האם אסדת לוויתן מפרה את תנאי היתר ההזרמה לים?

האם אסדת לוויתן מפירה את תנאי היתר ההזרמה לים

תחקיר משרד האנרגיה שפורסם לציבור בעקבות תקלה באסדת לוויתן חשף בפנינו כי לכאורה אסדת לוויתן אינה עומדת בתנאי היתר ההזרמה לים שניתן לה. 
ב- 13.08.20 פנינו באמצעות עו"ד מתן גרפינקל למשרד להגנת הסביבה וביקשנו הבהרות.

על ארוע התקלה באסדת לוויתן ב- 18.5.20 

ואלו פרטי המקרה: ב- 18.05.20 ארעה תקלה באסדת לוויתן, בעקבותיה הופעלה מערכת החירום באסדה והופסקה הפקת הגז. כשבוע לאחר מכן, ב- 24.05.20 פורסם באתר משרד האנרגיה דיווח מפורט לגבי הגורמים לתקלה.

בדיווח נאמר כי: "מערכת החירום הופעלה בעקבות התרעה של אחד הווסתים במכלים של גלישת נוזלים. הווסת אשר התריע על הגלישה הינו וסת במיכל האוגר מים לאחר שימוש בהם במטבח, מים הניגרים על גבי רצפת האסדה ומי מוצר, טרם נקיונם והזרמתם לים"

מהדיווח עולה שבניגוד לתנאי ההיתר, הוסת באסדה אוגר מים משלוש מערכות שונות: מי התוצר, מי מטבח ומים ניגרים מסיפוני האסדה. בהיתר מצויין בפירוש כי באסדה מותקנים שלוש מערכות נפרדות לאגירת הנוזלים שצוינו, ובהן מותקן וסת עצמאי לכל אחת מן המערכות.

שאלות ותהיות שהופנו למשרד להגנת הסביבה

אנו תוהים האם באסדה מותקן מיכל אחד שמכיל מים משלושה מקורות שונים כפי שצוין בדיווח, או שמא מדובר בתקלה שארעה בשלושה וסתים בשלושה מכלים שונים?

כמו כן, אנו מבקשים לדעת האם הותקנה באסדת לוויתן מערכת ניטור רציף ומכוון במערכת התשטיפים הפתוחה שבאסדה והאם בוצעו הבדיקות למי התוצר כמתחייב בהוראות היתר ההזרמה. 

אנו עוקבים ונעדכן. 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן