אכיפה סביבתית בישראל – מי באמת מפקח ובודק כמה זיהום אוויר נפלט מאסדת הגז תמר ?

על איך הדברים עובדים באמת – שומרי הסף והשיטה
על תכנון סביבתי, רגולציה סביבתית ופיקוח ואכיפה

אני רוצה לספר לכם סיפור קטן על שומרי הסף ועל השיטה, כלומר על איך הדברים עובדים. והפעם על אסדת הגז תמר ועל המשרד להגנת הסביבה, דהיינו על תכנון סביבתי, רגולציה סביבתית ופיקוח ואכיפה. ואני רוצה לשים לרגע בצד את סוגיית הכן או לא גז טבעי, ואם כן כמה ואיפה ואפילו איך. כי בואו נצא מנקודת הנחה שגז טבעי זה טוב ליהודים. וגם את הסוגיה האם הפקת הגז באסדה בים גורמת או לא גורמת לזיהום בחוף (אני יודע, זה לא פשוט). אבל אני בטוח שתסכימו איתי שכך או כך עדיין צריך לדאוג שפיתוח משק הגז יהיה יעיל, רווחי וגם סביבתי, ולפעול לפי החוק. לפחות אני מקווה שעל זה אנחנו יכולים להסכים.

רקע והשתלשלות האירועים

שדה הגז תמר התגלה בשנת 2009, כ-90 ק"מ מערבית לחיפה, ולאחר דיונים כאלה ואחרים הוחלט להקים את האסדה עליה יופרד הגז מהמים ומהקונדנסט (תערובת של חומרים אורגאניים כבדים ונוזליים-כמו דלק) 25 ק"מ מחופי אשקלון.

למה 25?
שאלה טובה. והתשובה די פשוטה, 22 ק"מ הוא בדיוק קו הגבול בין המים הטריטוריאליים, בהם חל החוק הישראלי, לרבות חוקי התכנון והבנייה וחוק אוויר נקי, לבין המים הכלכליים בהם כמעט אין דין ואין דיין. אז תעשו אתם את החשבון. ובאמת, המשרד להגנת הסביבה לא היה שותף בהליך התכנון וההקמה של האסדה, למרות השפעתה הגדולה על הסביבה.

לקחו כמה שנים ודיונים של ועדת שישינסקי בענייני התמלוגים, והאסדה החלה לפעול ולהזרים גז בשנת 2013.

אבל אז, באותה השנה, 2013, עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי דאז, הוציא חוות דעת על פיה החוק הישראלי חל על קרקעית הים ועל פניו גם במרחק 25 ק"מ. למרות זאת, לקח ליזמים ולמשרד להגנת הסביבה, שעד לאותו הרגע טען שאין בידיו לעשות כלום, עוד 4 שנים, ורק בדצמבר 2017 יזמי אסדת תמר הגישו למשרד בקשה להיתר פליטה לאוויר.

בין לבין, בשנת 2016, התושבים באזור חוף דור רבתי, גילו שאסדת תמר פולטת פליטות גבוהות של מזהמים, פליטות הגבוהות בפועל פי 30 מהפליטות שניבא התסקיר הסביבתי שהוגש לאסדת תמר.

גם כשהמשרד להגנת הסביבה הציג כי במדידות שנעשו על החוף לא נמצאו חריגות של מזהמים כתוצאה מפעילות אסדת תמר, התושבים לא נרגעו, ותגלית זו הובילה למאבק הגדול על מיקום אסדת לוויתן-אבל זה סיפור אחר.

התשובה של היזמים באסדת לוויתן (הממוקמת כ-10 ק"מ מחוף דור), של משרד האנרגיה ושל המשרד להגנת הסביבה לחשש של התושבים לפליטות מזהמים כמו מאסדת תמר היתה שעל אסדת לוויתן תוקם מערכת סגורה, מערכת השבה שתקלוט את כל הפליטות של החומרים האורגאניים לאוויר.

אז למה אין כזו מערכת בתמר? הרי לפי החוק האסדה כבר כפופה לפיקוח של המשרד להגנת הסביבה, ומסתבר שיש גם את הטכנולוגיה?

ובכן, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה הבטיחו שמערכת דומה תוקם גם באסדת תמר, למרות שהיא יותר מרוחקת מהחוף, ולאחר הרבה עיכובים, באוגוסט 2019 התבשרנו שהמערכת התקנה בהצלחה ושיש הפחתה בפליטות של 98%-לא פחות ולא יותר (זה גם היה המספר על הנייר מההתחלה, והפעם הגענו בדיוק ליעד-תתפלאו!).

כשנשאל המשרד להגנת הסביבה ע"י שומרי הבית, ב- אוקטובר 2019 על סמך אלו נתונים מתבססת ההפחתה המדוברת?

השיב המשרד שהסיבה היא הקמה של מתקן הפחתה לפליטות וסגירה של מקורות פליטה, וצירף תוצאות בדיקות פליטות מזהמים בארובה שבוצעו על ידי מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ בשלוש ארובות של מחממים ואשר בדקו תחמוצות גופרית וחנקן, פחמן חד-חמצני, מתאן וחומרים אורגאניים נדיפים (VOC), כאשר לפי התעודות הסריקה של החומרים האורגאניים הנדיפים בוצעו במעבדות אמינולב. בנוסף צורף דו"ח מיום 6.8.19 של חברת נובל אנרג'י בעניין.

יופי, יש בדיקה, הכל בסדר?
רגע.
כי התברר שחברת מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ אינה מוסמכת למדוד מתאן, ומעבדת אמינולב לא מוסמכת לביצוע אנליזות לסריקת VOC. ובכלל, כפי שנרשם על הבדיקות עצמן, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקות. שלא נדבר על הבדיקות שהיזם ביצע בעצמו.
תמוה, לא?
האם זה הגיוני שהמשרד להגנת הסביבה מסתמך על נתונים שנבדקו על ידי מעבדה לא מוסמכת?
זאת ועוד, הסתבר שנמדדו רק מספר מדידות ביום אחד, שלא בטוח שממש מייצגות את המציאות במקום.

שומרי הבית לא התייאשו ופנו שוב למשרד, ב-8.20, והנה אתמול הגיעה התשובה, ואני לא בטוח שאתם רוצים באמת לקרוא אותה:

בנוגע להפחתה של 98% הרי שמאז  – "מרץ 2019, הפליטות מתהליך הרגנרציה מטופלת במתקן טיפול הכולל מערך עיבוי הפועל ביעילות של 98%. נתון זה מבוסס על חישובים שהגישה אסדת תמר שנבדקו על ידי המשרד וכן החובה להפעיל מתקן טיפול זה מעוגנת בתנאי היתר הפליטה."
ובנוגע למעבדות הלא מוסמכות: "בעת ביצוע הבדיקות אסדת תמר לא החזיקה בהיתר פליטה."וכך או כך, בין הפניה של שומרי הבית למשרד, לתשובה של המשרד, עברו כמה חודשים, וביניהם סוף סוף היתר הפליטה של אסדת תמר אושר. 

להזכירכם, הבקשה להיתר הפליטה של אסדת תמר הוגשה רק בסוף שנת 2017 – 4 שנים אחרי הפעלת האסדה ואחרי חוות הדעת שאומרת שחוק אוויר נקי כן חל עליה.

אבל רק באפריל 2019 טיוטת היתר הפליטה הוצגה לציבור הרחב. ושוב לקח יותר משנה עד אוגוסט 2020 לאשר את היתר הפליטה של האסדה-כן, 7 שנים מאז שהחלה לעבוד.
אז זו השיטה….

מצורפת התשובה של המשרד להגנת הסביבה לפניה האחרונה של שומרי הבית, וזה הזמן להודות להם על פעילותם ונחישותם.

התייחסות שומרי הבית: 

התחמקות, מריחת זמן וחוסר מקצועיות שזועק לשמיים – בטיפול במתקן המזהם ביותר במדינת ישראל.

אם ננסה לקצר סיפור ארוך, ככה זה נראה:
בשנת 2016 גילינו, על סמך חישובי נובל אנרג'י שפרסם המשרד להגנת הסביבה, שאסדת תמר פולטת פי 30 יותר זיהום (VOC) ממה שהיה צפוי.

במהלך המאבק על מיקום אסדת לוויתן, שהוקמה לסוף כ-10 ק"מ מחוף דור, הבטיחו היזמים שבאסדת לוויתן תוקם "מערכת סגורה", שתמנע כמעט לחלוטין את פליטת המזהמים (VOC).
בעקבות כך שאלנו את משרדי הממשלה – למה אין כזו מערכת גם באסדת תמר? לאחר חודשים ארוכים של דיונים, משרדי הממשלה הבטיחו שייסגרו גם הפרצות המאפשרות את הזיהום העצום הנפלט מאסדת תמר.

חלפו שנים ובאוגוסט 2019 התבשרנו שהמערכת הותקנה בהצלחה רבה ושיש הפחתה בפליטות בהיקף פנומנלי של 98%!!!
באוקטובר 2019 ניסינו לברר איך נקבעה ההפחתה המדהימה בגובה 98%? לאחר התכתבות ארוכה ומתישה, המשרד שלח לנו תוצאות בדיקות פליטות שנעשו באסדה. די נדהמנו:
🔺 בוצע דיגום ביום אחד בלבד.
🔺 רק חלק מהמתקנים הפולטים נבדקו.
🔺 רק חלק מהחומרים הנפלטים נבדקו.
🔺 הבדיקות נעשו ע"י מעבדות בלתי מוסמכות!
🔺 לדו"ח משרד הגנ"ס צורף דו"ח בדיקה שביצעה נובל אנרג'י עצמה.

באוגוסט 2020 פנינו שוב למשרד לגבי ההשגות הנ"ל ואתמול הגיעה התשובה, העצובה/ מצחיקה/ מדהימה הבאה:
"הנתון של 98% הפחתה בזיהום מבוסס על חישובים שהגישה נובל אנרג'י למשרד.
ולגבי מדידות ע"י מעבדות בלתי מוסמכות: "בעת ביצוע הבדיקות אסדת תמר לא החזיקה בהיתר פליטה." – מה זה קשור? לא ברור…

רק נזכיר שחיכינו 7.5 שנים להיתר הפליטה של אסדת תמר והוא לא פורסם, עד שהצבנו בפני המשרד להגנת הסביבה דדליין ברור, שלאחריו נעתור לבתי המשפט. ואופס, ההיתר פורסם בתוך זמן קצר…

מה שבטוח – התמדה ונחישות זה מה שצריך כאן. ואת זה יש לנו בשפע.

נמשיך להפוך כל אבן בדרך לחיים בריאים יותר עבור כולנו.

ותודה לפרופסור עדי וולפסון שמלווה כל כך הרבה מאבקים סביבתיים חשובים בישראל, מנגיש מידע מסובך לציבור ועוזר לעשות כאן שינוי אמיתי.

קישורים:

מכתבים הקשורים למדידות ביחס להפחתת הפליטות מאסדת תמר 

  • פניית שומרי הבית בתאריך 16.8.2020 בנושא נתוני איכות אוויר – אסדת תמר והפחתת הפליטות באסדת תמר 
  • מענה משרד הגנ"ס מה- 5.11.2020 לפנית שומה"ב ב16.8.2020 
  • פניית שומה"ב מתאריך 3.10.2019 למשרד הגנ"ס בנושא בקשה לפרסום תוצאות ניטור אוויר אסדת תמר 
  • מענה משרד הגנ"ס מה- 12.11.2019 לפניית שומה"ב מתאריך 3.10.2019 בנושא: פרסום תוצאות דיגום אסדת תמר
מכתבים הקשורים להיתר הפליטה של אסדת תמר 

  • פניית שומה"ב להגנ"ס ב-17.6.2020 בנושא: מתן היתר פליטה – אסדת תמר
  • מענה הגנ"ס ב-13.8.2020 לפניית שומה"ב ב- 17.6.2020 בנושא: היתר פליטה לאוויר עבור אסדת הגז "תמר" 
  • פנית שומה"ב מה – 20.8.2020 בנושא: מתן היתר פליטה אסדת תמר -התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים
  • מענה משרד הגנ"ס לשומה"ב ב-21.10.2020 לפניית שומה"ב מה 20.8.20 בנושא: מתן היתר פליטה אסדת תמר- התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן