אזהרה חמורה לבריאות הציבור והסביבה: דלק קידוחים מקצצת באחזקת אסדות הגז

אזהרה חמורה לבריאות הציבור - דלק קידוחים מקצצת באחזקת אסדות הגז

 

השותפות בפיתוח מאגרי הגז תמר ולוויתן – דלק קידוחים ונובל אנרג'י – נפגעו פגיעה קשה בעקבות משבר הקורונה וצניחת מחירי האנרגיה בעולם. הכנסותיהן של שותפויות הגז ספגו ירידה משמעותית.
כתוצאה מכך, הצהירה לאחרונה דלק קידוחים בתמצית דו"ח הכספים שלה על כוונתה לצמצם בצורה משמעותית מאוד את השקעותיה בתפעול ואחזקת אסדות הגז תמר ולוויתן.

יש לוודא שמצבה הכספי הקשה של דלק קידוחים ורצונה המוצהר לצמצם הוצאות אחזקה ותפעול – לא יבוא על חשבון בריאות הציבור והסביבה

ב- 23.07.20 פנינו באמצעות עו"ד מתן גרפינקל למשרד האנרגיה בבקשה שהמשרד יוודא שהקיצוצים בתקציב השותפות בפיתוח מאגרי לוויתן ותמר לא יבואו על חשבון איכות הסביבה ובריאות הציבור.
אנו דורשים ממשרד האנרגיה לוודא שנוכח מצבה הכספי הבעייתי של דלק קידוחים לא תצומצם התקנתן או תחזוקתן של מערכות הנוגעות לשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור.

מכתבנו נשלח לאחר שבתמצית הדו"חות הכספיים של דלק קידוחים לשנת 2020 נכתב כי החברה מקצצת בתקציבי התפעול ודוחה השקעות מתוכננות לשנים הבאות:

"כחלק מאסטרטגיית ההתמודדות עם משבר הקורונה, פעלו שותפי תמר, שותפי לוויתן ושותפי בלוק 12 בקפריסין, להתייעלות ולקיטון בתקציבי התפעול ולדחיית תקציבי השקעות מתוכננות לשנים מאוחרות יותר, ובהתאם אישרו השותפים בפרויקטים הנ״ל תקציבים מעודכנים לשנת 2020 ,כך שהקיטון הכולל הסתכם לסך של כ- 131 מיליון דולר (במונחי 100%, חלק השותפות כ -41 מיליון דולר),
כדלקמן: בפרויקט תמר קיטון של כ- 63 מיליון דולר(100%, חלק השותפות כ- 14 מיליון דולר);
בפרויקט לוויתן קיטון של כ – 45 מיליון דולר (100%,חלק השותפות כ- 20מיליון דולר); ובפרויקט בלוק 12 בקפריסין קיטון של כ- 23 מיליון דולר (100%, חלק השותפות כ- 7 מיליון דולר). השותפות ממשיכה ופועלת, יחד עם יתר שותפיה בפרויקטים הנ״ל, להרחבת תוכנית הקיטון התקציבי אף לשנים הבאות."
(ההדגשות אינן במקור)

תמרור אזהרה שאסור להתעלם ממנו

אחזקה תקינה של אסדות הגז כרוכה בהשקעות הכספיות גבוהות הן לצורך תפעולן, והן לצורך עמידה בהוראות החוק לצורך הגנה על בריאות הציבור והסביבה. מצבן הכספי הרעוע של השותפויות ורצונן המוצהר לחסוך בהוצאות תפעול ואחזקה הוא תמרור אזהרה חמור שמתנוסס מעל האסדות.

אנו דורשים ממשרד האנרגיה לוודא שהאינטרס הציבורי והסביבתי יישמר.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן