קדימה.

למכתבנו המלא.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן