הגשנו עתירה ובקשה לצו ביניים לעצירת הרצת אסדת לוויתן – בשל הפרת הוראות המשרד להגנת הסביבה

עתירה לעצירת הרצת אסדת לוויתן

 

"שומרי הבית" נגד המשרד להגנת הסביבה וחברת נובל אנרג'י: התנהלות מזלזלת ורשלנית של המשרד להגנת הסביבה, אשר הפר כמעט כל חובה אפשרית מתחום המשפט המנהלי ולא הפעיל את סמכויותיו להתלות את היתר הפליטה לאסדה, נוכח הפרת הוראות תכנית ההרצה ע"י נובל אנרג'י.

בית המשפט מתבקש להורות למשרד להגנת הסביבה להתלות את היתר הפליטה לאסדת לוויתן ולאכוף את כל ההפרות והחריגות שבוצעו

אתמול, 15.12.2019, הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים, נגד המשרד להגנת הסביבה וחברת נובל אנרג'י, באמצעות משרד עו"ד הררי טויסטר ושות'.
העותרת, עמותת "שומרי הבית", דורשת מהמשרד להגנת הסביבה להתלות את היתר הפליטה שניתן לאסדת זיקוק הגז לוויתן ולאכוף את כל הפרות החוק והחריגות מהיתר הפליטה, אשר נובל אנרג'י מבצעת.

בנוסף מתבקש בית המשפט לתת צו ביניים להפסקת כל פעולה של האסדה, עד לעמידה בכל תנאי היתר הפליטה

העותרת מבקשת מביהמ"ש להורות על מתן צו ביניים דחוף במסגרתו תופסק כל פעולה של האסדה וכן תימנע ביצוע כל פעולה אחרת לרבות "הנישוב" (פליטת מזהמים מסוכנים בהיקפים אדירים) המיועד להתבצע במהלך השבוע הנוכחי, עד לעמידה בכל תנאי ההיתר, לרבות קיום ניטור רציף ואחיד של המזהמים הנפלטים מהאסדה.

נובל הפרה את תנאי ההיתר, והמשרד להגנת הסביבה עוצם את עיניו

שומרי הבית, באמצעות עוה"ד רונית עובדיה ויונתן הראל ממשרד הררי טויסטר ושות', טוענים כי נובל אנרג'י נמנעה מעמידה בתנאי ההיתר אשר נדרשים לשם הפעלת האסדה וכן נמנעת ממילוי אחר חובותיה על פי דין, בין היתר בהתאם להנחיות וכללים שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה; ואילו המשרד להגנת הסביבה עוצם עיניו אל מול הפרת החוק ומאפשר לנובל אנרג'י לפלוט חומרים מזהמים ומזיקים לאוויר, מבלי שיבוצע ניטור אשר יעניק תמונה מלאה של זיהום האוויר ואשר יאפשר אכיפת החוק במקרה של הפרתו ע"י פליטת מזהמים אסורה – הכל תוך הפרת הכללים וההוראות שהמשרד עצמו קבע.

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית": "המשרד להגנת הסביבה הפר את חובתו לשמירה על איכות האוויר ובריאות הציבור ובמו רגליו הוא רומס עד דק את הכללים שהוא הוא עצמו קבע להפעלת האסדה. במצב זה, למרבה הצער, אנו מסיקים כי המשרד הפך לרגולטור שבוי בידי חברת נובל אנרג'י ובידי גורמים נוספים ולא נותרה לנו הברירה אלא לפנות אל בית המשפט, בתקווה שיבצע ביקורת שיפוטית עניינית בהפרות הדין המתרחשות בחסות המשרד להגנת הסביבה, תוך חשיפת עשרות אלפי אנשים לסכנות בריאותיות חמורות, כנטען בדו"ח בריאותי שצירפנו כתימוכין לעתירה".

קישורים רלוונטים:

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן