שברון/נובל – ההתחייבויות עלו ונעלמו בעשן הגז

מונופול הגז וההתחיבויות

על הניצול האחרון לרעה של המעמד המונופוליסטי של שברון/נובל 

מאמר המשך למאמר "המאבק על הגז: אם המדינה לא תפעל, היא עלולה להשתעבד לשברון"

שברון מסכלת מחירות של גז טבעי לחברת חשמל 

שברון מסכלת מכירות גז טבעי לחברת החשמל, מחלקם של השותפים בתמר שאינם מחזיקים בלוויתן (ישראמקו, דור, אוורסט ותמר פטרוליום).

לפני כשנה, הוגשה לממונה על התחרות תלונתן של השותפים בשדה הגז תמר שאינם מחזיקים בשדה הגז לוויתן, ומחזיקים בכ-53% במאגר תמר, בטענה כי דלק ונובל אנרג'י ניצלו את בעלותן הצולבת במאגרי תמר ולוויתן כדי לסכל תחרות במשק הגז הטבעי וליצור קרטל מחירים.

בימים האחרונים ראינו איך נובל/שברון חוזרות ומונעות תחרות במשק הגז הטבעי.

  • ביום שני ה-5 לאוקטובר שיגרה שברון/נובל מכתב לחברת החשמל, בו הודיעה כי לא תספק לה גז במחיר נמוך של עד 4 דולרים ליחידת חום (שעליו סיכמו באחרונה יתר שותפי תמר ללא שברון ודלק, עם חברת החשמל), אלא רק במחיר של 6.3 דולרים ליחידת חום, ואיימה שאם חברת החשמל לא תרכוש גז לפי המחיר המבוקש, שברון לא תספק לה גז מתמר. 
  • ב-7 לאוקטובר, פנו שותפי שדה הגז תמר, תמר פטרוליום, ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת, דור חיפושי גז שותפות מוגבלת, אוורסט תשתיות שותפות מוגבלת, לממונה על התחרות בפניה בהולה שעניינה סירובה של נובל (כיום בבעלות שברון), לספק גז טבעי ממאגר תמר לחברת החשמל, אלא רק במחיר של 6.3 דולרים ליחידת חום. 
  • ב-7 לאוקטובר, לפי ליאור גוטמן בכלכליסט, פנתה גם חברת החשמל לממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין, בבקשה דחופה שתתערב מיידית בסכסוך בינה לבין שברון, הבעלים החדש של נובל אנרג'י, שסירבה לספק לחברת החשמל גז ממאגר תמר, בשל הטענה שהחוזה שנחתם השבוע מכיר הסכמות של רק 53% מבעלי המאגר. 

פעולות נובל/שברון מערערות את בסיס מתווה הגז

פעולות אלו של נובל/שברון הן לא רק פעולות מונופוליסטיות האסורות בחוק – הן גם מנוגדות להבהרות של נובל לוועדת קנדל בעת הדיונים על מתווה הגז ינואר 2015, ומערערות את הבסיס למתווה הגז.

בעת הדיונים על מתווה הגז בתחילת 2015, עלה החשש מפני היכולת של נובל לפגוע בתחרות. נובל טענה אז שאין מקום לחששות אלו מאחר  "שנובל מראש מתחייבת לכל אחד מהשותפים במאגר לכמות ולתשתית והשותפים לא צריכים לקבל את אישור נובל לעסקאות עליהן הם חותמים ולכן הם לא תלויים בנובל.
נציגי נובל הבהירו עוד כי אין ביכולתם לפגוע בתחרותיות במשק המקומי בהיותם מפעיל של מאגר תמר ובעלי אחזקות ומפעילים במאגר לוויתן."

מסתבר עכשיו שההתחייבויות האלו של נובל עלו בעשן הגז.

 

ציטוטים מפרוטוקולי הדיונים לגיבוש מתווה הגז הטבעי פורסם ב- 30.06.2015

תאריך הישיבה: 12.02.2015 
דיון פנימי

1. נערך דיון סביב הצעה אפשרית באשר למבנה האחזקות במשק הגז. בהתאם להצעה המתגבשת:
א. כריש תנין- ההסכמות בכריש תנין יישארו בהתאם לטיוטת הצו המוסכם (למעט ההשלמה מלווייתן). ב. לווייתן- לא יהיה שינוי בבעלות באחזקות בלווייתן אך השותפות יחויבו למכר בנפרד.
………….
2. נערך דיון סביב היכולת של נובל לצמצם את התחרות מאחר והיא תהיה המפעילה של שני המאגרים ובעלת אינטרס גדול יותר בתמר.

הממונה על ההגבלים הביע את חששו מכך שנובל כמפעיל תפגע ביכולת של תמר להיות מתחרה אמיתית מאחר שיש לה אינטרס משמעותי בלווייתן. ……לאור כך סוכם כי יש לבחון באיזה דרך יכולה נובל כמפעיל להשפיע על מאגר תמר באופן שיצמצם את התחרות. על הממשלה לקבוע תנאים מקדימים אשר יקשו על נובל לעשות זאת.

 

תאריך הישיבה: 12.02.2015
דיון עם חברת Noble Energy

1. … החשש שגורמי הממשלה העלו מורכב מ-2 חלקים.
הראשון, העובדה שנובל מתפעלת את 2 המאגרים ומחזיקה בהם אחזקות משמעותיות מעלה חשש כי היא תפגע בתחרות. מצב בו נובל תחזיק באחזקות משמעותיות בלווייתן ולא תהיה בעלת עניין במכירה למשק המקומי מתמר מעלה חשש נוסף לפיו נובל תפגע, בהיותה המתפעל של מאגר תמר, בעסקאות ושירות שיינתן לצרכני תמר המקומיים. זאת מאחר שהיא תשאף להעביר לקוחות מתמר ללווייתן ולהפנות את מירב המשאבים במאגר תמר לייצוא.

2. נציגי נובל הציגו את ההסתייגויות שלהם מהקטנת אחזקותיהן בכלל, ובפרט בהקטנת אחזקותיהן בלווייתן: ……….

הבהירו כי החשש לפיו נובל תפגע בעסקאות של תמר אינו עולה בקנה אחד עם המציאות. זאת משום שנובל מראש מתחייבת לכל אחד מהשותפים במאגר לכמות ולתשתית והשותפים לא צריכים לקבל את אישור נובל לעסקאות עליהן הם חותמים ולכן הם לא תלויים בנובל. נציגי נובל הבהירו כי אין ביכולתם לפגוע בתחרותיות במשק המקומי בהיותם מפעיל של מאגר תמר ובעלי אחזקות ומפעילים במאגר לווייתן.
(הדגשות שלי)

6 שנים אחרי הדיונים על מתווה הגז – ההבטחות והאבטחות שמתאיינות

עכשיו, שש שנים אח"כ, מסתבר שההבטחות והאבטחות של נובל היו רשומות על הקרח, מעוגנות בחול טובעני. המציאות מורה שנובל/שברון פוגעים בעסקאות של שותפי תמר, שביכולתם, והם מיישמים יכולת זו, לפגוע בתחרותיות במשק המקומי, שמתווה הגז היה מבוסס על הבטחות ואבטחות של נובל שאינן מיושנות.

יתרה מזאת, מתברר שבהיפוך מלא להצהרות של נובל בועדת קנדל, שעכשיו נובל/שברון טוענים לזכות ווטו בתמר. ערן אזרן כותב במאמר בכותרת "פתיחה מחדש של מתווה הגז": מדינת ישראל בדרך לעימות חזיתי עם שברון.  כי נובל אנרג'י, מפעילת מאגרי הגז תמר ולווייתן, הודיעה כי היא דוחה את הפרשנות של המשנה ליועמ"ש, מאיר לוין, לפיה עליה לוותר על זכות הווטו בתמר החל מ-2022. נובל/שברון טוענת שהפרשנות של לוין מנוגדת ללשון מתווה הגז, ולכן בכוונתה לפעול בכל אמצעי חוקי על מנת לסכלה.

המשמעות של כל אלו היא שמתווה הגז מבוסס על הצהרות ('הבהרות') שקריות של נובל.
המשמעות, כפי שכותב אזרן – שישראל בדרך לעימות חזיתי עם שברון.

חלון ההזדמנות של ישראל 

לכן לישראל אין ברירה אלא לקבוע תנאים, גם אם מאוחרים, אשר יאסרו על נובל/שברון לפגוע בעסקאות של שותפי תמר, חייבים ברגולציה שתחייב את נובל/שברון לאפשר לכל אחד מהשותפים במאגר למכור גז ולהשתמש בתשתית העברת הגז לפי חלקו במאגר (מכר בנפרד), חייבים ברגולציה שתבהיר כי השותפים בתמר לא צריכים לקבל את אישור נובל לעסקאות עליהן הם חותמים. ובמדת הצורך, אף לשנות ולבטל את מתווה הגז.

ועד כתיבת הרגולציה והתקנות, רשות התחרות צריכה לאסור על נובל/שברון לפגוע בעסקאות של שותפי תמר, ואם לא יעשו זאת לקחת מהם את החזקה בתמר.

קישורים: 

 
 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן