שומרי הבית מתריעים על חריגות מערכי איכות אוויר באזורי התעשייה באשדוד ובמפרץ חיפה

עמותת "שומרי הבית" פנתה במכתב למשרד להגנת הסביבה בנושא החריגות מערכי זיהום אוויר באזורי התעשיה אשדוד ובמפרץ חיפה. המכתב מתייחס לשורת נושאים:

  • חומרים מסרטנים שכמעט אינם מנוטרים על-ידי המשרד להגנ"ס כיום.
  • הקשר בין פליטות בוטדיאן 1,3 לתעשייה הפטרוכימית.
  • חריגות מערכי סביבה מותרים באזור מפרץ חיפה
  • חריגות מערכי סביבה מותרים באזור התעשייה באשדוד 
  • המשך החריגות אף לאחר אכיפה של המשרד במפרץ חיפה 
  • הצורך באכיפה לגבי חריגות באשדוד משנה זו, הן ביחס לבנזן והן ביחס לבוטדיאן 1,3.

על גילוי חריגות מערכי איכות אוויר הנובעים מהתעשיה הפטרו-כימית

בחודש אפריל 2020 הציגה עמותת "שומרי הבית" תוצאות ניטור אוויר שבוצעו מטעמה בשתי נקודות דיגום באזור התעשייה הצפוני באשדוד. באותן בדיקת של תוצאות ניטור אוויר התגלו חריגות מערכי איכות האוויר של בוטאדיאן 1,3.   

עד כה עמדתו המקצועית של המשרד להגנת הסביבה היא כי במרבית המקרים מקורות הפליטה של בוטאדיאן 1,3 שייכים לתחבורה ולשריפת ביו-מסה וכך לא ניתן לשייך את מקור הזיהום של בוטידאן 1,3 לגורם ספציפי. מהמכתב האמור אנו למדים שלא כך הם פני הדברים.  

עוד הוצגה חריגה, במזהם המסרטן בנזן שנמדדה באזור התעשייה הצפוני באשדוד. במדידה שנערכה בעבור "שומרי הבית" בגדר הצפונית של בית זיקוק פז אשדוד.  

מאחר והדיגום מציג חריגות בנזן ובוטדיאן 1,3 גם יחד, ייתכן וניתן לייחס את הזיהומים הללו למפעלים הפטרוכימיים במקום. 

על הקשר בין החריגות בערכי זיהום האוויר לתעשיית הגז והנפט

אין מחלוקת כי בוטאדיאן 1,3 עשוי להיפלט גם ממקורות פליטה תעשייתיים שאינם כלי תחבורה או שריפת ביו-מסה.

מחקר מקיף מ- 2019 של אוניברסיטת קליפורניה (Berkeley), מצביע על בוטאדיאן 1,3 כ- VOC אשר נפלט ממתקני טיפול בגז ונפט, ובאופן ספציפי ממדחסים המשמשים לשינוע הידרוקרבונים. מתקנים מסוג זה נמצאים גם באזור התעשייה הצפוני באשדוד וגם במפרץ חיפה, בקרבת הדיגומים שנעשו על ידי "שומרי הבית" (המחקר נמצא בנספחי המכתב).

תוצאות המחקר יחד עם ניתוח תוצאות דיגום האוויר שבוצע על ידי "שומרי הבית" מלמדות, בסבירות גבוהה, כי מקור החריגות ב-בוטאדיאן 1,3 שנמדדו אינו נובע מתחבורה או משריפה של ביו -מסה, אלא מהפעילות התעשייתית העניפה באזור התעשייה הצפוני באשדוד.

על החריגה מערכי איכות האוויר בקרית חיים

חריגה נוספת מערכי איכות האוויר של בוטאדיאן 1,3 נימצאו בנתוני דיגום אוויר, שבוצע לאחרונה עבור שומרי הבית באזור חוות המיכלים בתש"ן שבקריית חיים  – הנתונים מלמדים אף הם על חריגה מערכי איכות האוויר של בוטאדיאן 1,3.

במסגרת בדיקות שנערכו בשתי נקודות דיגום בימים 15-16/9/2020 נמצאה חריגה עבור מזהם זה. וזאת לאחר שביום 30.8.20 הורה המשרד להגנת הסביבה על ריקונם של מספר מיכלים דולפים באתר. (תוצאות הדיגום מוצגות בנספח ב' במכתב "שומרי הבית" .)

תוצאות הדיגום בקריית חיים 

תוצאות הדיגום שבקריית חיים מלמדות ביתר שאת על האפשרות הממשית לפליטות של בוטאדיאן 1,3 ממקורות שאינם תחבורתיים או שאינם נוגעים לשריפה של ביו מסה. זאת, נוכח קיומם של מקורות פליטה תעשייתיים מחד ובהתחשב במיקום צירי התחבורה באזור ומשטר הרוחות בעת ביצוע הדיגום.    

לסיכום

קיים הן בסיס תיאורטי והן בסיס עובדתי לאפשרות כי מקור הפליטות של בוטאדיאן 1,3 לא יהיו בהכרח מתחבורה או משריפה של ביו-מסה, אלא דווקא ובסבירות גבוהה יותר ממתקני טיפול בגז ונפט. 

לכן מבקשת עמותת "שומרי הבית" בפניתה למשרד להגנת הסביבה לחזור על דרישתה מיום 8.4.2020 לעשות שימוש בסמכויותיו של הממונה בהתאם להוראות סימן ב' לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008 לטובת הוצאה של צווים מנהליים כנגד מי שגורם לזיהום אוויר בניגוד להוראותיו של החוק.

כמו כן ונוכח התוצאות שהובאו ביחס לריכוזי הבוטאדיאן 1,3 סמוך לחוות המיכלים של תש"ן במפרץ חיפה, מבקשת עמותת "שומרי הבית" כי יופעלו הסמכויות גם ביחס למקור זיהום זה.

עמותת "שומרי הבית" מבקשת לברך את אגף איכות אוויר על הפעולות שנקט לצורך צמצום פליטות הבנזן באזור התעשייה הצפוני באשדוד.

יחד עם זאת, מבקשים להבהיר כי למיטב ידיעתנו פעולות אכיפה אלה נעשו ביחס לחריגות מערכי הבנזן שנמדדו בשנים 2017-2018 או בשנים שקדמו להם ואין הן עוסקות בחריגות שמדד מערך הניטור הארצי מערכי הבנזן בשנת 2020 ."  

על תגובת המשרד להגנת הסביבה

"מורכבותו של המכתב מחייב אותנו לבדיקה מדוקדקת הכוללת כנראה גם בדיקות סביבתיות. משימה זאת מחייבת ביצוע דיגום סביבתי, וקבלת תשובת מעבדה תוך 30 יום, ניתוח תוצאות והכנת מענה.
לפיכך הכנת המענה למכתבך זה יתארך ותאריך היעד שהקצבתי לביצוע המשימה יהיה 20/1/2021. " 

אנו מודים על העשיה המשותפת למען הגנת האדם והסביבה. 
ממשיכים לעקוב, לחקור ולעדכן.  

לקריאת המכתב המלא, למחקר, לתוצאות הבדיקות ועוד במכתב "שומרי הבית".

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן