עדכון שומרי הבית: הדרך שצלחנו – מבט על תקופה

עדכון לשומרי הבית

שומרי בית יקרים

הפעילות שלנו קוטפת עוד ועוד הישגים. מבקשים לעדכן בתמציתה- השגנו המון, עשינו המון ויש לנו עוד כברת דרך ארוכה ללכת.

הצלחות:

הצלחנו לשכנע את משרדי הממשלה בסכנותיה של אסדת לוויתן– דבר שהוביל לשתי התראות על קנסות מצד המשרד להגנת הסביבה בשל הפרות היתרי הפליטה וההזרמה וגם למינוי של חברת בדיקה זרה מטעם משרד האנרגיה- החברה דיווחה על אירוע בעל פוטנציאל של אובדן חיים רבים שהתרחש על גבי האסדה.

הצלחנו להביא לאישור היתר הפליטה לאסדת תמר, שהייתה המפעל המזהם במשק, לאחר 7.5 שנים שפעלה ללא היתר! 

הצלחנו לשכנע את אסיפת בעלי אגרות החוב של קבוצת דלק שלא לקבל את בקשתה לדחיית ההנפקה– חודש בלבד לאחר שנחתם הסכם בין הצדדים.

הצלחנו לבטל ולעכב תכנון מספר תחנות כוח גזיות, במסגרת "הפורום לאנרגיה נקיה", שהקמנו בתחילת השנה ומורכב מעשרות ארגונים ומומחים.

הצלחנו, תודות לכם, לסיים בהצלחה קמפיין מימון המונים, לצורך מימון עתירה שתדרוש את עצירת פעילות לוויתן, עד לתיקון כל הליקויים שהועלו בדו"ח שנמסר למשרד האנרגיה.

ידינו היו ועודן מלאות עבודה:

השקנו קמפיין, במשותף עם ארגונים נוספים, בנושא הרפורמות הסביבתיות המבהילות המתוכננות בחוק ההסדרים. 

יצאנו, במסגרת חברי "הפורום לאנרגיה נקיה", כנגד הקמת צנרת גז ונפט מיותרת לאילת. 

פנינו במסגרת הפורום לכמה גופים מוסדיים שהשקיעו בחברות דלקי מאובנים ודרשנו מהם לעצור את ההשקעה. 

פרוייקט מערך הניטור העצמאי שלנו 

קידמנו את פרויקט מערך הניטור העצמאי שלנו: 

  • סיכמנו על שת"פ עם גוף אוניברסיטאי,
  • מינינו 3 מדענים בעלי שיעור קומה כחברי המועצה המייעצת למערך,
  • הקמנו צוות היגוי מולטי-דיסיפלינרי המקדם את הפרויקט,
  • רכשנו שני דו"חות מחברת הייעוץ "רמבול" בנושא זה,
  • הצגנו למשרד להגנת הסביבה את התכניות שלנו וקיבלנו ממנו רוח גבית ועידוד. 

פנינו לממונה על התחרות בהקשר למגבלות על התחרות בין תמר ללוויתן והצענו פתרון אפשרי. אנחנו שוקלים את המשך צעדינו בנושא. 

ביצענו ניטור עצמאי בסמוך לחוות המיכלים של תש"ן במפרץ חיפה ומצאנו חריגות של מזהמים מסרטנים, וזאת- לאחר שהמשרד להגנת הסביבה סגר באתר מספר מיכלים דולפים!

שומרי הבית בכנסת

השתתפנו מאז חודש יוני ב- 6 ועדות בכנסת שעסקו במספר נושאים: 
יעדי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת,
תחנות כוח גזיות,
אסדת לוויתן וכניסת שברון לפעילות בארץ.
נשתתף בקרוב בנוספות.

הוצאנו אינספור פניות למשרדי הממשלה בנושאים: 
מצבורי אמוניום חנקתי מסוכנים בקרבת אוכלוסייה, 
מחדל ביטחוני הקשור לאסדת כריש-תנין, 
תיקון לחוק הנפט הנוגע לצנרת ומתקני הנזלה, 
עדכון ערכי איכות אוויר בארץ, 
תוואי צנרת הקונדנסט, 
חשש לזיהום מי הים, 
פעילות אסורה של עמותת "תעשיידע", 
הסתייגויות ממרחקי ההפרדה הקיימים בין חומרים מסוכנים לריכוזי אוכלוסין,
דרישת שימוע ציבורי לקראת כניסת שברון ארצה, 
קיצוצי תקציב ההשקעות בפרויקט לוויתן- דרשנו שלא יבואו ע"ח בטיחות, 
חיבור בתי מגורים לגז טבעי ללא תקינה, 
העלאת יעדי ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת לשנת 2030, 
בקשות חופש מידע רבות ועוד…

הרמנו בזמן קצר קמפיין כנגד הצעת ההחלטה שהביא משרד האנרגיה אל שולחן הממשלה, שתקבע גז כ- 70% ממקורות האנרגיה של ישראל בשנת 2030. כתבנו מכתב לשרי כחול לבן והעבודה מטעם "הפורום לאנרגיה נקיה" והשקנו קמפיין מיילים ומסרונים.

ומה הלאה? האתגרים הגדולים שלפנינו: 

  • ריסון פעילותה של שברון, שנכנסה לנעליה של נובל אנרג'י- הן סביבתית והן כלכלית.
  • ריסון פעילותה של אסדת לוויתן, עד לתיקון הליקויים בה.
  • העלאת יעדי המתחדשות ל- 2030 ל- 50% לכל הפחות. 

לא נשקוט ולא ננוח עד אשר נשיג את מלוא יעדינו לטובת הציבור, על אף טלטלות התקופה סביב. 
אנו משוכנעים שתעמדו לצידנו גם בהמשך המהלכים שלנו, למען כולנו, למען עתידנו, למען ארצנו. ביכולתנו המשותפת להפוך את המקום הזה למקום תומך חיים, מכבד את הכלל ובריא. וכך נעשה!

תודה גדולה לכולכם. בזכותכם ובשבילכם אנחנו כאן!

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן