"שומרי הבית" בפנייה נוספת למשרד החינוך – עצרו את העברת המידעים המטעים בתכנים הלימודיים בפרויקט "אנרגיה צעירה"

עצרו את הטעיית התלמידים בפרויקט אנרגיה צעירה שומרי הבית למשרד החינוך

עמותת "שומרי הבית" פנתה במכתב למשרד החינוך בנושא מידעים מטעים המשולבים על ידי החברות קצא"א ודוראד בתכנים לימודיים במסגרת פרויקט "אנרגיה צעירה". בהמשך למכתבים קודמים ביחס לתכני נובל אנרג'י וחברת החשמל במערכת החינוך. גם פרויקט זה משתמש בסמליל מסחרי, בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך וכמו"כ התכנית אינה מופיעה במאגר תכניות חינוכיות, בניגוד להוראות נוהל שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך. הדרישה היא שמשרד החינוך יפסיק באופן מיידי את הפרות הדין. 

בתוכנית הלימוד שוב מוצגת תמונה חד צדדית ביחס לשימוש בגז הטבעי בישראל, ומוצג מידע מטעה כאילו יש לשימוש בו יתרונות סביבתיים בולטים. סוגית השימוש בגז טבעי בישראל נתונה במחלוקת של ממש והטענה כאילו לשימוש יתרונות רבים רחוקה מאוד מן המציאות, בלשון המעטה.

"לצערנו ניתן לראות כי, מערכת החינוך בישראל הפכה לכר פורה להעברת תכנים מוטים ובלתי מדויקים מטעמן של חברות מסחריות העוסקות בתחומי האנרגיה וזאת מבלי שמשרד החינוך פועל לטובת אכיפת ההוראות והנהלים בעניין שגובשו על ידו ומבלי שמוצגת לתלמידים מידע מאזן שמקורו אינו בחברות מסחריות בעלות עניין."

אנו עוקבים ונמשיך לעדכן.

למכתב המלא.

לכתבה מה עושה חברת נובל אנרג'י במערכת החינוך?

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן