עמותת "שומרי הבית" פועלת לעצירת פרסום מטעה על "גז טבעי" באתרים מבית סנונית

עמותת "שומרי הבית" הגישה לעמותת "סנונית" ולמשרד החינוך בקשה להסרה מיידית של תכנים מטעים אודות תעשיית הגז וליצור שינוי בתכנים המוצגים באתרים "על הגבוה" ו"גלים".

העמותה סבורה שטוב היה אילו הילדים היו נחשפים ולומדים על היתרונות של השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, להם יתרונות סביבתיים רבים על השימוש בגז הטבעי – אינם מייצרים זיהום אוויר ואינם פולטים גזי חממה, ובעלי יתרון מחיר לייצור חשמל. עוד האיזכור שיש חיסכון למשק כתוצאה משימוש בגז טבעי, הנזכר במצגת – הינו שגוי ומטעה.

באתר "על הגובה" מוצגת מצגת שכותרתה "מקורות אנרגיה"בה יש אי דיוקים רבים היוצרים אצל הקורא הצעיר את הרושם כאילו לשימוש בגז טבעי יתרונות רבים, והינו חסר מגרעות, וכי לשימוש בו אין כל השפעה שלילית על הסביבה, בריאות הציבור וכלכלת ישראל.

במצגת, מושווה השימוש בגז הטבעי לשימוש בפחם ומזוט ביחס לשימוש בהם בתחנות כוח לייצור חשמל בלבד.  זוהי השוואה שאינה לוקחת בחשבון את העלויות הכלכליות, הסביבתיות, והבריאותיות הנובעות מעצם הפקת הגז הטבעי. 
הטעיה דומה ישנה באתר "סנונית"  שעלולה להביא לגניבת דעת, תוך איזכור הגז הטבעי כ"חומר דלק איכותי", מבלי לפרט את חסרונותיו.

 

מתוך מכתב העמותה –

"נכון להיום, הפקת הגז הטבעי הנעשית בישראל נעשית במפעלי זיקוק אדירי ממדים המצויים בסמוך לחופי ישראל באופן שיש בו כדי לפגוע פגיעה של ממש באיכות הסביבה ובבריאות הציבור בשגרה ועלולים, חלילה, בהתרחש אירועי קיצון כדוגמת פיגוע ב יטחוני או תקלה חמורה להביא לאסון סביבתי חמור כדוגמת הרס רבים מחופי ישראל, כפי שכבר ארע למרבה הצער בעולם בעבר.

יתרה מזו, המרכיב הנוזלי המופרד מהגז הטבעי על גבי אסדת גז, הינו רעיל, נדיף ומסוכן לציבור. מרכיב זה מוסע אל תוככי הארץ בצנרת מועדת לדליפות, מאוחסן במיכלים מועדים לנידוף (כפי שארע ותועד לא אחת) ומזוקק בבתי הזיקוק, שהינם מהמפעלים המזהמים בישראל.

השפעת הזיהומים של הגז הטבעי ניכרת לכל אורך שרשרת ההפקה וההולכה שלו ולא נמדדת רק בנקודת השריפה בתחנת הכוח, כפי שרבים מנסים לצייר תוך הטעייה. גז טבעי הוא דלק מאובנים לכל דבר ועניין והשפעתו על הסביבה ועל בריאות הציבור הינה ניכרת.

המרכיב העיקרי בגז הטבעי הוא גז המתאן, שהינו גז חממה עוצמתי המחמיר מאד את משבר האקלים, המאיים על המשך קיומה של האנושות בכדור הארץ. המתאן חזק כגז חממה פי 86 מפחמן דו- חמצני, במדידות לאורך 20 שנה.

יתרה מזו, מדידות ומחקרים רבים בעולם מגלים שיעורי דליפות של 6% – 3% בממוצע של מתאן, לאורך שרשרת ההפקה, ההולכה, האחסון, הזיקוק והשריפה של גז טבעי. לפיכך, לעתים קרובות, גז טבעי משפיע על האקלים לרעה יותר מאשר פחם, על פי מחקרים."

עמותת שומרי הבית תשמח להציג פירוט ואסמכתאות הנוגעות לשימוש בגז הטבעי בישראל מחד ועל היתרונות שבשימוש באנרגיות מתחדשות מאידך. וכאמור מבקשת להסיר את המידע המטעה ולתקן את המוצג.

למכתב המלא.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן