הישג גדול לשומרי הבית! ניטור זיהומי שפך בים

בקיץ 2019 העברנו ל"פורום לוויתן", בראשות משרד האנרגיה, המלצה לחייב את נובל אנרג'י להתקין מערכת חישה מרחוק לשפך שמן (נפט לסוגיו) בים. שלחנו מסמכים המוכיחים כי ניטור כזה קיים ומופעל באסדות ימיות בעולם והצבענו על חברות מסחריות המספקות שירות זה.

לאחר תקופה בה נבחן הנושא במשרד להגנת הסביבה, לשמחתנו הרבה היחידה להגנה על הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה הרימה את הכפפה והכניסה להיתר ההזרמה לים של אסדת לוויתן, סעיף בנספח המציין את האפשרות להתקנת מערכת כזו, אך בנוסח שאינו מחייב. המשכנו ללחוץ ופנינו שוב למשרד להגנת הסביבה. לשמחתנו, המשרד השיב לנו כי חייב גם את נובל אנרג'י וגם את חברת אנרג'יאן (המפתחת את מאגרי כריש ותנין) לרכוש ולהתקין מערכות חישה מרחוק לשפך שמן (קונדנסט) לים, כהצעתנו.

באמצעות הפעלת הליך חופש המידע הצלחנו לקבל את מכתב הדרישה של המשרד מנובל אנרג'י ובו פירוט הדרישות ממנה, שנשלח אליה בתחילת חודש דצמבר 2019  וחייב אותה להציג למשרד את הזוכה במכרז ופירוט המערכת ותכונותיה, עד ל- 31.5.2020 וכן לרכוש ולהתקין את המערכת עד לסוף 2020, כחלק מתוכנית המוכנות של החברה לאירועי זיהום ים בשמן (קונדנסט).

במכתב הדרישה של המשרד להגנת הסביבה קיימת התייחסות למיקום אסדת לוויתן ולתוואי מערכת הצנרת המובילה את הקונדסט לחוף  – המיקום והתוואי מחייבים קיום מערך תגובה מהירה ויעילה לאירוע זיהום הסביבה הימית והחופית בשמן (נפט וקונדנסט), כתוצאה מפעילות האסדה והצנרת. 

היכולת לתגובה מהירה וממוקדת באירועי זיהום אלו תלויה ביכולת לאתר, לזהות ולמפות את הזיהום סמוך ככל הניתן לתחילת אירוע הזיהום.

על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, על המערכת לפעול בכל תנאי מזג האוויר, התאורה והראות ולכלול מספר שיטות לזיהוי, איתור ומיפוי הזיהום, על פי המאפיינים הייחודיים לאסדת לוויתן.  על המערכת לבצע חישה רציפה של שפך שמן (קונדנסט) מאסדת לוויתן ועד החוף, לרבות כל המתקנים שמפעילה נובל אנרג'י (צנרת ועוד). על המערכת לדעת לזהות את השפך ולספק נתונים לגבי מיקומו, שטח ההתפשטות שלו, כיוון תנועתו, זרמים ורוחות, נפח הזיהום ועובי שכבת השמן (קונדנסט). המיפוי יחל מיד עם קרות אירוע שפך ימי. הנתונים יועברו למרכז שליטה ובקרה יבשתי.

כעת הים שלנו מוגן יותר.
הישג זה לא היה מתרחש לולא המעורבות של "שומרי הבית", האיתור שלנו את הטכנולוגיה, הזיהוי באיזה ערוץ לפנות והלחץ המתמיד לממש את ההצעה (שהייתה כאמור לא מחייבת תחילה, על פי היתר ההזרמה לים של אסדת לוויתן).

תודה לשותפינו מעמותת "צלול", שסייעו בידינו לאורך הדרך.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן