בעקבות דו"ח חמור ביותר של חברת RPS שומרי הבית דורשים עצירה מיידית של פעילות אסדת לוויתן עד לתיקון ליקויי הבטיחות החמורים

בעקבות דו"ח חמור של RPS - דורשים עצירת פעילות אסדת לוויתן עד לתיקון הליקויים

נערך ב26.4.2021

בעקבות תקלות מרובות באסדת זיקוק לוויתן הופעל הלפיד המותקן באסדה עשרות פעמים – הפעלה השמורה למקרי קיצון. על רקע זה הזמין משרד האנרגיה דו"ח מקצועי מחברת RPS על מנת לערוך בחינה יסודית של אופן תפעול האסדה ומערכותיה לאור התקלות החוזרות והנשנות בה, מאז שהחלה את פעילותה.

תוצאותיו של הדו"ח שהוזמן פורסמו השבוע ומהן עולה תמונה עגומה מאוד של הנעשה באסדת לוויתן ביחס לאופן תפעולה. הדו"ח מצביע בבירור על כך, כי רק בדרך נס לא נגרמה פגיעה בחיי אדם, נוכח תפעולה הקלוקל של האסדה.  

ממצאי הדו"ח:

א. לא מבוצעות באסדה פעולות אימות הדרושות לקיומן של פעולות תחזוקת ובטיחות. 
ב. אין דו"חות תחקור רציניים בעקבות אירועי בטיחות ואין למידה מספקת האם אירוע דומה יכול להתרחש במקום אחר באסדה. 
ג. אין ציות לתקנים בין לאומיים הנוגעים למערכות בטיחות אוטומטיות ולפרקטיקה המיטבית המקובלת בתעשיית הנפט. 
ד. לתקרית הבטיחות מיום 2.5.20 היה פוטנציאל משמעותי לפגיעה בחיי אדם ולמרות זאת חברת נובל אנרג'י דיווחה כי תקרית זו לא הייתה משמעותית. 

הדו"ח קובע כי מתקיימת "הפרה משמעותית של תקנים בינלאומיים ושל תהליכי איכות מקובלים במתקני גז ונפט".

הדו"ח קובע שחברת נובל אנרג'י נדרשת לבצע עבודה רחבת היקף כדי לתקן את המצב ולהגיע לרמה של עמידה בתקנים הנדרשים והנהוגים בתעשייה.

מסקנות חמורות מארוע דליפת הגז ב2.5.2020

חברת RPS חקרה ובדקה את ארוע דליפת הגז על האסדה שארע ב2.5.2020 והתייחסה לכך שצוות האסדה לא הצליח להבין את חומרת דליפת הגז שהתרחשה שם ב-2 במאי, שאם הייתה ניצתת הייתה עלולה לגרום ל"אובדן רב של חיים". 

עוד RPS כותבת בדו"ח בהקשר להתייחסות הצוות לארוע הדליפה ב5.5.2020   "… העובדה שצוות האסדה נכשל בהערכת הנזק הפוטנציאלי, צריכה לעורר דאגה רבה".


הצורך בהפסקה מיידית ובאופן מלא של פעילות האסדה

בעקבות ממצאי הדו"ח החמורים הגישה עמותת שומרי הבית מכתב התרעה למשרד האנרגיה ובו דרישה להורות כי עד לתיקון מלוא התקלות כנדרש בדו"ח, תופסק לאלתר ובאופן מלא פעילותה של אסדת לוויתן.  

"על רקע ממצאיו החמורים מאד של הדו"ח – מובן כי המשך פעילותה של אסדת לוויתן עד לתיקון מלא ומוחלט של המחדלים שנתגלו, בהתאם לדרישות המופיעות בדו"ח, מעמיד בסיכון הן את עובדי האסדה והן בריאות הציבור ואיכות הסביבה.
כל עוד לא יתוקנו ליקויים אלה, קיים סיכוי של ממש לתקלות נוספות העלולות להביא חלילה לפגיעה בנוגעים בדבר."
עמותת שומרי הבית מבקשת להורות כי "עד לתיקון מלוא התקלות כנדרש בדו"ח, תופסק לאלתר ובאופן מלא פעילותה של אסדת לוויתן."

ידיעה לתקשורת – עמותת שומרי הבית: 

עמותת "שומרי הבית" במכתב התראה למשרד האנרגיה בטרם נקיטת צעדים משפטיים: עיצרו לאלתר ובאופן מלא את פעילות אסדת לוויתן עד לתיקון מלוא התקלות בה, כנדרש בדו"ח חברת RPS שהזמין המשרד.

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית":
"בדיוק כפי שהזהרנו, מאז תחילת פעילותה המסחרית של אסדת זיקוק הגז לוויתן בתחילת ינואר השנה, אירעו באסדה עשרות תקלות, לרבות חמורות מאד. הדבר אף הוביל את משרד האנרגיה להזמין חברה חיצונית בלתי תלויה על מנת לבדוק את ההתנהלות המקצועית באסדה. הדו"ח של חברת RPS שפורסם השבוע, מציג ממצאים חמורים ומעלה חששות כבדים ביחס להמשך הפעילות של האסדה. על פי הדו"ח, אסדת לוויתן אינה עומדת בתקנים הבינלאומיים, איננה פועלת בהתאם לפרקטיקה המיטבית המקובלת בתעשייה, ולפחות תקלה אחת שהתרחשה בה, היתה בעלת פוטנציאל קטלני לחיים רבים.

חברת נובל אנרג'י עצמה ומנהליה ממעיטים בחומרת התקלות שהתרחשו ופוטרים אותן כ"אירועים תפעוליים", או "חבלי לידה", אבל בדיוק על החברה הזו כבר כתב המשרד להגנת הסביבה כי יש לה "בעיות אמינות קשות" ואף השית עליה עיצומים כספיים, בשל חריגות מהיתרי הפליטה לאוויר וההזרמה לים של אסדת לוויתן, שהתרחשו השנה.

מיקום הפצצה המתקתקת הזו במרחק של פחות מ- 10 ק"מ מהחוף, בקרבה למתקני ההתפלה, לאוכלוסיה אזרחית צפופה ולבסיסי צבא, מחייב הסקת המסקנות כעת, לפני שיהיה מאוחר מדי.

יש לעצור כל פעילות של האסדה המסוכנת הזו, ללא כל שיהוי נוסף, לפני שיתרחש האסון, עד ליישום מסקנות צוות הבדיקה של חברת RPS.

חיי אדם רבים נמצאים על הכף.

גורל חיי אדם חייב להיות קודם לשיקולים כלכליים או פוליטיים".

עדכון מהמשך המעקב על  יישום המלצות דו"ח RPS 

ב- 3.9.2020 פנינו בדרישה להורות על הפסקת פעילות האסדה עד לתיקון הליקויים שעלו בדו"ח. למרבה הצער משרד האנרגיה לא טרח להשיב לפנייתה זו. 
ב- 22.12.2020 נעשתה פניה נוספת בה ציינו כי
חלפו מרבית המועדים המנויים בדו"ח לצורך השלמת הטיפול בליקויים שנתגלו ו/או השלמת ביצוען של דרישות כאלה ואחרות. וביקשנו לדעת האם תוקנו הליקויים והושלם ביצוע מלוא הדרישות העולות מהדו"ח בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בדו"ח. לכך נתקבל מענה ממשרד האנרגיה מאוד קצר ועמום. 

ב- 21.4.2021 נשלח מכתב נוסף על ידנו למשרד האנרגיה. 
במענה לפניתנו הקודמת התקבל מענה ממשרד האנרגיה : "חברת נובל פועלת למול משרד האנרגיה בהקשר של תיקון הליקויים אשר נמצאו על ידי חברת RPS .  חלק מהפרטים אשר חברת נובל העבירה בהתאם ללוח הזמנים הנדרש ממנה אושרו על ידי משרד האנרגיה, חלקם מצויים עדיין בבדיקה וחלקם לא אושרו על ידי משרד האנרגיה, ועל חברת נובל לעבדם ולשולחם שנית למשרד."

בנוסף,  על פי האמור בדו"ח על כל הליקויים שנתגלו להיות מתוקנים עד ליום 28.2.2021 ,כלומר לפני קרוב לחודשיים. אנו מבקשים לדעת האם תוקנו כל הליקויים והושלם ביצוע מלוא הדרישות העולות מהדו"ח לשביעות הרצון המלאה של משרד האנרגיה ושל חברת הבקרה ששכר. 
כמו כן אנו מבקשים לקבל את פירוט הצעדים שננקטו לטובת תיקון ליקויים אלה. 

ממשיכים לעקוב ולעדכן. 

 

מקורות: 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן