איך קרה שחברות הגז לא משלמות לקרן למניעת זיהום ים?

איך קרה שחברות הגז אינן משלמות לקרן למניעת זיהום ים

שאלנו למה חברות הגז שמגלמות בפעילותן את אחד האיומים הגדולים ביותר לים, פטורות כיום מכל תשלום לקרן למניעת זיהום ים? ודרשנו לשנות זאת

בעקבות זיהום הזפת בחופים פנה יוני ספיר, בשם עמותת "שומרי הבית" לשרי הגנת הסביבה והפנים, בנושא תקנות הקרן לשיקום נזקי ים. בפנייה זו הועלתה הבקשה לחייב את מפעילות אסדות הגז, לשלם סכומים משמעותיים לקרן, כי עד כה התקנות לא הטילו כל חובת תשלום על ידן!  

בעקבות זיהום הזפת אנו עדים לקשיים ולהעלויות הגבוהות הכרוכות בניקוי הזפת מהחופים והים. המשרד להגנת הסביבה פועל על מנת למצוא מקורות מימון לטיפול בנזקי האסון, ובכלל זה ביקש להעביר כספים המצויים ב"קרן למניעת זיהום הים" שהוקמה במטרה "לרכז את האמצעים הכספיים ללחימה בזיהומי ים, למניעת זיהום הים והחופים, לניקוים ולפיקוח עליהם". הכספים המצויים בקרן מועברים מאגרות המשולמות על ידי בעלי כלי שיט, מכליות ומסופים – בהתאם לתקנות שתוקנו לפני עשרות בשנים על ידי שר הפנים.

התברר כי נכון להיום, התקנות הרלוונטיות אינן מטילות חובה על חברות הגז המפעילות ומפתחות את מאגרי הגז הגדולים שנתגלו מול חופי ישראל בשנים האחרונות, לשלם תשלומים כלשהם לקרן למניעת זיהום הים. וכך אם, חס וחלילה, יתרחש אירוע שפך שמקורו באחת מאסדות הגז שפועלות ויפעלו מול חופי ישראל, יביא הדבר בסבירות גבוהה לאסון אדיר ולנזק קולוסאלי לחופי ישראל לעשרות שנים. למותר לציין, כי עלויות שיקום נזקים אלה יהיו עצומות באופן זה  – שהכספים המצויים כיום בקרן ודאי לאחר שימוש בחלקם נוכח האסון שארע, לא יספיקו כלל ועיקר לכיסוי עלויות השיקום הצפויות.

על התקנות הישנות שאינן מטילות חובת תשלום על מפעילי אסדות הגז

התקנות הרלוונטיות תוקנו לפני שנים רבות בטרם נתגלו שדות הגז בחופי ישראל, וכך הן אינן מטילות כל חובה על מי שמפעיל אסדות גז לשלם תשלום כלשהו לקרן למניעת זיהום הים.
בנוסף, שיעור התקבולים המתקבלים דרך קבע בקרן אינו משקף, ולו בקירוב, את שיעור התשלום בו תצטרך המדינה לשאת אם יתרחש, חלילה, אירוע שפך שמקורו בפיתוח מאגרי הגז.

וכך קוראת עמותת "שומרי הבית" לפעולה מהירה, עוד לפני הבחירות, ולתיקון הוראות הדינים הרלוונטיים, באופן שיחייב גם את מפעילי אסדות הגז לשלם סכומים משמעותיים לקרן למניעת זיהום הים, על מנת שיוקם משאב כספי משמעותי שיעמוד לרשות המדינה בעת הצורך, אם חלילה תצטרך לעשות בו שימוש. 

 על הצורך בייצוג ארגוניי הסביבה בקרן למניעת זיהום ים

לאחרונה, ארגוני הסביבה פנו אל הקרן למניעת זיהום ים בהצעה ודרישה להוסיף ייצוג של ארגוני הסביבה בקרן.
לתפקיד נציג ארגוני הסביבה בהנהלת הקרן  יש חשיבות גבוהה ביותר, ודרכו קיימת האפשרות לסייע בבניית האמון מצד הציבור, להגביר את השקיפות כלפי פעילות הקרן, להביא מן הידע שנצבר, כמו גם נושאים חדשים לשולחן הנושאים הנידונים בהנהלת הקרן ועוד.

אירוע זיהום הים האחרון הראה את כוחם של ארגוני הסביבה הן בפעולות בשטח והן בפעולות מחקריות בזמן אמת.

קידוחי גז ונפט, הקמת אסדות גז, תכניות להקמת מתקני הנזלה ימיים, צנרת גז תת – ימית, תנועת מכליות נפט עניפה, מקשרים ימיים לצורך יבוא וייצוא נפט כאשר פוטנציאל הזיהום לים התיכון ולים האדום וחופיהם הינו גדול ורב. מתקנים ופעילויות אלו עלולים להביא לשפך לים של חומרים רעילים במדף היבשה שוקק החיים ומחוצה לו, מה שיגרום  לנזק רב לבעלי החיים הימיים ולסיכון החופים.

הארגונים מציינים שמאז שפורסם דו"ח חמור מאת מבקר המדינה בשנת 2013  שהציג רמת המוכנות הירודה של מדינת ישראל לאירוע שפך ימי חמור, נעשה מעט מאד כדי לקדם את מצבנו. יתרה מכך, לאור המשבר הכלכלי בשל מגפת הקורונה, אנו עדים למקרים בהם יש רצון וכוונה להסיט כספים המצויים בקרנות ייעודיות להגנת הסביבה (כגון קרן לשיקום מחצבות, קרן  הניקיון)  למימון פעולות שונות שאינן קשורות במישרין ועקיפין לנושאי הסביבה.

דברים אלו ועוד משקפים את החשיבות הרבה בהוספה של נציג מטעם ארגוני הסביבה לקרן, מתוך מטרה ברורה להגן על סביבה ייחודית זו ולשמור עליה במגוון פעולות, בין אם בקידום מדיניות ובין אם בפעולות אקטיביות. לחימה ומניעה של אירועי זיהום ים, הינה בעלת  חשיבות ציבורית, לאומית ובין-לאומית.

 

קישורים למכתבים המלאים:

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן