הפורום לאנרגיה נקייה: יש להקפיא תכנון הקמת תחנות כוח חדשות ולהגדיל את הקיימות

בעקבות פרסום דו"ח חדש של המשרד להגנת הסביבה בנוגע להקמתן של שמונה תחנות כוח חדשות והגדלת תחנות קיימות וכן ולקראת דיונים על תכניות אותן מקדם משרד האנרגיה להקמתן של תחנות כוח גזיות, הפורום לאנרגיה נקיה פנה ב- 29.06.20 לגב' דלית זילבר – מנהלת מנהל התכנון במשרד הפנים, במכתב בבקשה להתייחס בכובד ראש לדו"ח המשרד להגנת הסביבה ולפעול בהתאם.

משרד האנרגיה מקדם בימים אלו בניית 8 תחנות כוח גזיות חדשות:

 1. תת"ל 29 -קסם אנרגיה
 2. תת"ל 21 -ריינדיר, כפר סבא
 3. תת"ל 11ב'- הרחבת תחנת כוח דוראד
 4. תת"ל 24 -תחנת כוח OPC ,מישור רותם
 5. תמ"א 12ב' /11ב' – תחנת כוח מבואות גלבוע
 6. תמ"א 12ב' /11ג' – תחנות כוח צבאים (בית שאן)
 7. תחנת הכח אלון תבור
 8. תחנות הכח בחדרה

המשרד להגנת הסביבה בחן את ההיבטים הכלכליים והטכנולוגיים של כושר ייצור מאנרגיה סולארית בתוספת אגירה, והגיע למסקנה כי הקמתן של תחנות כוח גזיות מסוג פיקריות הינה יקרה ואינה נחוצה מבחינת אספקת חשמל סדירה.
נוסף למסקנה זו, הדו"ח האמור גם מציע לבחון גם את הצורך בהקמתן של תחנות גזיות מסוג מחז"מ, לאור העובדה שאנרגיה סולארית בתוספת אגירה, יכולה להחליף גם אותן.

החלופה הסולארית תביא לחסכון משמעותי ביחס לגז

בהיבט הכלכלי, חלופת האנרגיה הסולארית בתוספת אגירה מאפשרת חיסכון של 9 אגורות לקוט"ש, לעומת
הקמתן של תחנות כוח פיקריות.

פתרון האגירה כבר קיים ובמחיר תחרותי

בהיבט הטכנולוגי, משק החשמל זקוק בעיקר לאגירה של 5-4 שעות, דבר שהסוללות יכולות לספק כבר היום במחיר תחרותי.

תחנות הגז פולטות זיהום אוויר רב ובנוסף פולטות כמות עצומה של גזי חממה שמחריפים את משבר האקלים

יחידות פיקריות הן יחידות גזיות מזהמות במיוחד וכן פולטות גזי חממה רבים (לכל הפחות 522 גרם
לקוט"ש). נוסף על כך, לכל תחנת גז נלווית תשתיות סולר לגיבוי. מדובר בצנרת, מיכלים ובשריפת סולר לעיתים תכופות, לכל אורך השנה.
פליטות מזהמי האוויר משריפת הגז וכן משריפת הסולר, הופכות את תחנות הכוח המופעלות על גז למזהמות במיוחד.

בעידן משבר האקלים יש בעייתיות סביבתית וכלכלית בהקמת תחנות כוח המונעות בגז

בעידן של משבר אקלים חריף קיימת בעייתיות, לא רק סביבתית אלא גם כלכלית, בהקמה של תחנות כוח המופעלות על גז, מן הטעמים הבאים:

 1. ישראל תתקשה להתחייב ליעדים גבוהים של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, כאשר היא בונה שורה של תחנות כוח מופעלות בגז.
 2. מדינות רבות בעולם צפויות לאמץ בשנים הקרובות "מס פחמן" ולייצר מכסות למוצרים שטביעת הפחמן שלהם גדולה. הישענות משק החשמל בישראל על גז, תייקר את המוצרים הישראלים בטווח של כמה שנים ותהפוך אותם לפחות תחרותיים בשווקים הבינלאומיים.
 3. מחיר האגירה והפקת חשמל מאנרגיה פוטו-וולטאית יורד באופן מתמיד, כפי שמופיע בשורה של דו"חות בינלאומיים וגם על פי מצגת של משרד האנרגיה הישראלי.
  אנו מתקרבים לנקודה בה יהיה כדאי לפרק תחנות כוח קיימות בישראל להקים במקומן תחנות כוח מבוססות אנרגיה מתחדשת ואגירה. בשורה של מדינות בעולם – למשל קליפורניה, אינדיאנה ואריזונה – כבר היום מחליפים תכניות של תחנות כח בהקמת תשתיות אנרגיה סולארית בתוספת אגירה.

משרד האנרגיה אינו בוחן באופן ראוי את החלופה של אנרגיה סולארית ואגירה

בפניותינו לרשות החשמל במהלך שנה זו, דרשנו שכל כושר ייצור חדש יגיע מאנרגיה סולארית ואגירה, אלא אם כן היזמים כשלו מלהוכיח היתכנות תכנונית וכלכלית.

כ- 66% מכל קוט"ש חדש במכרזי אנרגיה בעולם מבוססים כיום על אנרגיה מתחדשת

ובארה"ב- 76% בשנת 2019! ראוי שגם ישראל תאמץ מגמה זו.

לאור זאת, ראוי כי מוסדות התכנון לא ידונו בהקמתן של תחנות כח גזיות נוספות, כשחלופת הייצור מאנרגיה סולארית ואגירה לא נבחנה לעומקה.

חברי הפורום מבקשים ממנהלת מנהל התכנון להורות בדחיפות על הקפאת כל מהלך תכנוני בנושא הקמת תחנות גזיות חדשות ו/או יצירת מלאי תכנוני עבורן, עד לליבון הנושא לעומקו והגעה למתווה ממשלתי מוסכם ואחיד, חוצה משרדי ממשלה.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן