האם דלק קידוחים פירסמה דיווח שקרי לבורסה הישראלית?

האם דלק קידוחים דיווח שיקרי לבורסה

הונאת משקיעים?

דלק קידוחים דיווחה בסוף 2019 לבורסה הישראלית על שתי חלופות להובלת הקונדנסט מלוויתן- אחת מהן באמצעות מיכליות דרומה, לצורך מכירתו לגורם זר. בתחילת 2020 ובעקבות חשיפת האמת, דלק קידוחים הוציאה הודעה מתוקנת לבורסה ובה נאמר כי תזרים את הקונדנסט באמצעות צנרת ותמסור אותו  לבז"ן, חינם אין כסף. זאת, על אף ששוויו של הקונדנסט בלוויתן נאמד בכ- 36 מיליון דולר בשנה.

עולה אפשרות כי דלק קידוחים העדיפה לכאורה שלא "להסתבך" עם בתי הזיקוק של פז באשדוד, להם היא מוכרת את הקונדנסט מתמר ב- $52 לחבית, ולא לספר לציבור המשקיעים כי הקונדנסט ממאגר לוויתן יימסר חינם אין כסף לבית הזיקוק המתחרה בפז, בז"ן.

כדי לנסות להוכיח שההודעה הראשונה של דלק קידוחים לבורסה הייתה שגויה ולכאורה היוותה הונאת משקיעים, פנינו גם למשרד להגנת הסביבה (ואכן קיבלנו אישור כתוב לכך שלא הייתה כל פנייה של דלק קידוחים בנושא או כוונה של המשרד להזרים את הקונדנסט דרומה) וגם ביקשנו את רישיון העסק של חוות המיכלים של תש"ן באשקלון. זאת, משום שהגיע אלינו מידע פנים לפיו נובל אנרג'י לא קיבלה כלל היתר רעלים לאחסון הקונדנסט בחוות המיכלים באשקלון.

ביום  02/02/20 הגישה עמותת "שומרי הבית" בקשת חופש המידע למשרד להגנת הסביבה כדי לאמת את הערכתנו בדבר המידע השגוי ששחררה דלק קידוחים, לכאורה, בה ביקשנו מידע נוסף כמפורט להלן לגבי חברת תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ) וחברת קו מוצרי דלק בע"מ.

בפנייתנו זו, שנשלחה ע"י עו"ד מתן גרפינקל, ביקשנו חשיפה של כל המידע הנוגע ל:

  1. התנאים הנוספים של כל רישיונות העסק התקפים של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ושל חברת קו

מוצרי דלק בע"מ, שניתנו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

  1. כל היתרי הרעלים התקפים שניתנו על ידי המשרד להגנת הסביבה לחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

ולחברת קו מוצרי דלק בע"מ.

פנייתנו טרם נענתה – מעל 7 חודשים!

עד לאמצע חודש ספטמבר 2020 בקשתנו זו טרם נענתה וזאת, בניגוד להוראות הדין. 

בתכתובת דוא"ל עם המשרד להגנת הסביבה התגלה לעורך דיננו, להפתעתו, כי הפנייה של המשרד להגנת הסביבה לחברות תש"ן וקו מוצרי דלק נעשתה רק לאחרונה וזאת, בניגוד להוראות חוק חופש המידע, כך שהמידע (אם בכלל יתקבל), יגיע רק בעוד מספר שבועות. 

אנו תמהים מדוע הממונה על חופש המידע במשרד להגנת הסביבה התעכב 7 חודשים תמימים עד שפנה לקבלת המידע! מדובר באי עמידה במועדים הקבועים בחוק. 

ב- 11.09.20 פנינו למשרד המשפטים על  מנת שיבדוק את הנושא ובמידת הצורך, יתערב לטובת קבלת המידע.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן