עדכון: בית המשפט סירב לבקשת המדינה ונובל אנרג'י למחוק את העתירה למניעת מתן היתר פליטה לאסדת לויתן עד חשיפת המסמכים

עדכון -הצלחה משפטית חשובה

הדיון נקבע ל- 27.11.2019 
להלן סיכום ההתפתחויות עד כה:

העתירה הוגשה ב- 28.8.19, לאחר שהמשרד להגנת הסביבה לא נעתר לבקשתנו לפרסם את הרכב הקונדנסט הבלתי מיוצב, כפי שהוא נדגם בראש הבאר, שהינו הכרחי לטובת הערכת הפליטות מהאסדה. טענתנו זו מתבססת על חוות דעת של היועצים הבינלאומיים שלנו- חברת "רמבול", מהמובילות בעולם בתחום הייעוץ הסביבתי בנושא הפקת גז ונפט, מעסיקה כ- 15,000 עובדים ופרוסה ב- 300 משרדים ברחבי העולם.

לאחר הגשת העתירה במשרד להגנת הסביבה טענו שהנתונים הם "סוד מסחרי" ובניסיון הטעיה שחררו לנו מסמכים לא רלוונטים

לאחר הגשתה טען המשרד להגנת הסביבה שהוא בעצם מסכים איתנו ומיד לאחר פגישתנו עמו, שהתקיימה ב- 26.8.19- יומיים טרם הגשת העתירה, פנה לנובל אנרג'י ובקש את הנתונים ואף קיבלם, אך הממונה החליט להגדיר את הנתונים הללו בגדר "סוד מסחרי"… למרות זאת, המשרד שחרר לפרסום כמה מסמכים לעיוננו, חלקם מולבנים, וקצב לנו 3 ימים להגיב עליהם. חיש קל גילינו שלא מדובר במסמכים רלוונטיים לענייננו, אלא במסמכים הקשורים לשיעור הבנזן בקונדנסט ויתרה מזו- הדגימות שסקרו המסמכים היו בלתי חתומות, כלומר- לא משקפות את הרכב הקונדנסט היוצא מהמאגר (הדבר משול למדידת לחץ, חום והרכב של תכולת סיר לחץ, לאחר שפותחים את המכסה שלו…). נציין עוד כי הממונה מחויב על פי חוק לפרסם את החלטתו בענין הסוד המסחרי וההנמקות לה, אך לא עשה זאת עד עצם היום הזה, על אף פנייתנו!

במקביל, המדינה ונובל אנרג'י דרשו למחוק את העתירה בטענה שטרם פורסם היתר הפליטה, השופט נתן לנו זכות תגובה אחרונה

המדינה ונובל אנרג'י עמדו בתוקף על מחיקת העתירה שלנו, בטענה שהיא מוקדמת מדי, שכן טרם פורסם היתר הפליטה. אנחנו כמובן, התנגדנו למחיקת העתירה. השופט נטה לקבל את עמדתם, אך נתן לנו זכות תגובה אחרונה, לפני שתימחק העתירה.

בתגובתנו בשבוע שעבר סקרנו את השתלשלות הדברים בינינו לבין המשרד, שבלשון עדינה נאמר כי אינה מעוררת אמון במשרד, את הצורך הקריטי במידע המבוקש, את המאמר המדעי שפורסם לאחרונה בכתב עת נודע בנושא הפליטות החזויות מאסדת לוויתן ומנבא הערכת חסר מהותית בהיקף הפליטות המצוין בהיתר הפליטה שפורסם לאחרונה, את חולשת המשרד בתחום האכיפה על פי דו"ח מבקר המדינה משנה זו וכן צירפנו חוות דעת תומכת של המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה משך 7 שנים עד לקיץ שעבר, הטוענת כי חסר למשרד ידע בתחומי הגז והנפט.
יתר על כן, הצפנו את המידע על הפליטות הפנומנליות הצפויות בתקופת ההרצה ואת הצורך לקבל את הרכב הקונדנסט הבלתי מיוצב, כדי לבצע סימולצייה על פליטות אלו ולנתח את כמויות המזהמים שתגענה לחוף ואת ההשפעה על בריאות הציבור.

הבוקר, התבשרנו כי השופט השתכנע מעמדתנו וקבע דיון בעתירה ל- 27.11.19, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

הפעילים מוזמנים לדיון בעתירה קריטית זו.
איוונט יועלה בקרוב.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן