הגברת התחרות במשק הגז בישראל ופתרון הכשלים שבו – פנית שומרי הבית למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולממונה על התחרות

הגברת התחרות במשק הגז ופתרון הכשלים שבו

בימים האחרונים הושלמה עסקת רכישת חברת נובל אנרג'י על ידי חברת שברון האמריקאית, באמצעות עסקת חילופי מניות. חברת נובל אנרג'י מפעילה את שדות הגז תמר ולוויתן והיא, יחד עם שותפתה במאגרים אלה- דלק קידוחים, מהווים הלכה למעשה מונופול בשוק הפקת ואספקת הגז בישראל, תוך ניצול לכאורה של מצב זה ופגיעה בציבור.  

שומרי הבית פנו ב- 7.10.20 (באמצעות עו"ד מתן גרפינקל) אל עו"ד מיכל הלפרין הממונה על התחרות ואל עו"ד מאיר לוין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בתחום הכלכלי – בבקשה להתייחסותם והצעדים שהם ינקטו כדי לפתור את כשלי השוק שהתגלו בשוק הגז הישראלי בכלל וכן עמותת שומרי הבית פנתה בהצעה לפתרון ואף לכך מבקשת את ההתייחסות העיניינית.   

דוגמאות לכשלים במשק הגז הישראלי

 • כדוגמא לכשלים התברר כי מנהל השיווק של נובל אנרג'י תמחר במכרז חברת החשמל בתחילת שנה זו גם אתההצעה מטעם תמר וגם את ההצעה מטעם לוויתן.
 • במקרה אחר הטילה נובל אנרג'י וטו על חתימה על הסכם לאספקת גז לבתי הזיקוק בחיפה ולחברת כימיקלים לישראל, בו זכה מאגר תמר (ההסכם נחתם לאחר שהשותפות הסכימו על פיצוי כספי לנובל אנרג'י).
 • במקרה שלישי נובל אנרג'י חסמה את האפשרות של חברת החשמל לייבא גז מונזל ומוזל.
 • אמש (6.10.20) דווח כי שברון הורתה באופן כוחני וחסר תקדים לעצור את הזרמת הגז ממאגר תמר לחברת החשמל, וזאת על מנת לחייב אותה לרכוש גז במחיר יקר יותר ממאגר לוויתן, או להשלים את מכסתה לשנה זו ממאגר תמר, בהתאם לחוזה העוגן היקר מ- 2010.

  פעולה דורסנית זו נעשתה בניגוד להוראות שטר החזקה של מאגר תמר המחייבות את שברון, לפיהן אין לאפשר מטעמים בלתי סבירים שלא לספק גז לצרכנים בישראל.

  מפרסומים בכלי התקשורת עולה כי חברת החשמל פנתה לממונה על התחרות בעניין, גוללה את התנהלותה הבלתי תחרותית של חברת שברון וביקשה את התערבותה. 

  האינטרס של מונופול הגז להעדיף את קידומו של מאגר לוויתן על פני תמר, כפי שנעשה, ברור, וזאת על רקע אחזקותיו העודפות במאגר לוויתן, המחירים הגבוהים יותר לחברת החשמל בחוזה הזמני הנוסף, שיקולי המיסוי (לוויתן רחוק יותר מהשתת מס רווחי יתר) וכן נוכח חיובה של חברת דלק קידוחים למכור את אחזקותיה במאגר תמר עד לסוף שנת 2021, במסגרת הוראות מתווה הגז.

כשלים אלה ואחרים פוגעים פגיעה של ממש בציבור הישראלי ויש בהם כדי לפגוע פגיעה אנושה בתחרות במשק הגז הישראלי.

צוות בין-משרדי (המורכב מנציגי משרדי האנרגיה, האוצר המשפטים ורשות התחרות) שהוקם השנה כדי לתת מזור לסכסוכי השותפים במאגר תמר, שנתגלו מאז החלה התחרות בין מאגר לוויתן למאגר תמר בתחילת שנה זו, הבהיר לאחרונה, באמצעות הממונה על התחרות לדלק קידוחים, על בטלות זכות הווטו שלה במאגר תמר, מאז 2006 וכן הודיע לנובל אנרג'י, כי זכות הווטו שלה במאגר תמר תקפה עד לסוף שנת 2021 או עד המועד בו דלק קידוחים תמכור אחזקותיה בתמר פטרוליום לצד ג' בלתי קשור למונופול, המוקדם מבין השניים.

כניסתה של שברון לישראל, יחד עם השלמת רכישתה של חברת אית'קה (הפועלת להפקת גז ונפט בים הצפוני) על ידי קבוצת דלק, מהווים הזדמנות פז לתקן את הכשלים התחרותיים מהם סובל משק הגז הישראלי.

הצעה לפתרון

ניתן לנצל את העובדה כי דלק קידוחים מחויבת למכור אחזקותיה במאגר תמר עד לסוף שנת 2021 ולהביא למצב בו יפעלו בשוק הגז המקומי שלושה מפעילים נפרדים – אחד לכל מאגר גז פעיל:

 • תמר יופעל על ידי נובל אנרג'י (או שברון הנכנסת בנעליה);
 • לוויתן יופעל על ידי דלק קידוחים באמצעות אית'קה או מפעיל אחר שתבחר בו
 • ושברון תחויב למכור בו את אחזקותיה בתוך שלוש שנים ממועד קבלת החזקה במאגר
 • מאגרי כריש ותנין יופעלו (כפי המצב כיום) על ידי אנרג'יאן היוונית, החל מהשנה הבאה, על פי התכנית הקיימת

בדרך זו תובטח תחרות במשק הגז הישראלי בין מאגרי הגז השונים ללא בעלויות צולבות ביניהם ותביא בהכרח לירידת מחירים ולשוק יעיל ותחרותי יותר.

נוכח חשיבות הדברים למחירי הגז ויוקר המחיה בישראל בכללותו, בדגש על תקופת המשבר הכלכלי הנוכחית, עמותת שומרי הבית מבקשת את התייחסות הממונה לתחרות והיועץ המשפט לממשלה ביחס לצעדים שבכוונתם לנקוט על מנת לפתור את כשלי השוק שנתגלו בשוק הגז הישראלי בכלל. וכן את ההתיחסות להצעת הפתרון שהציעה העמותה. שומרי הבית ביקשו את ההתיחסות בהקדם כדי שיוכלו לכלכל את המשך הצעדים. 

אנו עוקבים ונעדנכם.

לקריאת המכתב השלם. 

מענה רשות התחרות

בתאריך ה-15.10.2020 התקבל מענה רשות התחרות ובו הם דיווחו שבימים אלה הם בוחנים את הנושאים ואין בידם את הפתרונות עדיין. 

אנו ממשיכים לעקוב. 

לקריאת מענה רשות התחרות

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן