"שומרי הבית" שומרים ודואגים להפעלת מערכת לאיתור שפך שמן באסדות הגז

אנו מעדכנים על הגשת בקשה לחופש המידע על ידי עמותת "שומרי הבית" בתאריך ה- 8.12.2020 בנושא מערכת החישה מרחוק לאיתור שפך שמן מאסדות לוויתן וכריש תנין.  

הרקע לבקשה 

בקיץ 2019 העברנו ל"פורום לוויתן" בראשות משרד האנרגיה, המלצה לחייב את נובל אנרג'י להתקין מערכת חישה מרחוק לשפך שמן (נפט לסוגיו) בים. שלחנו מסמכים המוכיחים כי ניטור כזה קיים ומופעל באסדות ימיות בעולם והצבענו על חברות מסחריות המספקות שירות זה.

לאחר תקופה בה נבחן הנושא במשרד, היחידה להגנה על הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה, הכניסה להיתר ההזרמה לים של אסדת לוויתן, סעיף בנספח המציין את האפשרות להתקנת מערכת כזו, אך בנוסח שאינו מחייב.
המשכנו לדרוש ופנינו שוב למשרד להגנת הסביבה. המשרד השיב כי חייב גם את נובל אנרג'י וגם את חברת אנרג'יאן (המפתחת את מאגרי כריש ותנין) לרכוש ולהתקין מערכות חישה מרחוק לשפך שמן (קונדנסט) לים, כהצעתנו.

במכתב הדרישה של המשרד להגנת הסביבה קיימת התייחסות לכך שהמיקום והתוואי מחייבים קיום מערך תגובה מהירה ויעילה לאירוע זיהום הסביבה הימית והחופית בשמן (נפט וקונדנסט), כתוצאה מפעילות האסדה והצנרת. 

היכולת לתגובה מהירה וממוקדת באירועי זיהום אלו תלויה ביכולת לאתר, לזהות ולמפות את הזיהום סמוך ככל הניתן לתחילת אירוע הזיהום.

במכתב מענה מהמשרד להגנת הסביבה ליוני ספיר יו"ר עמותת "שומרי הבית" נמסר כי טרם רכישת המערכת יוצגו יכולות המערכת ועמידתה בדרישות, בפני היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לא יאוחר מ- 31.5.2020. 
כן הודגש שהמערכת תותקן ותיפעל לא יאוחר מ 31.12.2020.

בקשה לחופש המידע 8.12.20

כעת הפננו מספר שאלות למשרד באמצעות בקשה לחופש המידע 

  • מהו המפרט הטכני ומאפייניה הטכניים של המערכת;
  • מהי זהות יצרן המערכת ונתוני החברה שתתקין את המערכת;
  • מהם לוחות הזמנים להתקנתה והפעלתה של המערכת;
  • האם יש ומהם ההנחיות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה לשתי הזכייניות הנזכרות בסעיף 1 בקשר עם מערכת  

אנו ממשיכים לפעול למען היכולת להגן על הסביבה הימית והחופית במקרה חלילה של זיהום.
נמשיך לעדכן. 

קישורים נוספים: 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן