ארגוני הסביבה מתאחדים ודורשים – לעצור באופן מיידי ומוחלט את כל ההליכים לקידום משרפת אדומים

לעצור את משרפת אדומים - ארגוני הסביבה מתאחדים

ראשי ארגוני הסביבה פנו לאחרונה, למנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר צחי ברוורמן, בדרישה לעצור באופן מידי ומוחלט את כל ההליכים לקידום משרפת אדומים לרבות הליכי המכרז.  הארגונים מבקשים למנות נציג מטעם ארגוני הסביבה לוועדת הבדיקה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

קצת רקע

כבר בחודש נובמבר 2020, פנו ארגוני הסביבה לשרה להגנת הסביבה ולשר האוצר והציפו כי נמשך קידום הקמת "משרפת השומרוני הטוב", על אף החלטה של המשרד להגנת הסביבה לבחינה מחודשת של השימוש במשרפות.

המשרד להגנת הסביבה בראשות, זאב אלקין, פעל לתכנון משרפות כפתרון לפסולת בישראל ובשל ביקורת מקצועית וציבורית רחבה הנוגעת לאופן קבלת ההחלטה, ללא בסיס נתונים, ובשל ההשלכות וההשפעות ממתקני שריפה – השרה גילה גמליאל  החליטה לעצור באופן גורף את התכנית. וגם מונתה ועדה לצורך בדיקה וגיבוש אסטרטגיה לטיפול בפסולת – הועדה הפכה את ההחלטה על פיה והמליצה על 1-3 משרפות פסולת ברחבי ישראל. תהליכי התכנון של 3 המשרפות נעצר  "על מנת שלא ליצור עובדות", אולם המשרפה במעלה אדומים קודמה במרץ רב. 

על הנימוקים שהעלו הארגונים לעצירה מיידית של הקמת משרפת השומרוני הטוב

 • בעולם השימוש במשרפות פסולת נבלם ונעצר והוביל לסגירת שריפות קיימות זאת לאור התנגדויות רבות לשימוש בהן. בשל זיהום אוויר, קרקע ומקורות מים שהמשריפות גורמות.
 • השימוש במשרפות הוביל לפגיעה ביעדי המיחזור ולפגיעה ביישום פרויקטים של כלכלה מעגלית, וכל אלה הובילו את האיחוד האירופי שלא לתמוך עוד בהקמת משרפות.
 • משרפות פסולת, בפרט בטכנולוגיה ובגודל המתוכנן בישראל, נזקקות להשקעת אנרגיה חיצונית, ולתוספת של דלקים פוסיליים המשריפה היא כמעין תחנת כח, הפולטת מזהמים וגזי חממה, שבעידן זה של משבר האקלים אין לה מקום.
 • תכנון משריפת השומרוני הטוב הינה על בסיס תב"ע של מטמנה וללא כל הליך תכנון הנוגע למתקנים שאמורים בפועל לקום במקום, ללא תסקיר השפעה על הסביבה וללא תסקיר השפעה על בריאות הציבור.
 • חוק אוויר נקי אינו תקף באזור בו אמורה לקום המשרפה, דבר המכביד על אפשרויות האכיפה.
 • יש פערים רבים מבחינת ההגנות הסביבתיות בין המשרפה המתוכננת במעלה אדומים לבין משרפות דומות באירופה.

 

ראש הממשלה הודיע על הקמת ועדת בדיקה בראשות מנכ"ל משרדו, אליו פנו הארגונים השבוע בדרישה כי בהתאם להצהרת ראש הממשלה הארגונים – עליו להורות לוועדת המכרזים המקדמת את הקמת המשרפה לבטל את המכרז באופן מיידי ולהמתין להחלטת המשרד להגנת הסביבה על חלופות מיקום הנגזרות מהצורך המקצועי הארצי.
כמו כן, הארגונים מבקשים שצוות הבדיקה בראשות מנכ"ל משרד רה"מ יכלול גם נציג אחד לפחות מטעם ארגוני הסביבה.

מתוך מכתב הארגונים הסביבתיים למנכ"ל משרד ראש הממשלה:  

קידום המשרפה במעלה אדומים מתקיים ללא הליך תכנוני נדרש

המשרפה לא עברה הליך תכנוני כנדרש, ללא תסקיר השפעה על הסביבה ועל הבריאות, ללא בחינת חלופות, באזור שבו לא חל חוק אוויר נקי ויכולות הפיקוח והאכיפה מוגבלות ממילא, בצמידות לבית ספר ובסמוך לבתי מגורים – דווקא היא מקודמת בהליך בזק.

המדינה התחייבה לבג"ץ במסגרת בקשה לצו ביניים שלא לפרסם את המכרז ומפירה התחייבות זאת.
המשריפה מקודמת בניגוד לעמדת השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, ובניגוד לאסטרטגית הפסולת החדשה – וזהו מעשה שיש בו משום זלזול וביזוי בית המשפט וסמכותו.

הזיהומים ומפגעי סביבה המשפיעים לא מתייחסים לגבולות מלאכותיים

קידום הליכי התכנון למשרפה זו, המצויה בתחומי יו"ש, בניגוד לתוכניות האחרות שקידומן נעצר, ממחיש פעם נוספת את הפערים הקיימים בין הליכי התכנון ביהודה ושומרון להליכים המקבילים להם בתוך תחומי הקו הירוק, וכן את ההבדלים בדיני התכנון והבניה ודיני הסביבה בין שני האזורים.

כידוע זיהומים ומפגעים סביבתיים אינם מוגבלים על ידי גבולות מלאכותיים שנקבעו על ידי האדם אלא ממשיכים להשפיע גם מעבר אליהם, ועל כן יש לקבוע כי החלטות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה לא יעצרו בגבולות הקו הירוק אלא יחולו גם על שטחי יו"ש ועל כל תושביו היהודים והערבים, הזכאים לא פחות מכל שאר תושבי המדינה ליהנות מסביבה בריאה ונטולת מפגעים.

המשך קידום המשריפה יוצר אפלייה בוטה ומסוכנת

 • המשרפה מתוכננת בשטח פתוח ולא מופר במעלה שמורת הטבע נחל אוג הנשפך לי המלח ובסמוך לאתרי תיירות וטבע.
 • מתוכננת משרפה עצומה, מהגדולות בעולם, כ 3,000 טון ביום יגיעו לאתר וכ 1,500 טון ביום למשרפה.
 • במכרז המקדים להקמתה ישנם כשלים המייצרים סכנה חד משמעית לבריאות הציבור.
  לדוגמא תקנים ודירקטיבות מיושנים, מלפני כ 15 שנים שערכי המזהמים המסוכנים בהם כפולים מהנדרש היום. ועלו דרישות בכתב מצד סגן שר הבריאות, יואב קיש, ופרופ' איתמר גרוטו לבחינת ההשפעות של החומרים המסוכנים על בריאות התושבים.בהמשך לכל הנ"ל אין ספק שמדובר במקרה הזה באפליה בוטה ומסוכנת.

על הצהרת ראש הממשלה לעצירת המישרפה והקמת צוות בדיקה – ותהליכי המימוש של ההצהרה

לאחרונה פורסמה הצהרת ראש הממשלה לעצירת המשרפה והקמת צוות בדיקה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה אליו פנו הארגונים.
בדיון ראשון של הצוות בדיקה עלתה דרישה נחרצת לביטול המכרז על ידי כלל הגורמים.

בהתאם להצהרת ראש הממשלה הארגונים קוראים למנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר צחי ברוורמן, להורות לוועדת המכרזים המקדמת את הקמת המשרפה לבטל את המכרז באופן מיידי ולהמתין להחלטת המשרד להגנת הסביבה על חלופות מיקום הנגזרות מהצורך המקצועי הארצי.
כמו-כן, הארגונים מבקשים שצוות הבדיקה בראשות מנכ"ל משרד רוה"מ יכלול גם נציג אחד לפחות מטעם ארגוני הסביבה. 

 הנציגים והארגונים החתומים:

 • מאיה יעקבס מנכ"לית צלול
 • יוני ספיר יו"ר שומרי הבית
 • ג'מילה הרדל מנכ"לית אזרחים למען הסביבה
 • חנן גרינוולט מנכ"ל ירוק עכשיו
 • יונתן אייקנבאום מנכ"ל גרינפיס ישראל
 • איריס האן מנכ"לית החברה להגנת הטבע


המכתבים המלאים:


קישורים:

https://drive.google.com/file/d/1jcP5KQRP0yH-XjBYCZGlcWbHulB7gliI/view?usp=sharing

UK Incinerators


https://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf
https://drive.google.com/file/d/19eCHVAFfYFJyo6vZ4k9MIiEYt_trJyxA/view?usp=sharing

 

 

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן