מכתב דחוף למשרד להגנת הסביבה: שינוע קונדנסט במיכליות בניגוד להוראות

ביום שני 6.1.20, שלחנו מכתב דחוף למשרד להגנת הסביבה בעקבות טיפול ושינוע קונדנסט מאסדת לוויתן באופן מסוכן ומנוגד להוראות החוק.

המכתב שנשלח באמצעות עו"ד מתן גרפינקל, מתייחס לשני נושאים בעייתיים מאוד שעלו עכשיו מיד לאחר הרצת אסדת לוויתן.  

31.1.2020  עידכון מענה המשרד לאיכות הסביבה

1. האם המתקן שנועד לצמצם את הפליטות בעת מילוי המיכליות בקונדנסט אינו תקין ? 

בעת מילוי מיכלית בקונדסט ישנן פליטות של קונדסט גם לאוויר, ישנו מתקן שנועד לעזור בצמצום הפליטות, אך האם הוא תקין?   

במסגרת הבקשה להיתר נתבקשה ואושרה הקמתו של מתקן חמצון תרמי לטיפול בפליטות ממילוי מיכליות.

מטרתו של מתקן זה היא לצמצם פליטת מזהמים לסביבה בעת מילוי מיכליות כביש בקונדסנט המופק, כתוצר לוואי מזיקוק הגז שבמאגר לוויתן. 

בתנאים לאישור ההיתר נקבע כי תכנית תחזוקה של המתקן לטיפול בפליטות, ממילוי מכליות כביש, תועבר למשרד להגנת הסביבה 3 חודשים לפני מועד הפעלת המתקן.

ממידע שהגיע אלינו, המתקן שאמור לטפל בפליטות הצפויות בעת מילוי המיכליות, באתר
חגית אינו פועל כשורה, כך שלא יהיה בכוחו למלא את ייעודו בעתיד הנראה לעין.

בנסיבות אלה, קיים חשש כי בעת מילוי המיכליות בקונדנסט ייפלטו לאוויר מזהמים בהיקף גדול וגבוה מזה שתוכנן.

בניית אתר חגית טרם הושלמה ועד אז יהיה שימוש במיכליות כביש

חשוב לציין כי בנייתו של אתר חגית, האמור לקלוט מעת לעת את הקונדסנט המופק במאגר לוויתן טרם הושלמה – דבר שיחייב שימוש מוגבר במשאיות כביש להובלת עודפי הקונדסנט בחודשים הקרובים עם התחלת הפקת הגז מן המאגר.

לכן חשוב ומובן כי על המשרד להגנת הסביבה ורשות הרישוי לוודא כי מתקן לטיפול בפליטות ממילוי מכליות כביש באתר חגית יפעל ללא דופי וזאת החל ממועד תחילת שינוע הקונדנסט מהאתר אל לקוחות הקצה.

2. לפי הודעת דלק לבורסה – פינוי הקונדסנט מאסדת לוויתן ייעשה בניגוד להוראות שנקבעו!

הצורך בתקינותו של מתקן הטיפול לטיפול בפליטות רק מתחדד נוכח השינוי הצפוי בדרך הטיפול והשינוע של הקונדנסט המופק באסדת לוויתן.

בהודעת חברת דלק לבורסה מיום 15.12.16 צוין : "בנוסף לחתימת הסכם בז"ן, חתמו שותפי לוויתן הסכם, לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לוויתן, כאמור לעיל, ישונע באמצעות מיכליות כביש ויימסר לרוכשת במתחם המיכלים של תש"ן" 

מכאן עולה, כי בכוונת נובל אנרג'י לשנות את התכנון המקורי לפיו הקונדסנט המופק באסדת לוויתן יועבר לבתי הזיקוק בחיפה תוך שהאתר בחגית ישמש לאחסון הקונדסנט בחירום בלבד. ובכוונת נובל להשתמש באתר בחגית כמסוף למילוי מיכליות כביש בקונדסנט לצורך העברתו כדבר שבשגרה.

לפי הוראות תוכנית המתאר הארצית תמ"א 37/ח ומהתיחסות בג"ץ  – השימוש במיכליות כביש לצורך הובלת קונדנסט כדבר שבשגרה מנוגד להוראות ולאסדרה בעניין. 

עמותת שומרי הבית מבקשת את התייחסות המשרד להגנת הסביבה לצעדים שבכוונתם לנקוט נוכח שינועו הצפוי של הקונדנסט במיכליות בניגוד להוראות הדין וכן לעדכון בדבר הצעדים שבכוונתם לנקוט על מנת להבטיח כי מתקן הטיפול יפעל עוד בטרם יחל שינוע הקונדסנט מאתר חגית.5

מענה המשרד להגנת הסביבה

נקודות מהמכתב עליהן נמשיך לעקוב ולשמור על הבית:  

 – איסור שינוע הקונדנסט במכליות כביש מעוגן בהיתר הרעלים ובאיסור מכח דיני התכנון והבניה.  

– ניפוק במכליות כביש יהיה אך ורק במקרים בהם לא ניתן להזרים קונדנסט לבתי הזיקוק 

– לאחר השלמת בניית המיכל, הניפוק למכליות כביש יבוצע רק במקרים שבהם מדובר בתקלה ממושכת ומיכל הקונדנסט התמלא

– הליך ניפוק הקונדנסט באתר חגית,  צפוי להמשך כחודש ימים עד שאיכות הקונדנסט תעמוד בדרישות בתי הזיקוק בחיפה. לאחר מכן, יופסק הליך הניפוק באתר חגית והקונדנסט יוזרם בצנרת סגורה 

מכתב המענה מהמשרד להגנת הסביבה מיום 31.1.2020

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן