שומרי הבית עותרים לבית המשפט בבקשה לצו מניעה דחוף כנגד אישור הרצת אסדת לוויתן

בקשה לצו מניעה לאישור הרצת אסדת לוויתן

הפניה, באמצעות משרד עוה"ד הררי-טויסטר ושות', היא קריאה לבית המשפט להגן על הציבור בעת קריסת שומרי הסף

אנו עדים לשיא חדש לביזיון הציבור. אמש, (18.11.19) סביבות השעה 20:00, המשרד להגנת הסביבה עשה יד אחת עם חברת נובל אנרג'י כנגד טובת הציבור ואישר במחטף לאסדת הזיקוק לוויתן לפלוט באופן מיידי וללא מתן שהות לציבור לצורך היערכותו, חומרים מזהמים לרבות מסרטנים וודאיים, בכמות פנומנלית ובלתי נתפסת.

תקופת ההרצה של אסדת לוויתן הוגנבה בלאט

"תקופת ההרצה" של אסדת הזיקוק לוויתן היא מושג חדש, שלא הופיע כלל בטיוטת היתר הפליטה של האסדה שפורסמה לעיון הציבור. 

רק לאחר שאושר היתר הפליטה, התברר שפסקה המתייחסת אל "תקופת ההרצה" הוגנבה אליו בלאט. עפ"י תכנית זו , האסדה תפלוט במהלך שני פרקי זמן בני שמונה שעות כל אחד, אשר תזמונם המדויק חסוי כעת מהציבור, כמות אדירה של חומרים, לרבות מסרטנים וודאיים, השקולה לפי 2.5 מהכמות השנתית המותרת בשגרה לאסדת לוויתן. לא פחות מזה. אבל גם זו עלולה להתברר כהערכת חסר-  נתונים אלו הינם נתוני נובל אנרג'י, אשר המשרד להגנת הסביבה חוזר ומתלונן על אמינות דיווחיה במהלך השנים בהם התקיים הדיון על היתר הפליטה עבור אסדת לוויתן. 

המשרד להגנת הסביבה לא טרח לשחרר מידע מוסמך מטעמו, ככל הנראה משום שלא בדק על ידי צד ג' מומחה את דיווחיה של נובל אנרג'י. כך, יתכן ומדובר בנתונים חלקיים בלבד, כפי שהתחוור לא אחת ביחס לדיווחי נובל אנרג'י בשנים האחרונות.

חוסר מהותי במידע

עמותת "שומרי הבית" עתרה היום נגד אישור תקופת ההרצה, בטענה כי קיים חוסר מהותי במידע לגבי הרכב הקונדנסט (הרכיב הנוזלי והרעיל המופרד מהגז הטבעי) במצבו הבלתי מיוצב, חוסר שאינו מאפשר הרצת מודל פיזור מזהמים תקין ובנוסף, תחנות הניטור החופיות אינן תקינות במלואן עדיין כנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה לצורך תחילת ההרצה. העמותה מבקשת להשהות את תקופת ההרצה, עד אשר ייחשף המידע המלא לגביה ותינתן לציבור שהות להריץ מודלים בעצמה, להתייחס למידע ולהעיר עליו בתוך תקופה בת  45 יום, כפי שמנחה חוק אוויר נקי.

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית":

" אתמול בערב, עם האישור במחטף של הרצת אסדת לוויתן, קרסה דה-פקטו רשות שלטונית אל מול דורסנות של גורמים כלכליים, מבלי ליתן לציבור שהות לבחון את הדברים, לבצע הערכת מצב מושכלת ולשקול כיאות את צעדיו. בריאות הציבור בסכנה. הורים אינם יכולים לגונן על ילדיהם הרכים או על חולים מפני הרעלה, אשר תזמונה המדויק חסוי מפניהם ומגיע במפתיע.

יתרה מזו, משרד הבריאות לא נדרש לנושא על אף ידי גוף שלטוני!

המשרד להגנת הסביבה מקבל עדכונים מנובל אנרג'י ודומה שאינו שולט בתהליך. זכויות הציבור הבסיסיות ביותר נרמסות ברגל גסה, כאשר הרשויות עצמן מתייחסות אל האוכלוסייה האזרחית כאל המר שבאויבים.

אנו קוראים לבית המשפט לעצור בדחיפות את החוכא ואיטלולה הזו ולגונן על הציבור, בקרוס שומרי הסף. ההתנהלות של המדינה בהקשר להרצת לוויתן לועגת לאינטרס הציבורי ולבית המשפט עצמו. אנו מבקשים מבית המשפט, שהינו מבטחנו האחרון, להורות על עצירה מיידית של הרצת האסדה, עד אשר תמולאנה דרישותינו וביטחון הציבור יובטח.".

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן