מה עושה חברת נובל אנרג'י במערכת החינוך ?

מה עושה חברת נובל אנרג'י במערכת החינוך?
עדכון כתבה 30.6.2020 – מענה משרד החינוך 

עמותת שומרי הבית פנו במכתב למשרד החינוך בדרישה לעצירת תוכנית הלימודים בה מעורבת נובל אנרג'י.

השאלה העולה היא למה וכיצד מתאפשר לחברת "נובל אנרג'י" להיכנס לכיתות הלימוד ולהשפיע בנושא השרוי במחלוקת רחבה בציבור.

עמותת שומרי הבית פנתה ללשכה המשפטית של משרד החינוך, בבקשה דחופה להתערב ולעצור את תוכנית הלימודים בה מעורבת נובל אנרג'י.  

במסגרת פעילות עמותת 'תעשידע' שמעבירה תכנים במוסדות החינוך בישראל, במטרה לחזק את הקשר בין התעשיה לבין מערכת החינוך.  לאחרונה החלה העמותה בהעברת תכנים ומערכי שיעור לתלמידים, בנושא פיתוח מאגרי הגז – וזאת בשיתוף פעולה עם חברת נובל אנרג'י. 

סילבוס התוכנית מלמד שיש בתוכנית הצגה של פיתוח משק הגז באור חיובי, בעוד שזהו נושא המצוי במחלוקת ציבורית רחבה. בתוכנית מוצגים הדברים באופן כזה שהינו בהתאם לאינטרס הברור בעניין של חברת נובל אנרג'י.

יישום התוכנית במוסדות החינוך נעשה בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך בנושא איסור הכללי לשלב פרסומות מסחריות במוסדות החינוך. כמו כן שומרי הבית מתריעים על הצגת מידע שגוי במערכים, כמו מיקום אסדת בגז אינו נכון ומידע על מתקני קבלת הגז וההולכה ועוד.  

שומרי הבית דורשים לא לאפשר לקנות את דעתם של תלמידים בעניינים שנויים במחלוקת הנוגעים לתעשיית הגז ולפיתוח מאגרי הגז בפרט וזאת מבלי לאפשר לדעה שונה להציג את עמדתה ובכך לא מוצגת ונמנעת מהתלמידים התמונה השלמה. 

וכך בפניה בסוף פברואר אל משרד החינוך עמותת שומרי הבית מבקשת לא לאפשר לחברה מסחרית לקנות את דעתם של תלמידים באופן בלעדי מבלי שתובא בפני התלמידים התמונה השלמה. 

המענה המשפטי של משרד החינוך מיום 28.6.2020 

משרד החינוך ענה כי נעשה ברור מול התעשיידע ובדיקה – האם נעשה שימוש בסמליל (הלוגו) של חברת נובל אנרג'י בתוכנית או בסרטונים המועברים. ואכן נעשה שימוש כזה. כמו כן נעשה שימוש בסרטון החברה והשימוש בו הופסק, בעקבות הפניה שלנו.

כעת התוכנית הוסרה ממאגר תוכניות הלימוד החיצוניות באופן זמני, לצורך בדיקה ובחינת עמידתה בתנאי המאגר של משרד החינוך.   

המשרד ממליץ לשומרי הבית לפנות ישירות לתעשיידע ולהתריע אודות הפגמים שנמצאו. 

אנו נעדכן כאן בהמשך.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן