עתירה מנהלית: על המשרד להגנת הסביבה לנמק ולפרסם מדוע הרכב הקונדנסט בלוויתן הוגדר על ידו כסוד מסחרי

ב- 18.01.2020 הגשנו עתירה מנהלית באמצעות עו"ד מתן גרפינקל בבקשה להורות למשרד להגנת הסביבה לפרסם החלטה מנומקת בכתב בעניין בקשת נובל אנרג'י לראות במידע אודות הרכב הקונדנסט (-תוצר לוואי נוזלי ורעיל, כתוצאה מהפרדת הגז הגולמי למרכיביו) מבארות מאגר הגז "לוויתן" כסוד מסחרי. 

רקע

במהלך הבחינה של בקשות היתרי הפליטה שהגישה נובל אנרג'י עבור אסדת לוויתן, בלט בחסרונו באופן מובהק נתון חשוב והכרחי להערכת הזיהום שייפלט מהאסדה, והוא הרכב הקונדנסט של מאגר לוויתן.

למרות תהליך ארוך וממושך בו ביקשנו לקבל את הנתונים – תהליך שכלל מכתבים למשרד להגנת הסביבה, בקשות חופש מידע ועלה אף בעתירה משפטית בצרוף חוות דעת מומחים בינלאומיים, עומדת נובל אנרג'י בסירובה לחשוף את הרכב הקונדנסט, והמשרד להגנת הסביבה מעניק לה גיבוי.
מומחי חברת רמבול קבעו באופן חד משמעי שללא הרכב הקונדנסט, טרם ייצובו על האסדה וכפי שהוא יוצא מראש באר הגז,  אין אפשרות להעריך באופן מספק את הזיהום שייפלט מהאסדה.
חשוב לציין שהרכב הקונדנסט של מאגר כריש-תנין, לצורך הדוגמא, גלוי לציבור ואינו מוגדר כסוד מסחרי.

לבקשת היתר הפליטה שהגישה נובל אנרג'י בתאריך 20.01.2019 צורף "אישור שלמות" מהמשרד להגנת הסביבה – המאשר כי כל המסמכים שנדרשו צורפו לבקשה. באישור השלמות צויין כי "לבקשה צורפה הודעה בדבר סוד מסחרי לפי סעיף 21(ד) לחוק אוויר נקי.

בניגוד לנדרש בחוק אוויר נקי – המשרד להגנת הסביבה לא מפרסם את נימוקיו להחלטתו כי מדובר בסוד מסחרי

בהתאם להוראות חוק אוויר נקי, במידה ומבקשים להגדיר נתונים כאלו כסוד מסחרי, רשאי הממונה על חוק אוויר נקי במשרד להגנת הסביבה שלא לפרסם את הנתונים לציבור.
אולם – החוק מגדיר שבמידה ובחר הממונה למנוע את פרסום המידע – עליו לפרסם החלטה מנומקת בכתב.

למרות פניותינו החוזרות ונשנות למשרד להגנת הסביבה בבקשה לקבל את נימוקי החלטתם להגדיר את הרכב הקונדנסט כסוד מסחרי – ההחלטה ונימוקיה לא פורסמו לציבור, בניגוד לנדרש בחוק אוויר נקי.

אנו מבקשים מבית המשפט להורות למשרד להגנת הסביבה לקיים את הוראות חוק אוויר נקי ולפרסם לציבור את הנימוקים שהביאו אותם להחליט על הרכב הקונדנסט במאגר לוויתן כסוד מסחרי.

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית": "שוב ושוב אנו רואים כיצד הרגולטור הישראלי נחלץ לסייע לחברת נובל אנרג'י במלחמתה בציבור הישראלי.
הרכב הקונדנסט הוא מידע הכרחי לכל מי שרוצה לבצע מודלים אמינים של פיזור המזהמים שייפלטו מאסדת לוויתן וממתקניה לאוויר, אוויר אותו אנו וילדינו נושמים.
מדובר במידע המפורסם תדיר ע"י חברות אחרות ללא שום צורך בהליכים משפטיים מיותרים וגם חברת נובל אנרג'י עצמה מפרסמת אותו לציבור הרחב, ביחס למאגריה המצויים בארה"ב.

אם המשרד להגנת הסביבה רוצה לגבות את הנוהג הנפסד של נובל אנרג'י להסתיר ולהשחיר מידע מהציבור הישראלי, יתכבד נא וינמק את החלטתו כנדרש ממנו על פי חוק.

יתר על כן, על המשרד להגנת הסביבה להסביר מדוע ההחלטה נתקבלה על ידי הממונה על הנפט במשרד האנרגיה ובניגוד לחוק, לדברי נציגת המשרד".

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן