קואליציית ארגוני האקלים: צו השעה מחייב שילוב נושא משבר האקלים בתכנית הלימודים

צו השעה - שילוב משבר האקלים בתכנית הלימודים

פורום החינוך קואליציית ארגוני הסביבה, פנו לשר החינוך ח"כ יעקוב גלנט, בנושא צו השעה הנוכחי המחייב את שילוב משבר האקלים בתכנית הלימודים בישראל. ובקשו להפגש עימו. חברי הפורום פנו אל השר בבקשה להתגייס ולהציב את נושא משבר האקלים כאחד מהנושאים החשובים במערכת החינוך.

מתוך המכתב…

הרקע לדרישה

"ההתמודדות עם וירוס הקורונה הינה המבחן הגדול ביותר שהאנושות צריכה להתמודד איתו מאז מלחמת העולם השנייה.
משבר נוסף, עמוק אף יותר מהנוכחי, הוא המשבר הסביבתי שניצב לפתחנו. תקציבים ציבוריים שיוקצו להתמודדות עם המשבר צריכים להיות מושקעים בעתיד ולא בעבר."
אנטוניו גוטרש, מזכ"ל האו "ם, אפריל 2020 

משבר הקורונה תופס את עיקר סדר היום העולמי היום ודוחק לשוליים נושאים רבים, לא תמיד באופן מוצדק. משבר הקורונה שמציב בפנינו אתגרים בריאותיים, כלכליים וחברתיים בקנה מידה שלא הכרנו עד כה, הוא בבחינת קדימון המזכיר לנו את המשבר האמיתי שמולו ניצבת האנושות – משבר האקלים, ומחדד את הבנתנו בדבר גודל האתגרים הצפויים לנו בשל שינויי האקלים.

יחד עם זאת, ההתמודדות עם משבר הקורונה הראתה לנו גם עד כמה גדולה יכולתנו להשפיע ולשנות סדרי עולם, אם רק נשכיל להביט נכוחה אל פני העתיד, לשלב ידיים ולהוביל מדיניות אמיצה, חדשנית, יצירתית ופורצת דרך.

תפיסת הקיימות, בבסיסה, טוענת כי איכות החיים של הדורות הבאים תלויה באופן מוחלט בדרך בה אנו חיים כיום ומנצלים את משאבי הכדור שלנו. בדו"ח עדכני של ה- IPBES (הפאנל הבין ממשלתי של האו"ם לנושא המגוון הביולוגי ושירותי המערכות האקולוגיות) מציינים החוקרים את הקשר בין הפגיעה במגוון הביולוגי כיום לעליה בסיכויי התפשטות מגפות זואונוטיות (שמקורן בבעלי חיים) כגון הקורונה, בעתיד.

הקיימות איננה תפיסה תיאורטית, כי אם אורח חיים אותו יש לאמץ מתוך הבנה עמוקה ומהותית של הכבוד והאחריות שלנו לכדור הארץ ולדורות הבאים. הבנה הנרכשת לאורך שנות חיינו.
רק אם אכן נאמץ אורח חיים מקיים נוכל להבטיח חיים צודקים לנו ולדורות הבאים, עליהם אמונה גם מערכת החינוך.

הקורונה איננה רק משבר, היא גם הזדמנות.
הזדמנות לשינוי בסדרי העדיפויות של החברה האנושית. שינוי בדרך בה אנו צורכים ומשתמשים במשאבי כדור הארץ. שינוי בדרך בה אנו מגדלים ומחנכים את ילדינו.

מדינת ישראל מחויבת להסכם פריז, והחלה לגבש מדיניות של היערכות לשינויי אקלים והפחתת פליטות פחמן (החלטות ממשלה מס' 1403 ו- 4079). חלק ממשרדי הממשלה ומהרשויות המקומיות כבר מקדמות תכניות אופרטיביות בנושא.

חברי הפורום קוראים למשרד החינוך להצטרף לפעילות הממשלתית, להגדיר את נושא משבר האקלים גבוה בסדרי העדיפויות שלו ולקדם מהלך נרחב ומעמיק במערכת החינוך, מתוך חובתו המקצועית והמוסרית לתלמידים בפרט ולחברה הישראלית בכלל.

משבר האקלים כבר כאן!
השלכותיו כבר מורגשות בישראל – מזג אוויר קיצוני, שריפות והצפות הן חלק מהתופעות שמלוות אותנו בשנים האחרונות. גם במדינות השכנות לנו ובעולם כולו, חשים כבר היום בהשלכותיו של משבר האקלים על כל היבטי חיינו; טמפ' שאינן מאפשרות שהייה בחוץ, התפשטות המדבר, בצורות ממושכות, פגיעה בחקלאות, מחסור קשה במזון ובמים, התרחבות העוני, עליה במפלס הים, שי טפונות והצפות, התפשטות מפיצי מחלות, ערעור היציבות הפוליטית, מלחמות אזרחים וגלי פליטים.

בקרב קהילת המדע קיים קונצנזוס רחב כי משבר האקלים הוא תוצאה ישירה של פעילות האדם וכי נדרשת פעולה מיידית בשנים הקרובות ביותר למתן ולעצור את ההתחממות.
כחלק ממציאות החיים כיום, ילדינו נחשפים להתרחשויות ולתחזיות הקודרות בכל אמצעי המדיה. חלקם אינם יכולים לעמוד מהצד עוד והחליטו לקום ולפעול. חובתנו המוסרית כאנשי חינוך, היא לעשות כל שביכולתנו על מנת לתת לדור הבא את הידע והכלים לשנות את מה שניתן ולהתמודד עם השינויים הבלתי נמנעים.

משבר הקורונה מחדד לנו, מצד אחד, עד כמה גדולים ומאתגרים צפויים להיות המשברים העתידיים. מהצד השני הקורונה גם אפשרה לנו לראות עד כמה גדול כוחנו וכיצד ניתן להתגבר על מכשולים גדולים על ידי שילוב כוחות בעשיה משותפת וממוקדת מטרה.

חברי פורום החינוך של קואליצית האקלים פונים לשר החינוך גלנט בקריאה דחופה לשינוי סדרי העדיפויות ומתן משקל גדול וראוי לנושא משבר האקלים והקיימות במערכת החינוך.

משבר האקלים במערכת החינוך – הגדרה כנושא ליבה

המצב הנוכחי אינו מאפשר להסתפק במה שקיים שקיים עד כה בנושא הערות והלמידה על משבר האקלים, ומחייב לקבל התייחסות אחרת. נושא הקיימות ומשבר האקלים בפרט אינו בבחינת "עוד תחום לימודים" אלא צריך להיות ליבת החינוך.

על משרד החינוך לתעדף ולקדם מהלכים מעמיקים למיסוד למידת הנושא כלימודי חובה במערכת החינוך. על כל בוגרי מערכת החינוך להכיר באופן מעמיק את נושא משבר האקלים.

נושא משבר האקלים צריך להיות נדבך מרכזי בלימודי הקיימות בבית הספר. הוא מתאים לגילאים הבוגרים בבית הספר, אך מתבסס על הקניית אבני היסוד של הקיימות הרחבה כבר בגילאים הצעירים. תהליך הוליסטי כזה יעמיד תלמידים מודעים, אכפתיים ומעורבים המבינים את תמונת המציאות סביבם ומכירים בכוחם לשנות ולהיטיב במעגלי השפעה רחבים ומגוונים.

העיסוק בנושא הקיימות מחייב ראיה אסטרטגית ארוכת טווח תוך הבניית מהלך למידה רציף המתקיים לכל אורך שנות הלימודים במערכת החינוך, בכל המגזרים והאוכלוסיות בישראל ואשר יוצר תחושת שייכות ואחריות לסביבה ולקהילה ומעודד למעורבות אזרחית פעילה. על מהלך זה לכלול התייחסות לתכנים, פדגוגיה, הכשרה מקצועית בכל הרמות במערכת, אורח חיים מקיים בבית הספר, בבית וברשות ותכנון פיזי של בתי הספר.

הפעולות הנדרשות לצורך קידום המהלך:

• הקמת צוות מקצועי שאחראי לפיתוח הנושא ותכלולו
• הגדרת הנושא כלימודי חובה המותאמים לכל הגילאים ובכל האוכלוסיות
• פיתוח תכנית לימודים רב ממדית, הכוללת ידע ואקטואליה, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם שמובילה לפעולות מעשיות.
• מתן מענה מקצועי לקשיים רגשיים שצפויים להתעורר
• הכשרת מורים
• עדכון התכנים הקיימים
• תקצוב התקנת תשתיות כחלק מתפיסה תכנונית של בתי הספר מקיימים.

למשרד החינוך ולארגוני החינוך מטרות משותפות;
הרצון לחינוך רלוונטי והבטחת עתיד טוב לדור העתיד והמחויבות שלנו להקנות לו את הכלים הנדרשים להתמודדות עם המציאות המשתנה לנוכח האתגרים הגדולים שבפתח. 

חברי הפורום מדברים על השאיפה להעמיד דור ערכי, אכפתי ומעורב הלוקח אחריות על חייו ופועל באופן אקטיבי בכדי להשפיע ולשפר את מציאות חייו.

"השינויים הנדרשים לנוכח משבר האקלים הם שאפתניים, דחופים והכרחיים.
עמידה ביעדים שכאלה תתאפשר רק אם נשכיל להבין שצו השעה קורא לאיחוד כוחות ובניית שיתופי פעולה נרחבים בכל הרמות ובכל הגזרות."

חברי הפורום מושיטים את ידם  למשרד החינוך כשותפים לדרך בסיוע בחשיבה, תכנון וביצוע של מהלך משמעותי אשר יביא להטמעת נושא הקיימות ומשבר האקלים במערכת החינוך. וישמחו לקבוע פגישה בהקדם בכדי לדון בנושא.

למכתב המלא של פורום החינוך הקואליצית ארגונים הסביבה  

הארגונים השותפים בפורום החינוך  והחתומים על המכתב – קואליציית ארגוני האקלים: 

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל
אל-אמל
אקואושן
הורים למען האקלים
החברה להגנת הטבע
בוגרי תנועת החלוץ
הרשת הירוקה
זווית בחינוך – האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה
חיים וסביבה
חלום חדש
מגמה ירוקה
מורים למען האקלים
מרכז השל לקיימות
נוער למען האקלים – Strike for future Israel סמינר הקיבוצים
צעד ירוק
Climate science

אנשי חינוך:

דר' אמנון כרמון, מרצה לחינוך
פרופ׳ יורם הרפז, מכללת בית ברל
יעקב הכט, ערי חינוך
פרופ' נמרוד אלוני, ראש קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי, סמינר הקיבוצים
תא"ל במיל. רם שמואלי, חקלאי ויזם חינוכי מייסד שותף – קבינט החינוך הציבורי

מוסדות אקדמיים:

מכללת אורנים, פרופ' עמית שכטר, נשיא המכללה
המכללה האקדמית גורדון, פרופ' יחזקאל טלר, נשיא המכללה
המכון לחינוך לקיימות, מכללת דויד ילין, מר אייל בלוך
המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר, אוניברסיטת חיפה והטכניון, פרופ' יעל קלי
המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע, פרופ' אילן קורן, ראש המחלקה
מכון ערבה ללימודי סביבה, מירי לביא וד"ר דייוויד לרר, מנכ"ל
בית הספר ללימודי סביבה וכדור הארץ על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב, פרופ' קולין פרייס
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, עומר רותם, ראשת תכנית שבילים

חוקרים ואנשי אקדמיה:

פרופ' אופירה איילון, מוסד שמואל נאמן בטכניון והחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. ראש מרכז הידע, לשעבר, להיערכות לשינויי אקלים
דר' אורי אדם, המרכז למדעי האקלים, המכון למדעי כדוה "א, האוניברסיטה העברית
דר' אורי דוידוביץ', המח' לארכיאולוגיה וביה"ס הגבוה לסביבה, האוניברסיטה העברית
דר' אורי ריב, המרכז למדעי האקלים, המכון למדעי כדוה "א, האוניברסיטה העברית
דר' אורלי רונן, בית הספר ללימודי סביבה וכדור הארץ על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב
מר איל הלוי, תא הסטודנטים בנושא סביבה, ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב
דר' איריס אלקחר, המרכז לקיימות, מכל לת סמינר הקיבוצים
פרופ' איתי הלוי, המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע
פרופ' אלון אנגרט, המכון למדעי כדו ה "א, האוניברסיטה העברית
פרופ' אפרת מורין, המכון למדעי כדו ה "א, המרכז למדעי האקלים, האוניברסיטה העברית
פרופ' דויד אילוז, ראש החוג למדעי סביבה וחקלאות, מכללת בית ברל וראש החוג למדעים מכללת תלפיות
פרופ' דפנה גולדמן, החוג למדעי סביבה וחקלאות, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
גב' הילה אפון, תא הסטודנטים בנושא סביבה, ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב
פרופ' חגית אפק, המכון למדעי כדוה "א, המרכז למדעי האקלים, האוניברסיטה העברית
פרופ' טלי טל, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. נשיאה יוצאת NARST, אירגון גלובלי לקידום חינוך מדעי באמצעות

מחקר

פרופ' יהודה אנזל, המכון למדעי כדו ה "א, המרכז למדעי האקלים, האוניברסיטה העברית
פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות, המרכז הבינתחומי הרצליה
דר' יוכבד יורקובסקי, יו"ר המועצה הירוקה, המכללה האקדמית גורדון
דר' יונתן גולדסמית', המרכז למדעי האקלים, המכון למדעי כדוה "א, האוניברסיטה העברית
פרופ' יוסי לוי-בלז, ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי, המרכז האקדמי רופין
פרופ' יחזקאל טלר, נשיא המכללה האקדמית גורדון
פרופ' יעל מישאל, הפקולטה לחקלאות וראש ביה"ס הגבוה לסביבה, האוניברסיטה העברית
פורום החינוך – קואליצ יית ארגוני האקלי ם
פרופ' יעלה שקד, המכון למדעי כדוה "א, המרכז למדעי האקלים, האוניברסיטה העברית
גב' נוי גורן, תא הסטודנטים בנושא סביבה, ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב
פרופ' נורית כרמי, החוג למדעי הסביבה, מחלקת קיימות, מכללת תל חי
דר' נורית השמשוני-יפה, ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב
ד״ר ניר מיכאלי, רקטור מכללת אורנים
פרופ' עדי וולפסון, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
פרופ' עודד נבון, המכון למדעי כדוה "א וביה"ס המתקדם לסביבה, האוניברסיטה העברית
פרופ' עודד פוצ'טר, סגן דיקאן ויו"ר מועצת הפקולטה לחברה ותרבות, המכללה האקדמית בית ברל
פרופ' עינת אהרונוב, המכון למדעי כדוה "א, המרכז למדעי האקלים, האוניברסיטה העברית
דר' ענת סטולר כץ, ראש החוג למדעים, המכללה האקדמית גורדון
דר' ערן טס, הפקולטה לחקלאות וביה"ס הגבוה לסביבה, האוניברסיטה העברית
דר' צפריר בלוך-דוד, ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב
דר' רענן רז, הפקולטה לרפואה וביה"ס הגבוה לסביבה, האוניברסיטה העברית
דר' שירה רווה-רובין, המחלקה למדעי כדוה "א, מכון ויצמן למדע

גופי חינוך, חברה וסביבה:

אקופיס
בר-קיימא
גני רמת הנדיב
הגג הירוק בדיזינגוף סנטר
המועצה הישראלית לבניה ירוקה
התנועה המסורתית
התנועה הרפורמית
טבע עברי
טיים – TIME
ירוק – מרכז לבריאות וקיימות
ישראל 2050
מוזיאון האדם והחי
ערי חינוך
צלול
שומרי הבית
שומרי הגן
שינוי כיוון
תנועות נוער:
בני עקיבא
דרור ישראל – יוצרים סביבה, מרכז הדרכה לקיימות
הנוער העובד והלומד
הצופים
השומר הצעיר
השלטון המקומי:
איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית נטופה
פורום יו"רים וועדות איכות סביבה
פורום מנהלי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים
פורום רכזי החינוך הארצי של היחידות הסביבתיות, רשויות מקומיות ואיגודי הערים לאיכות סביבה

העתקים:

ח"כ גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה
ח"כ יובל שטייניץ, שר האנרגיה
מר עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך
מר אייל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך
מר גיא סמט, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה
גב' מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על- יסודי, משרד החינוך
גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' חינוך יסודי , משרד החינוך
ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, משרד החינוך
גב' חני פלג, ממונה ארצית לחינוך לקיימות, משרד החינוך
גב' זיוית לינדר, מנהלת אגף א' חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה
אדריכל אוריאל בבצ'יק – מנהל אגף אנרגיה מקיימת, משרד האנרגיה
גב' עירית הייטנר, מנהלת תחום הכשרה וחינוך, משרד האנרגיה

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן