קיצוצים וצמצומים בכח האדם באסדות תמר ולוויתן – שומרי הבית בפניה למשרד האנרגיה

מהי עמדת משרד האנרגיה עם הגברת הסיכונים בתפעול אסדת לוויתן ותמר ?

מהי עמדת משרד האנרגיה לגבי הגברת הסיכונים בתפעול האסדות וכיצד לא תפגע בטיחות הפעלת האסדות ?

עם העברת השליטה בחברת נובל אנרג'י העוסקת בתפעולן של אסדות הגז תמר ולוויתן לחברת האנרגיה "שברון" – התפרסמו בכלי התקשורת ידיעות על כוונת שברון לקצץ 25% מכוח האדם של נובל אנרג'י.
כוונה זו יחד עם יחד עם הקטנת ההשקעות שביצעה דלק קידוחים  – מעלים ספק רב ביכולתה של נובל אנרג'י להפעיל בבטיחות מלאה את מאגרי הגז והאסדות ללא סיכון הסביבה ובריאות הציבור.  

עמותת "שומרי הבית" פנתה במכתב למשרד האנרגיה, אל מנכ"ל משרד האנרגיה ואל מנהל מינהל אוצרות טבע והממונה על ענייני הנפט, ובו הדאגה והדרישה להבין כיצד המשרד נערך להגן על הציבור ועל הסביבה נוכח הפרסומים על הגברת הסיכונים בתפעול האסדות.

הגברת הסיכונים בתפעול האסדות וההשפעה על הגנת האדם והסביבה

מובן כי צמצומים משמעותיים הן בהשקעות הכספיות הדרושות להפעלת המאגרים והן בכוח האדם הדרוש לתפעולן השוטף, יגבירו את הסיכון להתרחשותם של אירועים בלתי צפויים ויקשו על העמידה בהנחיות הסביבתיות והתפעוליות החלות על אסדות הגז.

במכתבם מבקשת עמותת "שומרי הבית" להבין כיצד בכוונת משרד האנרגיה לנהוג במצב שנוצר, עמותת "שומרי הבית" מבקשת לוודא כי תפעול האסדות יהיה בבטיחות מלאה ובריאות הציבור והסביבה לא ייפגעו.  

תגובת משרד האנרגיה הממונה לעיניני הנפט 

בתאריך ה8.11.202 התקבל מענה לשני המכתבים שעמותת "שומרי הבית" כתבה בנושא. במכתב מציין הממונה כי " לא חלה הפחתה בהשקעה בבטיחות, בסביבה ובפיתוח של חברת דלק קידוחים במאגרים הישראליים"
ובנושא צמצום העובדים של חברת שברון נכתב כי מתוכננת החלפת כוח אדם ולא צמצום.

אנו ממשיכים לעקוב, לחקור ולעדכן. 

לקישוריי המכתבים השלמים:

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן