על ההסכם של חברת החשמל עם לוויתן שמונע רכישות גז נוזלי זול

החוזה של חברת החשמל עם שותפויות הגז מונע רכישת גז בזול

בתחילת יוני 2020, פורסם כי חברת החשמל רכשה באחרונה תשעה מטעני גז נוזלי, במטרה לשמור על רציפות תפקודית באספקת החשמל ויצירת יתירות כחלק מהיערכות לשעת חירום. הגז נרכש במחיר ממוצע של כ-3 דולרים ליחידת חום – הנמוך בכ–50% ביחס למחיר הגז שרוכשת חברת החשמל מתמר (6.2 דולרים) ובכ–40% ביחס למחיר הגז שהחברה רוכשת מלווייתן (4.78 דולרים). מחיר הגז הנוזלי, בתוספת עלויות תפעול (גיזוז), מסתכם בפחות מ-3.5 דולרים ליחידת חום.

כ-25% מסך הכמות שרכשה חברת החשמל לא ינוצלו על ידי משק החשמל, ולכן החליטה הרשות לייעד את עודפי ה-LNG לצרכני הגז בסקטור התעשייה המחוברים למערכת ההולכה, וכן לצרכני הגז הטבעי ברשת החלוקה. זאת על מנת שצרכני התעשייה והחלוקה ייהנו מרכישת גז טבעי במחיר נמוך מהמחיר הממוצע שלו בישראל. לצורך זה, רשות הגז הטבעי פרסמה בסוף מאי 2020 קול קורא לבחירת גוף שירכוש את עודפי הגז הטבעי הנוזלי הזול שרכשה באחרונה חברת החשמל, וימכור אותם לצרכני התעשייה והחלוקה. בכך תהפוך חברת החשמל למתחרה ישירה של ספקי הגז בישראל – מאגרי לווייתן ותמר.

אלא שב-14 ליוני 2020 פורסם כי שותפות מאגר הגז הטבעי לווייתן שלחה מכתב רשמי לחברת החשמל שבו היא טוענת כי הרכישה של חברת החשמל של גז נוזלי זול בחו"ל מהווה הפרה של החוזה ביניהן מיוני 2019.

החוזה המדובר כלל רכישה של עד 4 מיליארד מ"ק גז טבעי לתקופה של עד שנתיים, ובהיקף של עד מיליארד דולר. לפי שותפי לווייתן, בחוזה יש שתי התניות. חברת החשמל אינה מחויבת ברכישת כמות מינימלית של גז, אבל ככל שתחליט לקנות גז שלא מתמר, היא תוכל לעשות זאת רק דרך מאגר לווייתן.

ואכן, לפי הדוחות של חברת החשמל לרבעון הראשון של 2019, עיקריו של הסכם לוויתן הינם כדלקמן:

"…  ד. החברה מחויבת לפנות לשותפות לוויתן על בסיס חודשי לצורך רכישת כמויות גז שהיא איננה רוכשת מהשותפים בפרויקט תמר. השותפים בפרויקט לוויתן רשאים לסרב (באופן מלא או חלקי) לפניית החברה, וזאת כאשר אין ביכולתם לספק גז (גם בשל אספקת גז לצד ג').

ה. החברה רשאית לרכוש בשוק החופשי כל כמות גז שהחברה הזמינה והשותפים בפרויקט לוויתן סירבו לספק."

כתוצאה מכך, ב-15 ליולי 2020, פורסם בגלובס כי "חברת החשמל החליטה שלא לרכוש מטעני גז נוזלי נוספים מעבר למטענים שכבר רכשה, ובכך ייחסם ערוץ שאפשר לתעשייה המקומית לרכוש גז במחיר נמוך משמעותית מזה שהציעו מפיקי הגז המקומיים … ברקע ההחלטה לחצים מצד בעלי הזכויות במאגר לוויתן שטענו כי חברת החשמל מפירה התחייבות משפטית כשהיא מרחיבה את יבוא הגז הנוזלי לישראל מעבר לשני מטענים בשנה."

אז מה היה לנו כאן?
חוזה של חברת החשמל עם שותפי לוויתן מ-12 ליוני 2019, הכולל סעיף הנותן זכות וטו לשותפי לוויתן על רכישות גז של חברת החשמל, המונע למעשה מחברת החשמל לרכוש גז נוזלי זול מחו"ל.

חלם כבר אמרנו.

קישורים:

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן