בעקבות דו"ח השפך – נדרש לקדם בדחיפות ניטור רציף לזיהוי דליפות ושפך שמן באסדות הגז לוויתן ותמר

בעקבות הדו"ח המדעי המקיף והחמור שבחן את התוצאות הצפויות מתקלת שפך באסדת לוויתן פנינו השבוע במכתב, לרני עמיר, מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, המשרד להגנת הסביבה.

יש לקדם במהירות ניטור רציף לזיהוי דליפות ושפך שמן מאסדת לוויתן ואסדת תמר

לאור הממצאים החמורים העולים מהדו"ח, עמותת שומרי הבית מבקשת כי המשרד להגנת הסביבה יאלץ את חברת נובל אנרג'י לקדם בדחיפות פתרון ניטור רציף לזיהוי דליפות ושפך שמן באמצעות חישה מרחוק, הן מאסדת לוויתן והן מאסדת תמר, כפי שהמשרד דרש בנספחי היתר ההזרמה של אסדת לוויתן.  בנוסף, אנו מבקשים שהמשרד יבחן את הצורך בתיקון תכניות החירום ועדכון התנ"ס (תכנית ניטור סביבתית).

הדו"ח המדעי הנוכחי – המקצועי והמבוסס ביותר עד כה

דו"ח השפך שהוזמן ע"י שומרי הבית וצורף לבקשתנו זו, הוא המסמך המקצועי והמבוסס ביותר שנחשף לציבור, ביחס לסימולציות שפך מאסדת לוויתן. הוא ייחודי מבחינת רמתו המקצועית ורמת המומחים שערכו אותו (מומחי תוכן בעלי רקורד מפואר בתחום הספציפי הזה ובעלי ידע תיאורטי ומעשי מרשים), מבחינת איכות המידע אשר עליו הוא מבוסס (מידע אמיתי ומודלים מהימנים ומורכבים), וכן מבחינת מספר הסימולציות שבוצעו במסגרתו (במסגרת הדו"ח הנוכחי בוצעו 3,200 הרצות שונות של 8 תרחישים- 400 הרצות לכל תרחיש, וזאת באופן שונה מהותית מהמודל בו השתמשה המדינה ואשר מוצג בתנ"ס, בו הריצו 12 סימולציות תסריט שפך אסדה ו- 12 סימולציות תסריט שפך צנרת בלבד.

לפי הדו"ח – מיקום אסדת לוויתן 10 ק"מ מהחוף הוא הפתרון המסוכן ביותר מבחינת ההשפעה על החוף באירוע שפך 

מממצאי הדו"ח עולה, כי מיקום אסדת לוויתן במרחק 10 ק"מ היא הפתרון בעל רמת הסיכונים הגבוהה ביותר מבחינת ההשפעה על החוף בקרות אירוע שפך, הן מבחינת כמות השפך הגדולה שתגיע לחוף והן מבחינת זמן התגובה הקצר ביותר שיתאפשר (בשני המקרים הסיכון חמור באופן קיצוני יחסית לפתרונות האלטרנטיביים).

בתרחיש שפך במרחק של 10 ק"מ מהחוף, אפילו אם היקף תקלת השפך יהיה נמוך יחסית, כמות עצומה של מעל 370 טונות של זיהום תגיע לחוף בתוך שעות (12.5-20 שעות, כתלות בעונה ובזרמים), דבר שיקשה על פעולות החילוץ, הטיפול בחומרי השפך בסמוך לחוף ופעולות הניקיון והשיקום לאחר תקלת השפך (הכמות שחושבה במודל הייתה 5,000 חביות קונדנסט, וזאת בהסתמך על הנתונים שסיפקו מנכ"לי משרדי האנרגיה והגנת הסביבה, אודי אדירי וישראל דנציגר).

מהדו"ח ברור כי תרחיש שפך של כמויות גדולות במרחק רב הינו עדיף בהרבה מבחינת ההשפעה על חופי ישראל, מאשר תרחיש שפך של כמויות מוגבלות בקרבת החוף.

המודלים עליהם הסתמך המשרד להגנת הסביבה הינם מקלים ובלתי מציאותיים

מהדו"ח עולה כי קיימים הבדלים עצומים בין התוצאות שהתקבלו מהדו"ח הנוכחי, לעומת המודלים עליהם הסתמך המשרד להגנת הסביבה, וכי למעשה המודלים שעליהם הסתמך המשרד הינם מקלים ובלתי מציאותיים.

חשוב עוד לציין כי דו״ח נוסף של קבוצת מומחים בינלאומיים שהורץ באופן בלתי תלוי לבקשת מועצה מקומית זכרון יעקב, הראה תוצאות דומות לתוצאות שהתקבלו בדו"ח הנוכחי, מה שמחזק את המסקנה שתוצאות הדו״ח המופיע בתנ״ס הינן מקלות ביותר.

20 תקלות בארבעה חודשי פעילות באסדת לוויתן! 

בהתחשב בעובדה שבאסדת לוויתן נמנו מאז תחילת פעילותה המסחרית ב- 7.01.2020 ועד מועד כתיבת המכתב (כארבעה חודשים) לא פחות מ- 20 תקלות, ובשים לב לפוטנציאל הנזק האדיר מתקלת שפך אשר חלילה תתרחש באסדה, ברי כי הנושא בהול במיוחד.

אנו מצפים מהמשרד להגנת הסביבה לפעול במהירות לתיקון שגיאותיו ומניעת אסון!

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן