הסדר החוב של מצרים עם חברה ספרדית מוכיח – הויתור של ישראל על החוב המצרי לחברת החשמל – שערוריה!

זוכרים את פרשיית הוויתור על החוב המצרי ע"י חברת החשמל? 

אותו מחדל של ויתור על כ- 7 מיליארד ש"ח שניסינו למנוע במהלך 2019? חברת החשמל הסכימה לוותר למצרים על כ- 85% מהחוב..

על פי פרסומים זרים, הוויתור התמוה הזה היה בעצם תנאי שהציבו המצרים, כדי שיסכימו לרכוש את הגז של יצחק תשובה.

ובכן, מעניין לדעת שבמקרה דומה מאוד, עם חברה ספרדית, דווקא הסכימו המצרים לשלם את רוב החוב שנפסק להם בבוררות.
לאחרונה נחשף הסדר חוב דומה מאוד, בין המצרים לבין חברה ספרדית שהקימה והפעילה מתקן הנזלה לגז במצרים. המצרים בטלו חד-צדדית את ההסכם איתה, הספרדים פנו לבוררות בינלאומית והמצרים חוייבו בפסק בוררות לשלם לחברה כ-2 מיליארד דולר.

לפי דיווחים אחרונים UFG הספרדית הגיעה לסיכום עם חברות הגז המצריות על גביה של בין 60-90 אחוז מהחוב, וללא כל ויתור על יתרת החוב.

כלומר, בהסדר פשרה עדכני שנסיבותיו דומות מאוד לאלו שהביאו לחתימה על הסדר הפשרה של חברת החשמל הישראלית עם חברות הגז המצריות, הגיעו הצדדים להסכם לפיו יושב חלקו הארי של החוב.
זאת, בניגוד גמור להסדר הפשרה של חברת החשמל הישראלי, על פיו תקבל חברת החשמל כ – 15% בלבד מהחוב.

מאוחר יותר, העסקה התפוצצה, אבל הנכונות של המצרים לשלם שיעור של פי 4-6 מהחוב לספרדים ביחס לשיעור שהסכימו לשלם לנו, מדברת בעד עצמה.

בהמשך לפרשת מחיקת החוב המצרי לחברת החשמל, בה החליטה רשות החשמל ב- 15.12.19 לאשר את מחיקת החוב והוויתור על הון מכספי הציבור למרות התנגדות שומרי הבית לעסקה השערורייתית, השבוע פנינו באמצעות עו"ד מתן גרפינקל במכתב לרשות החשמל, על מנת להאיר את עיניהם בסיכומים החדשים שהתקבלו בפרשה שפרטיה מאוד דומים לפרטי הפרשה הישראלית – אך תוצאותיה שונות מאוד. 

כחלק מהתנגדות שומרי הבית למחיקת החוב, דרשנו וקיבלנו הליך של שימוע ציבורי בו הצגנו בצורה מסודרת את עמדותינו.
אחד מהטיעונים שלנו היה כי בחינה של הסדרי חוב דומים שנעשו בין חברות גז מצריות לגורמים אחרים בעולם העלתה כי שיעור ויתור על החוב בהסדרים אלה היה נמוך באופן משמעותי מזה המגולם בהסכם הפשרה והעומד על ויתור של כ- 85% משיעור החוב.
הסדרים אלה נסקרו במסגרת חוות הדעת שצירפנו בהליך השימוע.

רשות החשמל סקרה את ההסדרים והגיעה למסקנה כי הם אינם בני השוואה להסכם הפשרה, למרות שכאמור ניתן היה ללמוד מהם כי שיעור הוויתור על החוב שהושג בהם נמוך באופן משמעותי.

איננו מערערים על ההחלטה כעת, מה גם שהנושא הובא גם לדיון בבג"ץ. אולם, אנו רואים לנכון להביא לפני רשות החשמל  מידע חדש, שלא היה קיים בעת מתן ההחלטה הנוגע להסדר הפשרה ביחס לעסקת UFG ויש בו כדי לערער את אחד מהשיקולים היסודיים שעמדו מאחורי מתן ההחלטה ואישור הסדר הפשרה.

נציין כי קיימים קווי דמיון רבים בין הסכם הפשרה הישראלי למערכת היחסים שבין UFG לחברות המצריות: סכום החוב, זהות המדינה הנוגעת בדבר (מצרים), העובדה כי מדובר בהתקשרות בתחום האנרגיה ועוד מבחנים שפורטו בהרחבה בהחלטה.

עמדת שומרי הבית היא, כי יש במידע חדש זה, שלא היה בפני רשות החשמל במועד מתן ההחלטה, כדי להצדיק בחינה מחדש של החלטתה מיום 15.12.2019 בעניין מחיקת החוב המצרי.

העובדה כי הסדר חוב שהושג בין החברות המצריות לחברה מערבית טוב בכמה סדרי גודל מזה שהושג על ידי חברת החשמל, מחייבת, לכל הפחות את בחינת העניין ומתן התייחסות מחודשת של חברת החשמל לסוגייה.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן