מה עומד מאחורי החלטת הממשלה לתחום יעד של 30% אנרגיה מתחדשת

ב- 25.10.2020 קבלה הממשלה החלטה מספר 465 שכותרתה: קידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל ותיקון החלטות ממשלה

החלטת הממשלה מחוררת ככברה, מסמך אשר לכאורה מגביל, ובאותו הזמן פותח את המגבלות. התוצאה היא עמימות ולא ברור אם מטרתה אינה אלא הבטחת הקמתן של תחנות כוח גזיות נוספות.

הממשלה קבעה יעד של 30% מייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת, עד שנת 2030. זה יעד נמוך, אפשר וצריך להגיע ליותר מזה.

על אי-הגבלת גודל תחנות הכוח החדשות

לא ברור אם יש מגבלה על הקמת תחנות כוח גזיות עד 1,400 מגה-וואט (סעיף 7 בהחלטת הממשלה), או 4,000 מגה-וואט בתכניות מאושרות (סעיף 10 א' בהחלטה). 

יתרה מזו, מגבלת 4,000 מגה-וואט בתכניות מאושרות נפרצה כבר באותו סעיף 10 א' במילים הבאות: "תכניות מאושרות יכללו תכניות ברמה הארצית אשר אושרו בממשלה, החל מיום 22.5.2019, למעט תמ"א 10/א/13/1  הוספת יחידות ייצור במחזור משולב בתחנת הכוח אורות רבין, וכל תכנית נוספת לתחנת כוח המציעה שחלוף של הספק המאושר בתכנית קודמת או שחלוף של יחידות ייצור קיימות על פי דין."  

ובסעיף 10 ג' אנו מוצאים- "התכנית היא לתחנת כוח לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת או לתוספת, שדרוג או שחלוף של יחידות ייצור בגז טבעי בתחום התכנית המאושרת של תחנת הכוח".

אין הגבלה על גודל היחידות שיתוספו בתחנת הכוח אורות רבין, ואין הגבלה על גודל היחידות שיהיו שחלוף של יחידות ייצור קיימות ואין מגבלה על ההספק של תוספת יחידות ייצור חדשות, שדרוג או שחלוף יחידות ייצור קיימות, והכול ‘בתחום התכנית המאושרת של תחנת הכוח. מי המאשר תכנית כזו ומה הקריטריונים לאישור, על זה לא מדברים.

יתכן והכוונה היא להחליף את היחידות הקיימות ביחידות גזיות באותו הספק, אבל זה לא מוגדר כך בברור, ולכן היזמים ימצאו דרך משפטית לעקוף כוונה זאת. 

על נושא מתן הסמכות ליזמים

בסעיף 10 ב' בהחלטת הממשלה נכתב:  לא יאושרו הסמכות [של יזמים?] לתוכניות חדשות למתקנים לייצור חשמל בגז טבעי ברמה הארצית לפי תמ"א 1.  

מיד באה ההסתייגות "אלא אם מדובר בקידום הסמכות חדשות להגשת תכניות לצורך תוספת יחידות ייצור חדשות, שדרוג או שחלוף יחידות ייצור קיימות, והכול בתחום התכנית המאושרת של תחנת הכוח."

בהמשך בסעיף 10 ד' כל המגבלות נפרצות: 

"…..אם לא תאושרנה תכניות בהתאם להספק הנדרש לפי סעיף קטן א' עד תום הזמן האמור בו, יבוטלו סעיפים קטנים ב' ו-ג' ותתאפשר הסמכה ליזמים המעוניינים לקדם תכניות לתחנות כוח לייצור חשמל בגז טבעי גם באתרים חדשים שייעודם אינו מתקן הנדסי לתחנות כוח בהתאם לנוסח ההחלטה המקורי".

בנוסף יש לשאול על התוכניות הקיימות למתקנים לייצור חשמל בגז טבעי במסגרת ההסמכות שנתנו בעבר ליזמים פרטיים.

מבולבלים?
יתכן וזו מטרת ההחלטה –
ליצור עמימות במטרה להבטיח הקמתן של תחנות כוח גזיות נוספות

לאחר החלטת הממשלה אמר שר האנרגיה, ד'ר יובל שטייניץ בראיון לגלי צהל:  "בעצם בישראל אין אנרגיות מתחדשות זה שקר לדבר על אנרגיות מתחדשות.
 יש רק שמש, טיפה רוח ברמת הגולן, אבל זה זניח, שעם 30% [חשמל מאנרגיה סולארית] נהיה במקום הראשון מכל מדינות OECD  וכנראה בעולם כולו."

בעולם מדובר על ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות נקיות  – במקום מתחנות כוח השורפות דלקים מתכלים ומזהמים כמו גז נפט ופחם.
אבל בעוד שבעולם יש מגוון של אנרגיות מתחדשות : שמש, רוח, הידרו, וכו'. בארץ, כפי שאומר שטייניץ, יש למעשה רק שמש.  

על השימוש באנרגיות מתחדשות במדינות השונות 

הקריטריון הרלוונטי להשוואה בין המדינות השונות הוא אחוז החשמל המיוצר מאנרגיה מתחדשת נקיה, ולא משנה אם זה מאנרגיה סולארית, מאנרגית רוח, או ממקורות מתחדשים נקיים אחרים.
גם החלטת הממשלה שמשרד האנרגיה יזם, מדברת במפורש על קידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל.  

בהשוואה כזו, (ראה גרף), ישראל נמצאת הרחק מאחור.  עם 30% חשמל מאנרגיה סולארית נהיה באחד המקומות האחרונים מאנרגיות מתחדשות מכל מדינות OECD  וכנראה בעולם כולו

מדינות רבות ברחבי העולם הפועלות לבלום את משבר האקלים, קבעו יעדים של 60%, 70% וגם 80% של חשמל מאנרגיות מתחדשות עד סוף העשור, לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה.   האיחוד האירופי הציב יעד של 20% מאנרגיה מתחדשת עד 2020, ו-32% מאנרגיה מתחדשת עד 2030.  לארה"ב, קנדה ומקסיקו, (מדינות NAFTA) יש יעד של 50% ממקורות אנרגיה מתחדשים עד 2025 בצפון אמריקה. 

יעדי אחוז ייצור מאנרגיה מתחדשת במדינות שונות ב-2030 וב-2050 

יעדי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת עד לשנת 2030

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן