הישגי שומרי הבית בדיון בהיתר הפליטה של אסדת הזיקוק לוויתן

הישגי שומרי הבית ביחס להיתר הפליטה לאסדת לוויתן

רקע

בתאריך 20.8.19 התקיים דיון ציבורי בבקשה השנייה של היתר הפליטה של אסדת לוויתן.

התהליך מחויב מטעם חוק "אוויר נקי".

כמו במקרה של היתר הפליטה הראשון, שנדחה על הסף עקב חוסר אמינות נתוני החברה (קישור: מסמך דחיה), גם לתהליך זה קדמה עבודה ממושכת של תרגום, ניתוח והכנת חוות דעת מפורטות בנושא היתר הפליטה השני, ע"י צוותי שומרי הבית ובסיוע מומחים חיצוניים לצורך הגשת מסמך תגובה לטיוטת ההיתר, במקביל לשיתוף פעולה עם המועצה המקומית זכרון יעקב שהגישה מסמך תגובה נוסף.

מסמכי תגובה הוגשו גם ע"י איגוד ערים שרון-כרמל, המועצה המקומית חוף הכרמל, עמותת אדם טבע ודין ואיגוד ערים חיפה (מסמך מצומצם)

במסגרת החוק נדרש המשרד להגנת הסביבה להשיב למסמך התגובה. כמו כן מומלץ אך לא מחויב, לבצע שימוע פומבי.
אנחנו דרשנו שימוע פומבי כדי לוודא כי התהליך שקוף ככל הניתן (קישור: בקשה לקיים דיון פומבי בהערות הציבור), דרישה שהתקבלה.

זמן קצר לפני הדיון העבירה נובל אנרג'י מסמך דרישות מחוצף הדורש שורת הקלות נרחבות

נציין כי זמן קצר בטרם הדיון, העבירה חברת נובל אנרג'י מכתב מחוצף (הנופל בעזות המצח שלו רק ממכתב דומה שהעבירה נובל בנושא אסדת תמר), הדורש מהמשרד להגנ"ס שורה ארוכה של הקלות (קישור: הערות נובל אנרג'י לטיוטת היתר הפליטה), כגון – ביטול מגבלת הפליטה השנתית שהוצבה לאסדה, המשך פעילות מלא של הייצור באסדה גם בזמן תקלה בלפידים ובמערכות הפחתת המזהמים כל עוד אין הוכחה חד-משמעית לחריגה מהתקנים, הימנעות מחיבור מיכלים שונים למערכת הפחתת המזהמים, הימנעות מניטור חלק ממקורות הפליטה למשך חצי שנה, הימנעות מניטור בנזן (מסרטן) על וסביב האסדה בכלל, ועוד.

משמעותן של הקלות אלו, היא חיסכון בכסף ליזם והפחתת דרישות הפיקוח לחברה, על חשבון שלום הציבור. אנחנו מיהרנו לשגר למשרד מכתב תגובה לאותו מכתב, עוד בטרם השימוע (קישור: אסדת הגז "לוויתן" – התייחסות להערות נובל אנרג'י לטיוטת היתר הפליטה)

במהלך חודש נובמבר 2019 התקבל מסמך החלטות המשרד לאור השימוע ומסמכי התגובה שהוגשו.

להלן עיקרי הישגי שומרי הבית:

 1. שקיפות – נובל אנרג'י תחויב לדווח ולפרסם לציבור דיווח על כל תקלה או פליטה חריגה, וזאת בתוך 12 שעות מההתרחשות (מצב מקורי – דיווח לנציג הגנ"ס, ופרסום דו"ח בדיעבד אחת לשנה).
 2. גיבוי רכיב הפחתת מזהמים בשגרה והגבלת מספר אמצעי פליטות בתקלה – על האסדה תמצא בכל עת מערכת FGRU נוספת לגיבוי, רכיב קריטי בתהליך הפחתת המזהמים בשגרה.
  בנוסף, בזמן תקלה החברה תורשה להפעיל רק 3 אמצעי פליטה (מצב מקורי – מערכת פעילה בלבד ללא גיבוי, 6 אמצעי פליטה מורשים לפעול בזמן תקלה).
 3. אנליזה של הרכב הקונדנסט – חיוב נובל אנרג'י לבצע אנליזה דו-שבועית של הרכב הקונדנסט בדגש על אחוז הבנזן בקונדנסט. דרישה קריטית שעלתה בחוות הדעת שהגשנו.
 4. מגבלת פליטות שנתית לפי שלב הפרויקט – הפרדת מגבלת הפליטות השנתית לפי שלב הפרויקט הנוכחי, כך שהחברה מקבלת את מגבלות פליטת שלב א' בלבד – 20 טון nmVOC לשנה (מצב מקורי – החברה מקבלת את מגבלת שלב ב' החל מהיום הראשון).
 5. שיפור בתכנית לזיהוי והפחתת דליפות לאוויר והתקנת מצלמה תרמית על האסדה – תוכנית ה-LDAR לזיהוי והפחתת דליפות לאוויר מרכיבי ציוד שופרה משמעותית, כך שתבוצע בכל רבעון, כמות הרכיבים הנבדקים גדלה משמעותית ועל האסדה תהיה מצלמה תרמית קבועה (מצב מקורי – תוכנית חצי שנתית עם סריקת רכיבים לסרוגין).
 6. קיצור משמעותי בזמנים אותם הקציב המשרד לחברת נובל אנרג'י להעברת תוכניות קריטיות לפעולת האסדה:
  • תוכנית LDAR לזיהוי ותיקון דליפות לא מוקדיות מרכיבי האסדה השונים (חודש במקום חודשיים).
  • תוכנית הערכת והפחתת פליטות גזי חממה (6 חודשים במקום 12).
  • קיצור זמן כיול והתחלת ניטור NOX ו-TOC מחצי שנה לשלושה חודשים.
  • קיצור חובת הדיווח על תוצאות דיגום מ- 21 יום ל- 14 יום, והרחבת רשימת סוגי המזהמים הנדגמים כדי לעמוד בדרישות הדירקטיבה האירופאית.
 1. תכנית שנתית פומבית לשמירה על אמצעי חירום – החברה תידרש להצגת תכנית שנתית מפורטת לשמירה על כשירות אמצעי חירום באסדה (מצב מקורי- נתון לשיקול דעת החברה ללא תכנית פומבית).
 2. אגירת נתוני פעילת הלפיד ל- 5 שנים (מצב מקורי – לא ברור איפה ולכמה זמן יאגרו נתונים, אם בכלל).
 3. תפורסם תכנית מלאה לשלב ההרצה, כולל מודל זיהום אוויר – בטרם תחילת ביצוע בשטח (מצב מקורי- התכנית תכתב במחשכים ולא תפורסם לציבור).
 4. דו"ח של חברה חיצונית טרם השלב המסחרי – תבוצע בדיקה ודו"ח של חברה חיצונית על כלל הנחות היסוד של נובל בהיתר הפליטה, בטרם תחילת השלב המסחרי של ההפעלה.

הצלחות נובל אנרג'י:

לשמחתנו המשרד אמנם דחה את רוב בקשות נובל להקלות, אך בכל זאת קיבל את חלקן, ככל הנראה לאור לחצים אדירים שהופעלו עליו, ומהם ניתן ללמוד יותר מכל על מקצועיות וכוונות החברה…

 1. וויתור על ניטור רציף של בנזן מסרטן על וסביב האסדה – בהתקפלות מבישה של המשרד להגנת הסביבה, למרות התחייבויות פומביות חוזרות ונשנות (ראו קישורים בהמשך סעיף זה) התקבלה בקשת נובל להימנע מניטור רציף של בנזן מסרטן על וסביב האסדה – כלומר, המשרד להגנת הסביבה מיישר קו עם נובל אנרג'י וקובע כי הניטור יהיה יבשתי בלבד, ועל האסדה יעשו דיגומים מזדמנים וחלקיים ע"י החברה.

  קישורים:

ארגון שומרי הבית מתנגד לכך נחרצות, כמו גם רשות מקומית זכרון יעקב ואיגוד ערים שרון-כרמל.

 1. וויתור על תיאום מועדי הדיגומים עם המשרד להגנת הסביבה, הדיגומים יוכלו להתבצע במחשכים – הוסר סעיף המחייב את חברת נובל לתאם עם נציג המשרד להגנת הסביבה (רכז איכות אוויר) מועד כל דיגום מתוכנן וע"י כך מאפשר לו להיות נוכח בזמן הדיגום – משמעות הסרת הסעיף בפועל, שנובל עשויים לערוך דיגומים במחשכים, ללא נוכחות ובקרה של המשרד להגנת הסביבה.
  התעקשות החברה על הסרת הסעיף היא כובע בוער על ראש הגנב.
 2. במקרים של תחזוקה ובזמן תקלות אין שום הגבלה על קצב פליטות המזהמים – המשרד להגנת הסביבה פוטר, מסיבה לא ברורה, את חברות נובל אנרג'י לעמוד במגבלות ערכי (קצב) פליטה במקרים של תחזוקה, תקלות (עד 120 שעות בשנה) ותחזוקה.
  הגדרת המושג "תקלה" בהיתר היא בעייתית, והחשש הוא כי מדובר ב"פירצה לגנב" שתאפשר פליטות מזהמים בקצבים גבוהים מבלי שהדבר ינוטר ויוגבל.

פערים בהיתר הפליטה:

 1. בהיתר ניכרת מדיניות של דחיינות סדרתית מצד הרגולטור.
  למרות שנים של המתנה, ההיתר עדיין מכיל חורים וסעיפים בגדר של "יגיע בהמשך", כאשר על "המשך" זה לא תהיה לציבור זכות להגיב במסגרת שימוע ציבורי, בניגוד לרוח חוק "אוויר נקי".
  מדובר בנושאים מהותיים שלא מובנת הצדקת הדחייה בפרסומם (האסדה נבנתה שנים והנתונים אמורים להיות ידועים) – כגון:
  • תכנית שלב ההרצה (כמה ייפלט, מתי ייפלט, איך ייפלט, מה מנוטר ומה יקרה אם יהיו חריגות).
  • תכנית LDAR מלאה (לזיהוי וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד).
  • תכנית דיגום מלאה.
  • תכנית הערכת והפחתת גזי חממה וכו'.
 1. גם הניטור היבשתי מכיל פערים רבים.
  המשרד להגנת הסביבה דורש רק 3 תחנות ניטור מזהמי אוויר, שאמורה להקים חברת נובל אנרג'י, ואין כל אזכור לתחנות הניטור של איגוד ערים או המשרד להגנת הסביבה (החתול שומר על השמנת!).
  בפועל קיימות 3 תחנות ניטור חופי של איגוד ערים, אך עתידן ותקציבן לוטים בערפל.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן